Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci: organizuj demokrację bezpośrednią według trzech zasad DB


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe maszty telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.


Walcz z mafią telefonii komórkowej

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice 2 skrytka pocztowa 591
Dział Laboratoryjny
Oddział Badań Higieny Radiacyjnej
Sprawozdanie nr: DL - 1438 / HR - 192 / 2004 / 01/ S
Temat: POMIAR GĘSTOŚCI MOCY PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO w zakresie 0,3 GHz - 38 GHz dla środowiska.
Klient: Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście 44-100 Gliwice, ul. Jasnogórska 9

Aparatura Pomiarowa:
Uniwersalny szerokopasmowy miernik natężeń pól elektromagnetycznych typ MEH - 25 nr fabr.: 13/98; sonda pomiarowa: typ AS - 3 nr 13/98 o zakresie pomiarowym pola 0,03 W/m2 - 20 W/m2
w przedziale częstotliwości: 0,4 - 38 GHz
Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężeń pól elektromagnetycznych typ MEH - 25 nr fabr.: 13/98; sonda pomiarowa: typ AS - 1 nr 13/98 o zakresie pomiarowym pola 0,02 W/m2 - 50 W/m2
w przedziale częstotliwości: 0,3 - 3 GHz
Instytucja sprawdzająca miernik: Instytut Telekomunikacji i Akustyki politechniki Wrocławskiej
Data sprawdzenia: 16.07.2004 r. numer: LWiMP/W/052/04
Skład ekipy pomiarowej:
Jan Cetnarowski
Piotr Brandwein
Osoby udzielające informacji i obecne przy pomiarach:
Piotr Zawodny - przedstawiciel spółdzielni
Ziemowit Różycki - przedstawiciel spółdzielni