umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej


Lewandowski zapomniał wpisać anteny do pozwolenia

04 Feb 2006

Panie Krzysztofie.

Pan Świetlik potwierdza, ERA ma ogromny kłopot bo potrzebuje decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, którą może wydać Burmistrz, ale jak wiadomo tu nie ma operator szans. Lewandowski zapomniał wpisać anteny do pozwolenia na budowę. Nie ma anten i nie ma na nie zgody. Pan Świetlik jak wynika z pisma nie jest za mądrym urzędnikiem.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.

Uwaga administratora umtsno: Pan
Wojewoda Bogdan Tomaszek jeśli jest mądry, to zajmnie się masztem Niemca / Prefabet w Kluczborku - postawionym nielegalnie bez zgody większości mieszkańców i burmistrza. Masztem postawionym ze szkodą dla ich zdrowia i ryzykiem dla ich życia. Czy im Niemiec zapłaci odszkodowania za utratę zdrowia ?

Na pewno nie ! Jest przecież kampania ze strony WHO i Unii kierowana przez przedstawiciela przemysłu telefoni komórkowej pana Repacholi, ażeby do każdej choroby, którą wywołuje promieniowanie elektromagnetyczne dopasowywać każdą inną przyczynę, ale nie promieniowanie ze stacji bazowych telefonii komórkowej. Lekarze mają zakazane uwzględnianie promieniowania elektromagnetycznego z masztów jako źródło chorób. Z tego też powodu skreślono chorobę mikrofalową z wykazu chorób zawodowych w Polsce.

Postawa Bogdana Tomaszka będzie więc sprawdzianem dla Pisu i będzie plakatem wyborczym dla Marcinkiewicza, czy oni faktycznie chcą rządzić w interesie Polaków.

5.2.06
Mieszkańcy walczcie z Mafią Telefonii Komórkowej