umtsno.deStowarzyszenie Prawo do Życia


Walcz z mafią telefonii komórkowej


Lublin, strona główna
Położenie Lublina
Lublin, Folwarczna 37
4 maj 2006 r., Wydział Ochrony Środowiska zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym
4 maj 2006 r., Wydział Ochrony Środowiska, prośba o uwagi przez wydział Środowiska i Rolnictwa oraz przez PWIS w Lublinie
13 maja, walka z inwazją Ery w Lublinie, hipermarket E. Leclerc
Hipermarket E. Leclerc, mapa sytuacji
19 maja 2006, postanowienie PWIS, uzgadniam środowiskowe uwarunkowania dla ERA Nr 27063 Lublin-LSM
5 czerwca 2006 r., prośba PWIS o wydanie raportu
14 czerwca 2006 r., postanowienie Wojewody Lubelskiego

16 czerwca 2006 r., odpowiedź prezydenta miasta Lublin
20 czerwca 2006 r., przekazanie pisma przeciwników budowy masztów ERY do Prezydenta Miasta Lublin Andrzeja Pruszkowskiego
Lublin, zdjęcia sytuacji
Szczegół, który robi z raportów makulaturę
Raport o oddziaływaniu na środowisko, Zana 19, Lublin
17 lipca 2006 r. pismo przedstawiciela 1000 protestujących osób pana Remigiusza Dąbrowa-Karasińskiego do Prezesa Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, .doc, 28 KB
18 lipca 2006 r., Lubelska Spółdzielnia Mieszkanowa zażalenie na postanowienie wojewody lubelskiego z dnia 14.6.2006 r.
exTaktyka falszowania raportów
Lipiec 2006 r., w sprawie opracowania: "Raport oddziaływania na środowisko" , doc, 272,7 KB
19 lipca 2006, Prezes Spółki "Lublindis" wnosi zażalenie na postanowienie wojewody lubelskiego
26 lipca 2006, pismo do właściciela Pergranso Sp. z o.o. w Warszawie, .doc, 28 KB
21 sierpnia 2006, pierwszy sukces: Główny Inspektor Sanitarny unieważnia decyzję Wojewódzkiego
28 sierpnia 2006, potwierdzenie Remigiusz Karasiński jest stroną w walce przeciwko inwazji ERY
2
9 września 2006, Lublin-zwycięstwo, potwierdzenie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie przez Głównego Inspektora Sanitarnego Andrzeja Wojtyłę

Lublin-zwycięstwo, potwierdzenie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie przez Głównego Inspektora Sanitarnego Andrzeja Wojtyłę

17.10.06
plik oryginalny, .pdf, 122,5 KB

Warszawa, 29.09.2006

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 138 § 2 w związku z art. 144 Kodeksu postępowania administracyjnego po rozpatrzeniu zażaleń Pani Gabrieli Kasprzyk Skwirczyńkiej i Pana Radosława Skwirczyńskiego reprezentowanych przez Pana Zbigniewa Gelzoka na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dnia 28.04.2006 r., znak: DNS-NZ.70016312006 uzgadniające pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 27033, zlokalizowanej w miejscowości Lublin przy ul. Folwarcznej 37 (dz.nr 12643/1).

uchylam zaskarżone postanowienie w całości i przekazuję sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

plik oryginalny, .pdf, 122,5 KBLublin-zwycięstwo.

19 listopad 2005
Teraz jest totalny młyn w całej Polsce

W sprawie Lublina doszło do historycznego przełomu. Na prośbę ludzi zwróciłem się emailem do pana Andrzeja Trybusza Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o pomoc i zainteresowanie się sprawą i zainteresował się tym, co świadczy, że stanął po stronie prawa i ludzi.
Całej zajście spowodowało, iż Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie uchylił zaskarżoną decyzję i umarzając postępowanie skasował pozwolenie na budowę (brak wymaganej opinii).
Teraz jest totalny młyn w całej Polsce. Idzie doskonale.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.org. dokument, .pdf, 235 KB