umtsno.deStowarzyszenie Prawo do Życia


Walcz z mafią telefonii komórkowej


Lublin, strona główna
Położenie Lublina
Lublin, Folwarczna 37
4 maj 2006 r., Wydział Ochrony Środowiska zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym
4 maj 2006 r., Wydział Ochrony Środowiska, prośba o uwagi przez wydział Środowiska i Rolnictwa oraz przez PWIS w Lublinie
13 maja, walka z inwazją Ery w Lublinie, hipermarket E. Leclerc
Hipermarket E. Leclerc, mapa sytuacji
19 maja 2006, postanowienie PWIS, uzgadniam środowiskowe uwarunkowania dla ERA Nr 27063 Lublin-LSM
5 czerwca 2006 r., prośba PWIS o wydanie raportu
14 czerwca 2006 r., postanowienie Wojewody Lubelskiego

16 czerwca 2006 r., odpowiedź prezydenta miasta Lublin
20 czerwca 2006 r., przekazanie pisma przeciwników budowy masztów ERY do Prezydenta Miasta Lublin Andrzeja Pruszkowskiego
Lublin, zdjęcia sytuacji
Szczegół, który robi z raportów makulaturę
Raport o oddziaływaniu na środowisko, Zana 19, Lublin
17 lipca 2006 r. pismo przedstawiciela 1000 protestujących osób pana Remigiusza Dąbrowa-Karasińskiego do Prezesa Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, .doc, 28 KB
18 lipca 2006 r., Lubelska Spółdzielnia Mieszkanowa zażalenie na postanowienie wojewody lubelskiego z dnia 14.6.2006 r.
exTaktyka falszowania raportów
Lipiec 2006 r., w sprawie opracowania: "Raport oddziaływania na środowisko" , doc, 272,7 KB
19 lipca 2006, Prezes Spółki "Lublindis" wnosi zażalenie na postanowienie wojewody lubelskiego
26 lipca 2006, pismo do właściciela Pergranso Sp. z o.o. w Warszawie, .doc, 28 KB
21 sierpnia 2006, pierwszy sukces: Główny Inspektor Sanitarny unieważnia decyzję Wojewódzkiego
28 sierpnia 2006 potwierdzenie Remigiusz Karasiński jest stroną w walce przeciwko inwazji ERY
29 września 2006, Lublin-zwycięstwo, potwierdzenie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie przez Głównego Inspektora Sanitarnego Andrzeja Wojtyłę

Szczegół, który robi z raportów o odziaływaniu na środowisko makulaturę.

Szanowny panie Karasiński,

niech pan zobaczy w raporcie o odziaływaniu na środowisko- tam musi stać, że pochylenie wiązki em jest sterowane elektrycznie. Jeśli coś takiego stoi to macie dodatkową szansę, gdyż sterowanie elektryczne wiązki pola em gwarantuje niestałość wyników- monterzy podczas pomiarów mogą nastawić wiązkę pem, żeby biła w niebo a potem znowu ją zdalnie pochylić na wasze mieszkania.
Nachylenie wiązki jest parametrem który operatorzy mogą dowolnie zmieniać i przez to symulować bezpieczne wyniki.

Ten szczegół robi z prawie wszystkich raportów o odziaływaniu na środowisko makulaturę.

Operator powinien zagwarantować stałość nachylenia wiązki przez mechaniczne zablokowanie i zaplombowanie umocowania, tak żeby nachylenie wiązki pola było stałe. Tylko wtedy można analizować wartości z raportu odziaływania na środowisko jako faktycznie występujące.

Nikt przecież nie jest w stanie sprawdzić na oko czy wartości nachylenia są takie jak w raporcie. jeśli je można zdalnie natychmiast zmienić, a człowiek nie jest w stanie zauważyć zmiany nachylenia nawet np o 4 stopnie.

W raportach w Polsce jest ta sytuacja pomijana z tego właśnie względu, że operatorzy żyjąc z oszustwa- nie będą zdradzać swoich trików- puszczają wiązkę w niebo i dają mierzyć NIK w mieszkaniach dopuszczalne natężenia..

Pozdrawiam
Krzysztof Puzyna

więcej pod Taktyka falszowania raportów16 czerwca 2006 r., odpowiedź prezydenta miasta Lublin

W przypadku stwierdzenia pól elektromagnetycznych o natężeniach wyższych niż 100 000 mikrowatów na m2 w miejscach dostępnych dla ludności decyzja nie będzie wydana.

16 czerwca 2006 r.