Pl - De - En | polskie teksty | dalsze miasta | Kontakty | Brodnica | Rybnik | Rzeszów | Słupsk | Warszawa | Ustawy i Wzory | Inicjatywa Demokracji Bezpośredniej | choroba mikrofalowa | ukradli Polskę | Krytyka polskiej normy | Strona Pomiarowa | Wybór protestów w Polsce | self-defence (en)| szkoła (en)| exadres głównej strony związku OSPE | księga gości: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Tylko demokracja bezpośrednia niszczy korupcję poprzez podział władzy wśród całego narodu i podejmuje dobre decyzje dla ludzi w Twojej okolicy. W prawdziwej demokracji rządzisz Ty.


Uwaga- nowa grupa dyskusyjna Antyatom

Technologia wydobycia gazu z łupków zatruwa wody w Polsce, .pdf, 1,4 MB | Castor3 koniec | "Castor Schottern", czyli wybieranie tlucznia spod torów kolejowych | Castor2, zdjęcia |- www -Strona: Gazeta - Süddeutsche Zeitung, a plakat Merkel "Niemiecka Kurwa Atomowa", Demo am 18.09.2010 in Berlin | Angela Merkel, "Niemiecka Kurwa Atomowa", .pdf, 2,8 MB | bocianatomowyDemonstracje | bocianatomowyKrummel |Materiały dla Inicjatywy AntyNuklearnej | bocian atomowy | bocian atomowy2 | bocian | bocian2 | bocian3 | Strestest | 29.05.2011 - Budowanie atomowego grobowca - gotowy list do panów posłów. | Fukushima | Podmiany po japońsku | Pierwsze demonstracje przeciwko energetyce atomowej w Japoni | Po referendum, Włosi zrezygnowali z energetyki jądrowej | Krótki reportaż z Japonii w dzienniku niemieckim ZDF | Asse, góra się zapadaKrzysztof Puzyna, w Hamburgu, 22 luty 2007 r.
Hütten 118, 20355 Hamburg, Tel. 004940 342797

http://iddd.de
webmaster@iddd.de

Autor składa serdeczne podziękowania Panu Jerzemu Wojnarowi za korektę.

plik oryginalny, wersja 1.5, 11 kwiecień 2007r., .pdf, 767,5 KB

Mafia atomowa jak jaszczurka bez ogona
strona tytułowa, wersja 1.6, 4 marzec 2008 r.

Wykaz obrazków
Listy
Spis treści
Wnioski
Streszczenie
Wstęp
Tekst główny
Źródła

Ranking: awarie w EA

Analiza percepcji ryzyka w Polsce Aberracje w 10 000 komórkach Komentarz wizualny do wizji Wójcika "najbardziej skażone" były w 1986r. ... Bułgaria i Austria.
Importy uranu do Unii Węgla mamy w Polsce na 180 lat Zakład przerobu paliwa wypalonego w Sellafield (Anglia)
Wykres z pracy dr Strupczewskiego (14) ani śladu wariantów z geotermią. Wykres z pracy dr Strupczewskiego (14) ani śladu wariantów z geotermią. Wykres z pracy dr Strupczewskiego (14) ani śladu wariantów z geotermią. dr Strupczewski (14) do systemów odnawialnych zalicza on energię jądrową! Ceny prądu w Europie w 2005 r.

Polskie szczęśliwe kury

Czy Polska to Sejm? Czy Sejm to niedouczone szuje?
Prawo atomowe 13 maja 2011 r. kupione przez mafię
Żądamy ogólnopolskiego referendum!!Listy, wymiana poglądów

Liga Polskich Energii | Największy przekręt XXI wieku, rozmowy o wyzerowaniu importu energii z Rosji w Radiu Maryja | Prezentacja nowej techniki internetowej cenzury politycznej | O biblii ekologów i energetyków | Rusza polski program atomowy? | O pana artykule | exDlaczego Tusk planuje uruchomienie elektrowni atomowej w Polsce? | Czy spędzilibyście urlop na pomorskich plażach, wiedząc, że kilka kilometrów od nich działa elektrownia atomowa? | Tricastin -Plakat z rybami | Zjazd Antyatomowy w województwie Pomorskim | 6.08.2010, Fachowa ocena perspektywy atomowej w Polsce, Tłumaczenie raportu, Bernarda Laponche | "Gmina Darłowo naszym domem! Precz z atomem, precz z atomem!"- Relacja z demonstracji w Darłowie | "Castor Schottern, czyli "wybieranie tlucznia spod torów kolejowych | Gąski: mieszkańcy przeciwko lokalizacji budowy EA | Uwaga- nowa lista dyskusyjna AntyatomNowa grupa dyskusyjna Antyatom
20 kwietnia 2012 roku

Z potrzeby silniejszej komunikacji i przepływu informacji zakładam tą listę. Nie będzie ona cenzurowana. Ma to być lista o treściach antyatomowych, ekologicznych.

Zapraszam do udziału w grupie Antyatom.

Zaakceptuj to zaproszenie

Bieżący adres internetowy grupy ANTYATOM:
http://groups.google.com/group/antyatom

Aktualny adres e-mail:
antyatom@googlegroups.com

Krzysztof Puzyna
Fachowa ocena perspektywy atomowej w Polsce

Ewa Chantre - Ecopologne" ecopologne małpa libertysurf.fr
To: "lista antynuklearna" <anty-atom@lists.most.org.pl>
8 czerwca 2010
na iddd od 06.08.2010

Drodzy Antyatomowcy,

W załączeniu przesyłam tłumaczenie raportu, (.pdf, 560,8 KB) Bernarda Laponche, francuskiego specjalisty energetyka, byłego członka CEA (Commissariat a l'énergie atomique). Bernard podaje fachowa ocenę perspektywy atomowej w Polsce. Tłumaczenie to jest praca zbiorowa.

Pozdrawiam,

Ewa


ENERGETYKA JĄDROWA W POLSCE
W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ FRANCUSKICH
Bernard LAPONCHE - LUTY 2009


Spis treści

streszczenie
wstęp
1. energetyka jądrowa a bezpieczeństwo
energetyka jądrowa, a zależność od ropy naftowej
udział energetyki jądrowej w ostatecznym spożyciu energii
udział energetyki jądrowej w pierwotnym spożyciu energii
zagadnienie uranu
2. energetyka jądrowa, a środowisko oraz płynące z niej zagrożenia
energetyka jądrowa, a klimat: emisja gazów cieplarnianych
zanieczyszczenie środowiska i zagrożenia związane z produkcją energii jądrowej
3. kwestie ekonomiczne
całokształt kosztów
"cena rynkowa? energii jądrowej nie istnieje
koszty inwestycji elektrowni epr
porównanie energetyki jądrowej i efektywności energetycznej
4. alternatywne rozwiązania dla Polski
spożycie końcowe produkcji energii elektrycznej brutto
prognozy do roku 2025
możliwe do wdrożenia i uzupełniające scenariusze w przypadku nie wprowadzenia ej
5. wnioski
załącznik 1: bilans energetyczny i elektryczny dla polski (2007)
załącznik 2: bilans energetyczny i elektryczny dla 15. ue (2007)
załącznik 3: bilans energetyczny i elektryczny dla francji (2007)
Czy spędzilibyście urlop na pomorskich plażach, wiedząc, że kilka kilometrów od nich działa elektrownia atomowa?
(akcja- metro@agora.pl)
27. lipca 2010 r.
Odpowiedź: mgr inż. Krzysztof Puzyna

Nie spędziłbym urlopu w pobliżu elektrowni atomowej (EA), gdyż:

1. - nie ma bezpiecznych dawek napromieniowania. Dopiero od 1998 roku naukowcy publikują na temat wpływu niskich dawek promieniowania jonizującego na zdrowie. Koncepcje "bezpiecznej dawki" przygotowano dla przeforsowania interesów gospodarczych i wojskowych, a nie dla ochrony życia ludzkiego. NIE MA "bezpiecznej dawki" ani dla plażowiczów ani dla techników naprawiających czy konserwujących napromieniowane części, ani dla mieszkańców, mieszkających w pobliżu EA.Charakterystyczną wizytówką ludzi mafii atomowej jest fakt, że oni w temacie niskiego napromieniowania bezczelnie, bez wyjątków kłamią.
2. - tysiące metrów sześciennych zużytej wody do chłodzenia i do czyszczenia z radioaktywności, wlewa się morza. Tak robi się np.: we Francji, w Anglii. W Niemczech wlewa się skażoną wodę do rzek. Przypominam zdjęcia rzeki wypełnionej tysiącami śniętych, radioaktywnych ryb podczas olbrzymiej katastrofy 8 lipca 2008 roku w EA Tricastin, Francja.

3. - zachorowalność dzieci na białaczkę w pobliżu EA jest kilkakrotnie wyższa w kręgu do 50 km od EA (to wyniki badań projektu rządu niemieckiego z roku 2007)

4. - jak powstanie EA to zrobią też dodatkowo wysypisko radioaktywne. W Niemczech ukazały się aktualnie dokumenty pokazujące, że decyzja na wybór Gorleben w Dolnej Saksonii przy granicy z NRD na "wieczne" składowisko odpadów radioaktywnych została podjęta nie na podstawie ekspertyz geologicznych tylko była decyzją polityczną !! Ówczesny prezydent Landu Dolnej Saksonii Ernst Albrecht chciał poprzez zagrożenie wód gruntowych NRD radioaktywnością z Gorleben wywrzeć na Honeckera polityczny nacisk - czyli szantaż.

5. - w systemie demokracji parlamentarnej, przy aktualnej korupcji i zainwestowanych nieoficjalnie w media i decydentów sum, decyzja o EA, a szczególnie przyszła jej lokalizacja będzie wynikiem dezinformacji i kryminalnego nacisku mafii atomowej.

więcej na temat EA w
"Mafia atomowa jak jaszczurka bez ogona"
Krzysztof Puzyna
http://iddd.de/umtsno/bocianatomowytytul.htm#mafiaatom

na temat wyników badań o białaczkach u dzieci
(po niemiecku)
http://iddd.de/umtsno/60krebs11.htm#expe


patrz też relacje o akcjach w Gdańsku i nad Jeziorem Żarnowieckim w ramach Nuclear Baltic Sea Info Tour

Liga Polskich Energii5.3.2008
Krzysztof Puzyna


Witam,
przesłuchałem obydwie części audycji Przekręt XXI wieku w RM. Bardzo mnie ucieszyła wypowiedź profesora Włodzimierza Bojarskiego. Także inwestycje Ojca Rydzyka w geotermię są powodem do radości z powodu jego trafnych i niezależnych decyzji. Informacje inżyniera Witolda St. Michałowskiego - Redaktora Naczelnego "Rurociągów" są wręcz rewelacyjne.

Cała audycja jest dla mnie sensacją, gdyż ja miałem uprzedzenia do kręgu ludzi słuchających RM oraz podawanych tam treści. A tu się okazuje, że rozmówcy audycji RM konfrontują słuchaczy z uczciwą, nieocenzurowaną, wysokiej jakości informacją. Dlatego będę tą audycję rozpowszechniał.

Nie muszę należeć do ligi polskich energii LPE. Uwaga - To mój wkład - korektura nazwy... Z taką nazwą można się połączyć z ligą białoruskich energii oraz ukraińskich...itd. Oraz stworzyć ligę synergii europejskich.

Jak można było usłyszeć w audycji RM, czy przeczytać na stronach iddd.de w artykule - Mafia atomowa jak jaszczurka bez ogona - w branży energetycznej jest wielu uczciwych specjalistów z odwagą i większymi od moich możliwościami.

Natomiast w problematyce inwazji mafii telefonii komórkowej na Polskę nie mają obywatele prawie że żadnego wsparcia przez instytucje państwowe. Przede wszystkim koncerny telekomunikacyjne zastraszyły naukowców, lekarzy i polityków w Polsce.

Ludzie pomagają sobie skutecznie bez polskiej nauki, bez polskich lekarzy, bez polskich polityków i bez polskich urzędów. Jedynie polskie sądownictwo ratuje ideę państwa prawa i ocenia sytuację inwazji masztów telefonii komórkowej bardzo często uczciwie i korzystnie dla obywateli.

Uważam mobilizację społeczeństwa przeciwko globalnym koncernom telefonii komórkowej oraz przeciwko producentowi GMO Monsanto za cel w którym mogę bardziej pomóc niż przy tworzeniu następnego stowarzyszenia. Osobiście nie należę do żadnego stowarzyszenia, ligi czy partii.

Przeciwnicy budowy masztów mogą zwyciężać indywidualnie i zbiorowo. Wystarczy wziąć siekierę i poprzecinać kable z szafki sterującej stacją bazową by osobiście zadbać o zdrowie własnej rodziny i rządzić w terenie w którym się żyje.

W ten sposób można wejść zwycięsko w kontakt z globalnym koncernem telekomunikacyjnym. Nasze hasło często powtarzane My tu żyjemy i mamy prawo do życia!

Natomiast zmiana międzynarodowych umów na dostawę energii itd będzie dopiero możliwa jak naród zacznie kontrolować decyzje przedstawicieli sejmowych, czyli jak wprowadzimy przynajmniej instrumenty demokracji bezpośredniej- to jest ta droga, którą pokazuję i którą chciałbym pójść.

W aktualnym systemie może załapie się zarząd LPE na jakieś fundusze unijne, ale nie wierzę w skuteczność operacji bez zmiany systemu politycznego.

Niech pan zauważy, że pan inżynier Michałowski i inni krytycy polskich decyzji energetycznych nie mieli niestety sukcesów w przeforsowaniu lepszej polityki energetycznej, ale wskazują na 16 000 agentów rosyjskich w Polsce.

Czy kontrwywiad polski też składa się ze służb rosyjskich? Znaczyłoby, że żadne władze przedstawicielskie nie mają szansy ani dzisiaj ani jutro na jakieś korzystne dla Polski działanie.

Pozdrawiam
Krzysztof Puzyna

Największy przekręt XXI wieku, rozmowy o wyzerowaniu importu energii z Rosji w Radiu Maryja


28 Feb 2008

Dzień Dobry
Jestem pod ogromnym wrażeniem licznych materiałów udostępnionych przez Pana w internecie dot. problemów energetyki i in. Dodatkowo wysłuchałem w ostatnim czasie audycji

Przekręt XXI wieku cz. I (2008-02-09), .mp3; 17,1 MB; 1:11:12 godz.

Przekręt XXI wieku cz.. II (2008-02-09), .mp3; 25,7 MB; 1:46:55 godz.

Doszedłem do wniosku, że byłoby korzystne dla Polski i Polaków, aby tacy jak pan i Witold St. Michałowski i Wam podobni - niezależnie od ew. różnic poglądów zjednoczyli siły dla dobra Polski i Polaków. Niniejszym pozwalam sobie sformułować pytanie:

czy byłby Pan skłonny wspólnie z redaktorem naczelnym "Rurociągów" Witold St. Michałowskim założyć
Ligę na Rzecz Niezależności Energetycznej Polski?

Uważam, że należy łączyć siły ludzi o tak wielkiej wiedzy merytorycznej dot. różnych aspektów bezpieczeństwa energetycznego i ew. niezależności energetycznej, dla dobra Polski i Polaków.

pozdrawiam
Aleksander ISKRA
abc777 do poczta.fm

Prezentacja nowej techniki internetowej cenzury politycznej


6.2.2008 r.
Krzysztof Puzyna

Niech każdy sam zobaczy jak to jest z tą prawdą o "wszystkich listach dyskusyjnych". Temat ten ma dużo wspólnego z cenzurą w googlu i tzw DNS czyli cenzurą systemu nazw, którym kieruje prawdziwy rząd internetowy w 100 procentach pod amerykańskim dyktandem tzw. ICANN

Byłem członkiem ICANN i wybierałem pierwszą niby demokratyczną władzę w internecie, aż Amerykanie powiedzieli, że więcej my się nie bawimy w demokrację musi być tak jak my chcemy... Jest ruch na rzecz alternatywnego systemu nazw czyli systemu znajdowania stron w internecie bez amerykańskich serwerów ICANN, ale niestety ludzie wiedzą na temat mało.

więcej

O biblii ekologów i energetyków


dnia 17-go czerwca 2007 r.

krytyka książki "O energetyce dla użytkowników oraz sceptyków" Fundacja Odysseum, Warszawa 2005
ISBN 83-86010-14-2
zamówienia: dakowy@elektron.pl
fon/fax: (022) 8120806

Prośba profesora zwyczajnego dr hab. Dakowskiego o napisanie paru słów o książce "O energetyce" wprowadziła mnie w zakłopotanie. Nie jestem energetykiem, sam napisałem tylko jeden artykuł z branży energetycznej - "Mafia atomowa jak jaszczurka bez ogona".

Piszę więc moje uwagi z punktu widzenia zwykłego obywatela, który musi wybrać z czterech twierdzeń trzech ekspertów.
Który z nich ma rację?

więcejRusza polski program atomowy?
Elektrownia w Żarnowcu lub Klempiczu

Życie Warszawy z dnia 28-go maja 2007 r.
Komentarz: Czarnobyl pod polskimi oknami ? Kto nas uratuje przed atomową mafią ?- na skorumpowany "Jasnogród" z Warszawy nie ma co liczyć albo ich wybierać do rządzenia nami -

Uwaga, Uwaga ! Szukajcie tych bohaterów co zatrzymali w latach 90-tych Żarnowiec, a przez to zasłużyli na specjalne nagrody jak Alternatywna Nagroda Nobla, oni nam pomogą. Proszę kontaktować iddd.de

Uratować was i wasze dzieci przed kalectwem i niewolnictwem może tylko system demokracji bezpośredniej.


23.5.2007

Witam Co do ilości produkowanego CO2 prze elektrownie węglowe i atomowe. Po raz pierwszy spotykam się z informacją, że atomowe produkują go więcej. W trakcie budowy może i tak jest, ale w trakcie eksploatacji małe szanse. Licząc ilość CO2 całościowo trzeba brać pod uwagę ilość spalanego paliwa, powstałe przy tym emisje, transport tego paliwa, wypalonych popiołów, działanie kopalni, działanie całej infrastruktury związanej z elektrowniami węglowymi i kopalniami. Nie wiem czy, którykolwiek z tych czynników w elektrowniach atomowych produkuje chociażby porównywalną emisję CO2 do węglowych. Więcej w bogu Polityki. pozdr.


Paweł

23.5.2007

No, no panie Pawle,
porównanie w moim tekście

" Zredukowanie wpływu gazów cieplarnianych do wpływu C02 jest typowym
kłamstwem mafii atomowej

Analiza niemieckiego instytutu ekologicznego w 2005 roku pokazała, że jeśli wziąć pod uwagę całość łańcucha technologii paliwa atomowego przy użyciu paliw kopalnych to emisja gazów i pyłów do atmosfery, a przede wszystkim dwutlenku węgla CO2 jest większa niż przy użyciu energii odnawialnych."


dotyczy dwóch aspektów:

1. energii odnawialnych czyli energii geotermalnej, wiatrowej, biomasy, słonecznej i.t.d. Przyrównuję energię dla produkcji prądu z EJ z energią potrzebną do produkcji prądu z technologii czystych dla środowiska, czyli tzw. odnawialnych, a wspólnym mianownikiem jest paliwo ogólnie dostępne -kopalne

Technologia produkcji paliwa jądrowego nie zawiera z reguły żadnych składników energii czystej jak np w Australii w której są jedne z największych złóż uranu. Australia nie posiadając ani jednej EJ, spala własne olbrzymie zasoby węgla.

Transport uranu następuje przy pomocy ropy, a nie słońca, transport na składowiska czy składowanie przez setki lat, czy rozbiórka elektrowni następuje z reguły przez zużycie energii kopalnych.

Nie wiem czy pan widział co się dzieje w Niemczech przy ochronie transportów radioaktywnych odpadów. Tysiące ludzi, atakuje tory kolejowe. Armia niemiecka plus policja są transportowane w sile tysięcy pojazdów wojskowych i czołgów. To jest coroczna wojna regionalna, w czasie której zużywane są niesamowite ilości benzyny nie tylko dla pojazdów wojskowych, ale także dla pojazdów przeciwników transportów materiałów radioaktywnych.

Bilans energetyczny elektrowni jądrowych bazuje na oszustwie: układ obliczeniowy produkcji energii atomowej jest liczony jakby był układem zamkniętym, w którym wyklucza się elementy procesu technologicznego, psujące bilans energetyczny. Faktycznie radioaktywność wchodzi w kontakt z całym światem i go zatruwa.

Prąd atomowy powinien być liczony w układzie otwartym i uwzględniać wszystkie elementy związane z jego produkcją.

2. Drugim aspektem w/w tekstu, równie ważnym, cytuję książkę pana Wiąckowskiego i Dakowskiego "O energetyce dla użytkowników oraz sceptyków"
patrz też
dakowy@elektron.pl
fax/tel. 022-8120806
str. 168, 172

... najważniejszym gazem cieplarnianym jest para wodna, na którą przypada 96 do 99 procent efektu ocieplania się atmosfery.

... podkreślmy, że zawartość dwutlenku węgla w atmosferze była wiele razy w historii Ziemi dużo większa, niż obecnie.


Czyli zredukowanie efektu cieplarnianego do C02 to trik marketingowy - kogo? - oczywiście tych co teraz promują energię atomową jak Barroso -członek mafii atomowej.

Proszę sobie poczytać jak rządy Francji, Niemiec czy Anglii podarowują koncernom zezwolenia na emisję - tzw. certyfikaty.

W Niemczech już dawno wykalkulowali, że przez najnowsze przyłączenie do Uni Europejskiej byłych państw bloku wschodniego, bez przemysłu lub z przemysłem zniszczonym jak w Polsce, powstaje oszczędność na emisji gazów cieplarnianych w skali Uni 15 do 18 procent. Tak że Niemcy muszą zaoszczędzić tylko 2 do 5 procent na emisji dwutlenku węgla. Przy budowie nowoczesnych elektrowni węglowych mają taki skutek automatycznie i nie muszą swojego przemysłu ograniczać dodatkowymi kosztami.

Dlatego koalicja rządu niemieckiego na czele z panią dr Merkel w kwietniu wydała zezwolenie na budowę 45 nowych elektrowni węglowych. Jak się tu mówi: samemu pić wino, a innym dawać wodę.

Jest to typowa strategia w systemie dyktatury globalnych koncernów w demokracjach pozornych, patrz też w kierunku amerykańskich ekologów, a faktycznie imperialistów, rozbijających się po całym świecie samolotami niby dla ochrony klimatu ziemi.

Także w Hamburgu powstanie olbrzymia elektrownia węglowa o mocy nawet dwukrotnie większej niż zaplanowana - ale to już inna historia.

Pozdro
Krzysztof Puzyna
From: "Anna"
O pana artykule

Dzien Dobry.

Przeczytalam Pana artykul o elektrowniach atomowych.

Temat ten interesuje mnie gdyz do 8 lat mieszkam na Litwie w Visaginas 7 km do elektrowni atomowej.
Zastanawiam sie jak to sie odbija na moim zdrowiu.
Czy orientuje sie pan jakie badania mozna zrobic?

Z powazaniem

Anna

23.5.2007

Pani Anno witam,

przede wszystkim trzeba by stwierdzić, czy w okolicy w której pani mieszka, czy pracuje w ostatnich 7 latach stwierdzono podwyższoną radioaktywność?

Jeśli tak lub ma pani wątpliwości, to trzeba by zrobić badania przez lekarza wykształconego w medycynie środowiskowej.

Pozdrowienia z Hamburga
Krzysztof Puzyna

PS czy ktoś ma dalsze zalecenia?


Spis treści

1. Przed czym trzęsą się Polacy ?

2. Primum non nocere - po pierwsze nie szkodzić.

3. Atomowym jaszczurkom ogony odrosły.

4. Błędy w pracach prof. dr hab. Wójcika i dr inż. Strupczewskiego.
4a. Umowa IAEA z WHO
zabrania publikacji badań z negatywnymi skutkami napromieniowania.
4b. Białaczki w Elbmarsch, a pożar w elektrowni jądrowej Krümmel (BRD).

5. Koncepcja przerobu służąca produkcji plutonu oraz bomb jądrowych.
5a. Ślady wybuchu bombki atomowej w elektrowni Krümmel zostały zatarte.
5b. Niemcy przeprowadzali eksperymenty z kieszonkową bombą atomową.

6. Wg. Wójcika efekty psychologiczne
są najpoważniejszym następstwem wybuchu jądrowego w Czarnobylu..
6a. Dalsze typowe tezy mafii atomowej na przykładzie prac dr inż. Strupczewskiego.
6b. Typowe zagrożenia przez elektrownie jądrowe.
6c. Turcy chorowali i umierali jak psy.
6d. Ja jestem świadkiem.
6e. Pod wpływem promieniowania jonizującego każdy materiał kruszeje.
6f. Elektrownia jądrowa zatruwa bezpośrednio środowisko !
6g. Energia atomowa produkuje gazy cieplarniane !
6h. dalsze skutki produkcji paliwa atomowego.
6
h1. Wydobycie uranu to skażona woda i zatrute rzeki.
6h2. Przeróbka rudy: zostaje uwolniony radon.

6
h3. Nuklearny muł: pyły radioaktywne.7. Nie ma bezpiecznych dawek napromieniowania.
7a. Nowy model obliczeniowy zagrożeń opracowany przez ECRR.
7b. National Academy of Science, USA potwierdza szczególne niebezpieczeństwo niskich dawek.
7c. Cytaty z artykułu profesora Dakowskiego pomagają odróżnić kłamstwa od prawdy.
7d. Podwyższenie o 10 procent ryzyka zgonu na raka przy znikomych dawkach, ale długotrwałych ekspozycjach.

8. Aby były szyszki w lesie.

9. Nieopłacalność elektrowni jądrowych.
9a. Aktualna sytuacja.
9b. Polska uranu dla elektrowni atomowych nie ma.
9c. Uran wbrew robionemu wrażeniu jako paliwo przyszłości nie jest dostępne na wieczność!
9d. Uranu starczy do 2030 roku.
9e. Przerób paliwa wypalonego, służy produkcji plutonu oraz bomb jądrowych dla terrorystów.
9f. Inne niebezpieczeństwa

10. Polskie rozwiązanie to gaz, geotermia i węgiel.
10a. Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie.
10b. Zlikwidowanie barier inwestycyjnych w geotermii
to zlikwidowanie opłat geologicznych, podatku VAT i innych.

11. Za cenę jednej elektrowni jądrowej
geotermia daje 40 razy więcej energii niż elektrownia atomowa.
11a. Dezinformacja..
11b. Dlaczego w Europie koncerny energetyczne nazywają prąd atomowy "tanim"?
11c. W Europie duże korporacje dyktują ceny prądu elektrycznego.
11d. Cena prądu atomowego
jest konkurencyjna tylko w propagandzie mafii atomowej
11e.
20.05.2011 - Update Cena prądu atomowego jest konkurencyjna tylko w propagandzie mafii atomowej, dokumentacja wideo - po niemiecku
11f. 29.05.2011 - Budowanie atomowego grobowca - gotowy list do panów posłów.

12. Samowystarczalność energetyczna Polski może stać się największą polską siłą.
Co my innego mamy?
12a. My mamy gotową energię pod stopami i możemy być wszyscy bogaci.
12b. Dalsze źródła finansowania energii jądrowej.
12c. Przywileje przemysłu jądrowego.
12d. Minister Szyszko - jego błędy będzie finansowało społeczeństwo !
12e. W Niemczech mafia atomowa ma dużo przywilejów.
12f. Koszty składowania odpadów promieniotwórczych.
12g. Koszty związane z wypadkami nuklearnymi.

13. Wnioski.

14. Źródła