umtsno.de

Neu hinzu | Beweise | Recht | Kontakt | Statistik | Grenzwerte

Walcz z mafią telefonii komórkowej


Walcz z mafią niemieckich kolaborantów jak w Gdańsku i w Krakowie, z mafią ruską jak na polskich wsiach i z globalnymi przestępcami przeciw gatunkowi ludzkiemu - finansową stonką, jak w Zielonej Górze i Wrocławiu.

Tu ich przegonili

Zgodnie z prawem w dniu dzisiejszym otrzymałem w urzędzie potwierdzenie iż z powodu wejścia w życie nowego planu przestrzennego lokalizacje inwestycji celu publicznego dla stacji bazowych telefonii komórkowej w Rybniku-Kamieniu - dwie ERA GSM oraz w Boguszowicach PLUS GSM, wnioski operatorów zostaną umorzone, decyzje nie zostaną wydane.

Inwestycje celu publicznego w Rybniku łącznie z Gotartowicami to 4 zatrzymane oraz budowa stacji bazowej PLUS GSM w Palowicach nie dojdzie do skutku, jak wiadomo stacja w Świerklanach jest nielegalna co zostało potwierdzone.

Tu gonią skorumpowanych urzędników i operatorów już od lat- w Ruskim Brodzie, 31-go marca 2006, wygrana po raz 4

W Zabierzowie rządzą ludzie, wydali tam zakaz stawiania BTS-ów, masztów telefonii komórkowej, czy stacji bazowych na terenie całej gminy.

Policja Miejska w Żorach przepędziła bandytów Polkomtela po raz drugi i przepędzi po raz trzeci..

Operatorzy telefonii przegrali dwie kolejne stacje w Brodnicy

Rybnik: Palowice, Jejkowice - totalna klęska PLUS-GSM, urzędnik jest dla mieszkańców i urząd również

Żory: decyzja Kolegium Samorządowego w Katowicach nie pozostawia złudzeń, nie jest to lokalizacja inwestycji celu publicznego

Decyzja rozbiórki stacji bazowej POLKOMTELA wybudowanej na kościele Św. Stanisława w ŻorachJasienica, uchylenie pozwolenia na budowe !, kolejny sukces społeczeństwa.

Kolejni Polacy z Dalewic pokazują, że na ich terenie oni mają największe prawa i nie pozwolą PTK Centertel na postawienie stacji. Operator nie ma możliwości doprowadzenia prądu..

Kolejny sukces tym razem mieszkańców miejscowości Grodziec oraz praworządna i obiektywna decyzja Burmistrza Ozimka. Odmawiam ustalenia lokalizacji !

Przesyłam artykuły i decyzję z Płazy gdzie w dniu 2005-10-16 byłem na spotkaniu i odczytano tam pismo proboszcza o rezygnacji i wycofaniu się z umowy. Wygrana parafian Płazy, którzy nie poddali się mimo, że stacja miała być na kościele.Teraz zaczeli walczyć z istniejącą już nielegalnie stacją w innym miejscu. Polak jednak potrafi, kolejny ewidentny przykład.

Lublin zwycięstwo !

Mieszkańcy Gradówka wygrali z Ideą i obronili swoją wieś przed antenami telefonii komórkowej

Piękna Brodnica chce być dalej czysta i odmawia: z uwagi na trudne do przewidzenia konsekwencje zdrowotne, finansowe dla mieszkańców lub naruszenie interesu prawnego właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.

Burmistrz miasta Imielin zrobił krótki proces - odmowa bez złudzeń - stacje bazowe to nie misja publiczna, zdrowie i interesy mieszkańców są ważniejsze

Pani Danuta Malec z Łuszczacza ma trzy prawomocne wyroki przeciwko Polkomtel Sa
Ryglice - Gmina bez zasięgu,
poprzez zdecydowaną postawę mieszkańców!

Mirsk, Rajcy uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta, z warunkiem, że maszty telefonii komórkowej muszą stać dalej niż 500 metrów od zabudowań.

Rzeszów,
W dniu 10-go maja 2006 Prezydent Rzeszowa pan Tadeusz Ferenc oficjalnie przed kamerą powiedział, iż sprawa jest zakończona, operator nie dostanie zgody. Decyzja odmowna jest z 20 maja 2006..

Warzymice, Gmina Kołbaskowo: odmawiam lokalizacji inwestycji celu publicznego ze względu na naruszenie wymogu Art. 144 ust. 2 Prawo Ochrony Środowiska w związku z Art 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Piękna Brodnica chce być dalej czysta i odmawia po raz 11- gratulacje !
Zaspokajanie potrzeb komunikowania się społeczności może być zrealizowane w inny sposób.
O szkodliwości stacji bazowych telefonii komórkowych na organizmy ludzkie świadczy dodatkowo fakt, iż w ustawie z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1399) zabrania się lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów i urządzeń, które mogą utrudniać lub zakłócać przebywanie pacjentów na tym obszarze, a w szczególności: stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne.


Rada Miasta Lubliniec
( 25 000 mieszkańców) z aprobatą Burmistrza Józefa Kazika uchwaliła 12.6.06 plan zagospodarowania terenu zakazujący budowy, rozbudowy stacji bazowych telefonii komórkowej oraz nadajników radiowo-telewizyjnych na terenie całego miasta.

Brodnica, odmowa nr 13:
inwestycja telefonii komórkowej nie odpowiada zarówno charakterem urbanistycznym jak i charakterem architektonicznym do istniejącej zabytkowej staromiejskiej zabudowy.

Super odmowa z 25 lipca 2006 r. w Bydlinie ! Jeśli tylko mądre społeczeństwo wyrzuci Erę z okolicy, to będzie można Bydlino polecać na całym świecie jako obszar wyciszony elektromagnetycznie ! (Ryglice potrzebują w dalszym ciągu potwierdzenia !)

Luboń i Radejowice - konflikt społeczny, protesty przeciwko budowie przekaźnika wystarczają jako przyczyna odmowy pozwolenia na budowę

Ustka, Bydlino, wzór nowoczesnej odmowy z 13 grudnia 2006 r.Urodziliśmy się tutaj i mamy prawo do życia !Interesują nas trwałe sukcesy mieszkańców w zwalczaniu masztów telefonii komórkowej oraz okolice, gdzie nie ma zasięgu.

Ludzie z całej Europy poszukują terenów wolnych od zasięgu telefonii komórkowej

Mieszkańcy obszarów wolnych od napromieniowania i stacji bazowych, proszę dawać znać !!!

patrz
Ryglice - Gmina bez zasięgu

Proszę uwiarygadniać, robić fotki i przesyłać, takie okolice chętnie publikuję pod jednym warunkiem - Operatorzy w dalszym ciągu szukają miejsc bez napromieniowania aby postawić swoje wieże śmierci i uszczelnić parasol elektromagnetyczny.

Będę więc reklamował tylko te okolice, wolne od napromieniowania pulsującymi polami elektromagnetycznymi, których mieszkańcy czują się na siłach stawić czoła barbarzyńskiej inwazji operatorów telefonii komórkowej.

A warto tutaj robić nieodpłatną reklamę turystyczną! Strona iddd.de ma zasięg międzynarodowy, ponad 10 000 odwiedzin w miesiącu, - to co przemysł marketingowy liczy za odwiedziny- tzw hity, patrz pod hits- przekracza 100 000 hitów w miesiącu, patrz Statystykę

Patrz też negatywną reklamę, którą robię dla Polanicy Zdroju - Polanica straciła przez nieodpowiedzialnego burmistrza i chciwego księdza niemieckich turystów ! Hotele dogorywają i będzie tam jeszcze gorzej - uciekną też polscy kuracjusze, aż operatorzy nie zdejmą anten z kościoła !
Ze względu na globalną zensurę tematu szkodliwości promieniowania EM wyklejanie plakatów przy targach, koncertach, przy stadionach sportowych jest najskuteczniejszą metodą poinformowania ludzi o niebezpieczeństwie. ***


| polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | Apel Freiburdzki


umtsno.de