umtsno.de

Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe stacje bazowe telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.
Narody Europy dojrzały do Demokracji Bezpośredniej. Prawdziwi Suwereni posiadają naturalne prawo do samorządzenia i do rozstrzygania o własnym losie. Jak mówią Szwajcarzy:
Naród ma zawsze rację, nawet jeśli ona jest sprzeczna z konstytucją


Walcz z mafią telefonii komórkowej


 1. exMapa położenia
 2. Gliwice, walka 2005
 3. Kontrola ekspozycji PEM przez Politechnikę Wrocławską w r. 2001 w mieszkaniu A. Pasierbiewicz, w Gliwicach
  1. Spis treści
  2. Cel i zakres ekspertyzy, Wartości graniczne stref
  3. Strefy ochronne
  4. Aparatura pomiarowa
  5. Dokumenty Związane
  6.
  Wartość niemierzalna (nm)
  7. Wyniki pomiarów-przedpokój, łazienka, kuchnia
  8. Wyniki pomiarów- pokój przejściowy, sypialnia
  9. Wyniki pomiarów - na balkonie, otoczenie budynku, klatki schodowe/strych
  10. Wyniki pomiarów - wnioski końcowe
 4. Kontrola ekspozycji PEM przez Śląską Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, ( ŚWSS-E ), Oddział Ochrony Radiologicznej w roku 2001
  1. Opis, stacja bazowa ERA GSM
  2. Tabela wyników pomiarów nr 1, pokój, przedpokój
  3. Tabela wyników pomiarów nr 2, kuchnia, łazienka, klatka schodowa, ostatnia kondygnacja budynku
  4. Omówienie wyników pomiarów
 5. Kontrola ekspozycji PEM przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach w roku 2004
  1. Cel i zakres pomiarów, Metodyka badań, Data Pomiarów, Dane Źródła Pola EM, telekomunikacja, Warunki Prac
  2. Aparatura Pomiarowa, Skład ekipy pomiarowej, Osoby obecne przy pomiarach
  3. Wyniki pomiarów, tabela wyników nr 1, budynek mieszkalny ul. Solskiego nr 5 - 11
  4. Wyniki pomiarów, tabela wyników nr 2, budynek mieszkalny ul. Solskiego nr 5 - 10 kondygnacja mieszkanie nr 44
  5. Wyniki pomiarów, tabela wyników nr 3, budynek mieszkalny ul. Solskiego nr 5 - 9 kondygnacja mieszkanie nr 39
  6. Wyniki pomiarów, tabela wyników nr 4, budynek mieszkalny ul. Solskiego nr 5 - 9 kondygnacja mieszkanie nr 38
  7. Wyniki pomiarów, tabela wyników nr 5, budynek mieszkalny ul. Solskiego nr 3 - 9 kondygnacja mieszkanie nr 38
  8. Wyniki pomiarów, tabela nr 6, budynek mieszkalny ul. Solskiego nr 3 - 11 kondygnacja suszarnia
  9. Ocena zgodności warunków z wymaganiami
  10. Ocena ekspozycji na pola elektromagnetyczne
 6. Kontrola ekspozycji PEM, przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach w roku 2009; list PISu, lek. med. G. Hudzika
  1. Dział Laboratoryjny, Oddział Badań Higieny Radiacyjnej, Sprawozdanie nr: DL-739/HR-223/2009/01
  2. Cel i zakres, Data, Metodyka, Miejsce, Obiekt pomiarów, Warunki pracy źródeł podczas pomiarów, Warunki środowiskowe
  3. Przyrządy pomiarowe, skład ekipy pomiarowej, osoby obecne przy pomiarach
  4. Wyniki pomiarów, pomiar miernikiem NARDA NBM-550
  5. Wyniki pomiarów, pomiar miernikiem MEH-25
  6. Ocena zgodności wyników pomiarów z wymaganiami, Wnioski
 7. Idzie pomiar 1 -
  http://iddd.de/umtsno/Pomiary/idziePomiarS.pdf
  Idzie pomiar 2 -
  http://iddd.de/umtsno/Pomiary/idziePomiar2S.pdf
  Idzie pomiar 3 -
  http://iddd.de/umtsno/Pomiary/idziePomiar3S.pdf
  19.6.2010, uzupełnienie, notka dla mediów dot. Idzie Pomiar (3), .pdf
  Piszcie wnioski o zamknięcie stacji bazowych ze względu na brak poprawek dla najwyższego obciążenia stacji w sprawozdaniach !
 8. Ustawiane wyroki sądowe
  WSA w Gliwicach współpracuje z inwestorami umożliwiając im unikanie płacenia podatków.
  exNSA ulega lobbingowi