umtsno.de

Neu hinzu | Beweise | Recht | Kontakt | Statistik | Grenzwerte


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej


Wyrok - kompromitacja Instytutu Medycyny Pracy w Sosonowcu

Elrow - Do Prezydenta miasta Rybnika A. Fudali
Elrow - postępowanie przeciwko ERA GSM w Rybniku
Elrow - w Rybniku potwierdzili, że anteny na maszcie ERA GSM są bez pozwolenia

Walka o zdrowie w Rybniku-Gotartowice, pismo 2
Najszybsza porażka PLUSA
Kamień zaczyna walczyć
Naruszenia prawa przez Prezydenta Miasta Rybnik A. Fudali
Komentarz K.P.
Jastrzebie Zdrój zaczyna protesty .pdf, 240 KB
Diabeł Rokita, chce piekła dla polskich rodzin, (.pdf, 60 KB)

Rybnik-Ochojec

O6.6.05, Ochojec-historyczny sukces!

13.04.05, Prezydent Miasta Rybnika odmówił udzielenia pozwolenia na budowę stacji na dachu budynku "ELROW"

18.05.05 Elrow i Ochojec -wszczęcie postępowania wobec samowoli budowlanej Polkomtelu

Protokół interwencyjnej kontroli sanitarnej, (.pdf, 102 KB)

14.05.05 zawiadomienie prokuratury rejonowej w Rybniku oryginalny dokument (.doc, 35 KB)

12.05.05 składamy odwołanie od decyzji pozwolenia na budowę
oryginalny dokument (.doc, 50 KB)

07.05.05 odwołanie m. in. od decyzji Błaszczyńskiego i innych, że mieszkańcy nie są stroną
oryginalny dokument (.doc, 52 KB)

07.05.05 trzeba pokazać fałszerstwa oraz kłamstwa Polkomtel S.A.

05.05.05 w świetle prawa decyzja Prezydenta Miasta Rybnik została wstrzymana
i przekazał on sprawę do powiatowego Nadzoru Budowlanego (.pdf, 52 KB)


05.05.05 diabelska decyzja urzędnika miasta Rybnik Błaszczyńskiego
- narażeni na śmiertelne promieniowanie e-m mieszkańcy nie są stroną !!!


01.05. 05 w sprawie Ochojca- stanowisko pana Gelzoka

29. 04. 05 zawiadomienie o decyzji pozwolenia na budowę (.doc, 6 KB)

27.04.05 Decyzja pozwolenia na budowę (,pdf. KB 242)


Stanowczo nie wyrażamy zgody na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej a nasza decyzja jest zgodna również z najwyższym prawem (.doc, 48 KB)

Do Prokuratury Rejonowej w Rybniku.
oryginał listu(.doc, 30 KB)

URZĄD MIASTA RYBNIKA
oryginał listu(.doc, 25 KB)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
oryginał listu(.doc, 25 KB)
Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom Prawo do Źycia zostało uznane za stronę w postępowaniu w Rybniku-Boguszowicach
Rybnik-Grabownia-silny protest rozpoczęty

nowy polecany w
zór listu
"Jak bronić się przed stacjami" (.doc, 46 KB)

stary wzór listu
stary wzór listu "Jak bronić się przed stacjami" wypełniony
oryginał listu "Jak bronić się przed stacjami" (.doc, 40 KB)

stary wzór listu "Jak bronić się przed stacjami" do indywidualnego użytku
jako .doc, 40 KB

jako .pdf, 139 KB- z linkami do dokumentów

opis postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę.
jako .doc, 48 KB

jako .pdf, 106 KB- z linkami do dokumentów

dalsze teksty

Apel o prawo do życia

Urodziliśmy się tutaj i mamy prawo do życia!Promieniowanie pod antenami osiąga wartości progowe
http://iddd.de/umtsno/odpsejm/hum1.htm#25podant
Musi byc najpierw test pozytywny, żeby dostac "AIDSa" ?
http://iddd.de/umtsno/rodz.htm#pl
List otwarty do Watykanu (do Papieża Jana Pawła II)
http://iddd.de/umtsno/pappl.htm
Telefony komórkowe mogą zredukować płodność mężczyzn o 30 procent.
http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#30pr

Uwaga!

Do kontaktu z umtsno wystarcza zwykły mail z tekstem bez opcji html, a napisany w kodowaniu Latin 2 czyli iso 8859-2. Listy bez polskich nagłówków nie sciągam z servera tylko niszczę bez czytania. Załączników .exe itp nie otwieram. Otwieram: .pdf, .doc, .rtf, .gif , .jpg i worda od znanych mi adresów

pozdrowienia
administrator

ze względu na globalną zensurę tematu szkodliwości promieniowania EM wyklejanie plakatów przy targach, koncertach, przy stadionach sportowych jest najskuteczniejszą metodą poinformowania ludzi o niebezpieczeństwie. Do plakatów, można też zamówić nieodpłatnie własną treść (webmaster@umtsno.de) ***


| polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | Apel Freiburdzki