umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej

Wyrok
str. 1-2 | str. 3-5
plik oryginalny, .pdf, 312,8 KB

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sygn. akt VII SAWa/172/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak,Sędzia WSA Mirosława Kowalska, Sędzia WSA Leszek Kamiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2006 r. sprawy ze skargi PTK Centertel Sp. z.o.o. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2005 nr WRR.I/W-7144-PŁDW/25/D/2474/2005 w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej dotyczącej pozwolenia na budowę skargę oddala

do strony wyroku 3-5