iddd.de

Dla wpisów i kontaktów:"Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Papież Franciszek Twitter: @Pontifex_pl 15.02.2016

Wśród ubogich najbardziej źle traktowanych znajduje się nasza ziemia.
Nie możemy udawać, że nie widzimy tego wielkiego kryzysu środowiskowego


Do Jego Świątobliwości
Papieża Franciszka Palazzo del Governatorato
00 120 Citta Dal Vaticano Roma / ItaliaList otwarty, 22.02.2016
Umiłowany Ojcze Święty
Dziękuję za encyklikę LAUDATO SI. Przyjąłem ją z wielką atencją i zainspirowany opisem objawów obecnej sytuacji.
Więcej
W załączeniu przesyłamy Państwu wybrany zestaw dokumentów z zamiarem zainicjowania Ruchu Odnowy Biologicznej ROB.

Musimy mieć świadomość, że osoby elektrowrażliwe dotknięte chorobą EHS (ElectroHyperSensitivity) żyją w ciągłym stresie zagrożenia życia i dlatego nie można wyprowadzić tych osób na ulicę.
Powstanie ROB, na którego czele chcielibyśmy, aby stanął Pan Lech Wałęsa - Laureat Pokojowej Nagrody Nobla da temu Ruchowi szansę na zgodną z prawem realizację celów Ruchu , jak również może dać duże wsparcie środowisk zagranicznych.

Oczekujemy od Państwa poparcia w formie złożenia podpisu pod pismem kierowanym do Pana Prezydenta.

Imię nazwisko, nr. PESEL, miejscowość zamieszkania, status społeczny (zawód), podpis
np. Jan Kowalski, 44060606999, Wiskitki Wielkie, (rolnik, dziennikarz, przedsiębiorca).

Z Państwa adresów powstanie lista emaliowa wg., której przesyłane będą aktualne informacje dotyczące tworzącego się Ruchu.

Podpisane pisma proszę odesłać na adres podany poniżej.
Z wyrazami szacunku.

Marian Grzybowski
grzybmar@wp.pl

  1. Zespół Nietolerancji Pól Elektromagnetycznych. pdf
  2. Sz. P. Lech Wałęsa
    Szanowny Panie Prezydencie my niżej podpisani, reprezentujący różne gremia i organizacje, prosimy o objęcie przez Pana kierownictwa Ruchu Odnowy Biologicznej.
  3. Apel Fryburski
  4. Elektrowrażliwość (EHS) potwierdzona. Tłumaczenie głównych tez przeglądowego artykułu prof. Olle Johanssona z Karolinska Institute w Sztokholmie, który ukazał się w "Pathophysiology" nr 16 z 2009 roku.
  5. TEATR FIKCJI i FAKTU Scenariusz sztuki- filmu WYZWOLENIE
  6. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (dwudziesta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)


Z podręcznika dla oficerów CIA "Metody torturowania"

Enact biologically-based wireless radiofrequency (RF) radiation exposure limits.

We believe the Obama Administration should support and sign "The Cellphone Right to Know Act? HR 6358
http://wh.gov/Kq5H
http://e2ma.net
Enact biologically-based wireless radiofrequency (RF) radiation exposure limits.
We believe the Obama Administration should support and sign "The Cellphone Right to Know Act? HR 6358

(http://tinyurl.com/8c25pju). FCC is failing to enforce its current radiofrequency (RF) radiation safety regulations. US health agencies have found current FCC RF safety regulation deficient. They support development of biologically-based population-protective safety limits.

Experts at EPA, OSHA, NIOSH, NTIA and FDA (http://tinyurl.com/bn73mmz and http://tinyurl.com/btfpae2), and the National Academies of Science (http://tinyurl.com/9o23shz) are clear that

FCC safety limits DO NOT PROTECT the US population.

For Distribution: Sign our Petition - Deadline is November 2, 2012

The EMRadiation Policy Institute has posted a petition asking the Obama Administration to enact biologically-based radiofrequency (RF) radiation safety limits by supporting and signing "The Cellphone Right to Know Act? HR 6358

We now have 10 days to get 25,000 signatures in order for our petition to be reviewed by the White House. Until our petition has 150 signatures, it will only be available from the following URL and will not be publicly viewable on the Open Petitions section of We the People:

http://wh.gov/Kq5H

Rok refendalny 2012
Atomowa broń referendum
DOC, 79 KB
"Święty Florianie. miej mój dom w obronie,
niechaj płomieniem od ognia dom sąsiada płonie!"
Aby Polska była zdrowa aby ludzie byli zdrowi
Primum non nocere - po pierwsze nie szkodzić

21.07.2012 - Czy powinniśmy ufać ekspertom?

Moratorium dla ciszy elektromagnetycznej 2011
3.01.2011, Moratorium w formacie PDF, 347 KB

16.06.2011, Wojewoda Stanisław Kracik, Kraków, wstrzymanie dostaw energii elektrycznej aby stan zdrowia mieszkańców nie ulegał dalszemu pogarszaniu się.

Ulotka o zagrozeniach zdrowia przez komórki, .pdf, 577 KB
Ulotka o zagrozeniach zdrowia Polaków przez sieci WLAN i domowe telefony DECT .pdf, 525 KB
Ulotka o walce ze stacjami bazowymi telefonii komórkowej i nowej strategii militarnej USA - Prompt Global Strike - (natychmiastowe uderzenie globalne), .pdf, 3,9 MB


Maszty na stacjach bazowych

Dowody na szkodliwość są
Śmiertelna szkodliwość telefonii komórkowej opartej na promieniowaniu pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości jest udowodniona.

Tutaj przykłady więcej patrz
http://iddd.de/umtsno/odpsejm/hum3.htm#60

1 Badanie zdrowia bydła w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej, przez uniwersytety Gießen i Monachium, "Universität Gießen und München-Rinderstudie", (Wenzel i inni) na zlecenie rządu Bawarii. W tych badaniach znaleziono wyraźną zależność pomiędzy zdrowiem zwierząt i promieniowaniem mikrofalowym stacji bazowych telefonii komórkowej, opublikowano w roku 2000

2 Praca profesora Santini, 2002 We Francji badanie ankietowe Santini i inni stwierdziło wyraźną zależność pomiędzy drażliwością, przygnębieniem, zawrotami głowy (do 100 metrów), bólami głowy, zaburzeniami snu, złym samopoczuciem i chorobami skóry (do 200 m), a także zmęczeniem w odległości do 300 metrów od stacji telefonii komórkowej.

3 Praca badawcza na zlecenie rządu holenderskiego, 2003 udowadnia zespół zaburzeń psychiczno-neurologiczno-wegetatywnych.

4 Praca z La Nora, Murcia, w Hiszpanii, 2004 zespół zaburzeń psychiczno-neurologiczno-wegetatywnych.

5 Badania ankietowe z Naila
Według badań, w otoczeniu stacji bazowych w Naila,- Niemcy w okręgu do 400 metrów od stacji w Naila zwiększa się trzykrotnie częstość występowania nowotworów. Czas obserwacji wynosił 10 lat.

6 Praca Tel-Aviv-University, Izrael, 2004 Według badań, w otoczeniu stacji bazowych w Netania-Izrael w półłuku w odległości 350 m. od stacji telefonii komórkowej zwiększa się ponad czterokrotnie częstość występowania nowotworów (w stosunku do występowania raka w całym mieście- współczynnik 1). Czas obserwacji wynosił 3 do 7 lat w Netania.

7 Według pracy F. Ruzicka, Austria, 2007 już przy stałym obciążeniu mieszkańców promieniowaniem ze stacji bazowych telefonii komórkowej w granicach 4500 mikrowatów/m2 obserwowana jest zwiększona śmiertelność - skrócenie życia o około 10 lat.
Niszczenie polskiego prawa na zamówienie lobbystów telekomunikacji bezprzewodowej spowodowało, że wg. aktualnych polskich przepisów jeszcze tylko zamiary lokalizacji stacji bazowych w uzdrowiskach oraz wież wolnostojących dają szansę zwycięskiego oprotestowania inwestycji przed sądem.

I. - 28 7. 2005, Ustawa o Uzdrowiskach
II.- Rozporządzenie RM z 21.08.2007 Dz.U.2007 nr 158
III. - Ustawa infrastruktury z 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekom.
patrz:
http://iddd.de/umtsno/odpsejm/infra.htm#kome

Jest to sytuacja nie do wytrzymania, proszę o świadomość odpowiedzialności za losy całego miasta, a nie tylko jednej ulicy. Potrzebujemy silnego Lobby przeciwko telekomunikacji bezprzewodowej. Najlepiej to zrobić wprowadzając referenda oparte o Infrastrukturę dla DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ patrz: http://iddd.de/idb.htm

Pomiary kontrolne promieniowania ze stacji bazowych

Firmy nie robią ekstrapolacji na maksymalne obciążenie stacji w sprawozdaniach. Prof. Trzaska -"pomiar powinien być prowadzony w warunkach maksymalnego opromieniowania, i tego wymagają przepisy"
Niestety takiego stanu polskie przepisy nie pozwalają sprawdzić - ale można by taki stan wyliczyć - czego firmy nie robią, gdyż nie mierzą odpowiednich sygnałów potrzebnych do naliczeń, a swoje wyliczenia opierają na błędnych założeniach, przekraczanjąc normy w majestacie prawa..Patrz idzie pomiar 1,2,3
http://iddd.de/umtsno/gliwice.htm#unten

Piszcie wnioski o zamknięcie stacji bazowych ze względu na brak poprawek dla najwyższego obciążenia stacji w sprawozdaniach !

Pomiary mają za zadanie uspokoić ludzi, funkcji kontrolnej i ochronnej one nigdy nie były w stanie spełnić. Udowodnione oszustwa pomiarowe nigdy nie prowadziły w Polsce do zamknięcia czy wyłączenia stacji! Prawo polskie jest stosowane przez operatorów na sposób amerykański - pod płaszczykiem praworządności operatorzy szerzą terror i mordują Polaków jakby to byli Talibowie.
A więc:
1. Nie bo NIE - nie dopuszczać do budowy stacji.
2. Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe stacje bazowe telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.
3. Korzystna zmiana prawa jest możliwa tylko w innym ustroju - demokracji bezpośredniej. Naród ma zawsze rację, nawet jeśli ona jest sprzeczna z konstytucją.
4. Nie przepychać stacji do sąsiadów bez ich zgody.


Udział ludności w przyzwoleniach inwestycji telefonii komórkowej i bezprzewodowego internetu

Trzeba zapewnić ludziom bezpośredni decydujący udział w drodze referendów lokalnych w przyzwoleniach inwestycji telefonii komórkowej. Niech ludzie sami decydują, czy chcą swoje rodziny napromieniowywać, czy je przed promieniowaniem ochronić !

Z drugiej strony stacje emitujące niebezpieczne promieniowanie nie powinny być dozwolone w obszarach skupisk ludzkich. Aktualna sytuacja w miastach jest wypowiedzeniem traktatu o cywilizacji, o państwie, o mieście.

Autor proponuje inwestycje w telefonię satelitarną, gdzie stacje przekaźnikowe praktycznie nie obciążają mieszkańców oraz
alternatywnie rozpowszechnienie rozwiązania dla służb specjalnych typu komórka-komórka, w którym komórki przejmują funkcje stacji bazowych. Także w tym wypadku posiadacze komórek są narażeni na znaczne promieniowanie - ale wtedy robią to na podstawie własnego wyboru dobrowolnie i świadomie nie obciążając swym bezprzewodowym nałogiem dalszego otoczenia

Popierajcie żądanie rozwoju Demokracji Bezpośredniej (DB), tworzenie infrastruktury i politycznych partii DB !!

Niebezpieczeństwa dla zdrowia

TELEFONY DECT- "wyższej jakości"
cyfrowy telefon bezprzewodowy ?

WLAN - bezprzewodowa oparta o promieniowanie mikrofal, miejscowa sieć komputerowa?

Komputery ? połączone bezprzewodowo ? - TO WŁASNE STACJE BAZOWE W DOMU !

Domowe przyłącza internetowe i telefoniczne, oparte o wykorzystanie modułów WiFi lub WLAN-PCMCIA kart, zapewniają nieprzerwaną łączność ze stacją bazową telefonii komórkowej. Oddziaływanie stacji bazowej podczas korzystania z internetu jest znacznie silniejsze, a przy tym z reguły dłuższe, niż podczas rozmowy telefonicznej.

Aktualne telefony przenośne DECT w Polsce, promieniują dzień i noc, bez przerwy z pełną mocą. - niezależnie czy telefon przenośny (słuchawka) znajduje się w odległości 300 metrów od podstawki-stacji bazowej, czy 20 centymetrów.
- niezależnie, czy jest rozmowa, czy telefon-słuchawka jest w stanie spoczynku.

Urządzenia WLAN (Wireless Local Area Network - bezprzewodowa lokalna sieć) nadają i promieniują w darmowym paśmie częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz (gigahertzów), gdy zostaną włączone. Mogą one mieć zasięg, aż do kilkaset metrów. Większość aktualnych laptopów jest wyposażona w moduły

WiFi (Wireless Fidelity), zapewniające bezproblemową komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami bezprzewodowymi i jest przez to przygotowana do współpracy w sieci WLAN. Swobodny dostęp bezkablowy do sieci WLAN w miastach jest realizowany punktami szczególnego napromieniowania - hotspots. Kupując sobie urządzenia WLAN, jak np. laptop, tylko do internetu bezprzewodowego instalujemy własną stację bazową w mieszkaniu.

Sieci WLAN (WiFi) są niebezpieczne, gdyż WLAN-Router promieniują pulsująco z częstotliwością 10 Hz - hertzów (10 impulsów na sekundę). 8-12 hertzów to aktywność pulsowania fali mózgowych Alfa. Taka zbieżność powoduje poprzez zjawisko rezonansu zwiększoną absorpcję energii pól elektromagnetycznych i z tym zaburzenia pracy mózgu. Badania informatyków z Salzburga w roku 2008 udowodniły, że przerwy pomiędzy uderzeniami serca stają się krótsze pod wpływem WLAN. Jeżeli są bóle głowy (często jakby bolesny czepiec na głowie), bezsenność, drażliwość, złe samopoczucie, zmęczenie i inne dolegliwości, to przyczyną może być telefon bezprzewodowy DECT.

Obecnie wszystkie telefony bezprzewodowe funkcjonujące według standardu DECT, lub dodatkowo GAP są szkodliwe.

Uwaga, często pomijane są napisy DECT lub GAP. W przeciwności do sieci WLAN - którą można po zakończeniu pracy wyłączyć, dotychczasowe telefony DECT promieniują non stop na podstawce, w czasie czuwania oraz oczywiście w czasie rozmowy z częstotliwością 1880 do 1900 MHz i pulsacją 100 Hz. W roku 2010 pokazały się na rynku tanie (do 40 euro) domowe telefony bezprzewodowe DECT, które kompletnie nie promieniują w stanie spoczynku, tzn. bez rozmowy telefonicznej (Standby), niezależnie czy telefon-słuchawka jest odłożona czy nie. One jednak promieniują podczas rozmowy telefonicznej. Szkodliwość promieniowania pulsującymi mikrofalami wysokiej częstotliwości dla otoczenia i rozmówcy tych nowych telefonów DECT jest ograniczona do czasu rozmowy. Ponadto zmniejszają one moc napromieniowania dynamicznie, zależnie od odległości i zapotrzebowania na moc. Jeżeli koniecznie potrzebny jest telefon bezkablowy, to aktualnie firmy Siemens, Orchid i inne sprzedają tzw. bezpieczne telefony DECT. W modelach firmy Siemens jest to seria ECO PLUS.

Najlepszą. najzdrowszą alternatywą komunikacji przez telefon pozostają oczywiście telefony sznurowe - one nie promieniują nawet podczas rozmowy !

We Francji od 12 lipca 2010 jest zabronione w przedszkolach, szkołach podstawowych i wyżej używania telefonii komórkowej przez dzieci, uczniów, a także przez nauczycieli i personel szkolny. Ustawa ta rozszerza wcześniejszy z roku 2009 zakaz instalacji nadajników mikrofalowych (WLAN, WiFi, DECT, GSM, WiMax i najnowszego LTE, komunikujących falami elektromagnetycznymi w zakresie częstotliwości mikrofal)* na żłobkach, przedszkolach, szkołach oraz zakaz instalacji WLAN (WiFi) w bibliotekach uniwerstytetu Sorbonne i dalszych.

W Kanadzie poza zakazem używania komórek w szkołach, zabroniono też budowy w pobliżu szkół
stacji bazowych telefonii komórkowej.

W Bawarii (Niemcy) Rząd Bawarski zaleca szkołom zrezygnować z WLAN, a w zamian tego instalować sieci komputerowe kablowe (LAN).
Co może pomóc?

Trzymać się z dala od wszystkich bezprzewo-dowych sieci opartych na mikrofalach !
Wyłączyć komórki skutecznie przez wyjęcie akumulatora lub baterii. Odłączyć telefon DECT od prądu. Pozbyć się komórki i starych telefonów DECT. Wymówić umowę z operatorem. Uświadamiać innych o potrzebie ogólnopolskiej siły politycznej przeciwko elektromagnetycznemu parasolowi nad Polską.

Odmawiać na różańcu Koronkę do Miłosierdzia Bożego - Jezu, ufam Tobie

Proszę obserwować, czy objawy się cofają.
To może trwać niewiele dni lub tygodni. Inną przyczyną może być domowy telefon bezprzewodowy DECT lub bezprzewodowa sieć lokalna WLAN u sąsiadów (WLAN z ang. Wireless Local Area Network, w której połączenia między urządzeniami w sieci tworzy bezprzewodowa komunikacja mikrofalowa), lub nadajniki stacji bazowych telefonii komórkowej na wieżach kościołów, sąsiednich dachach lub samostojących słupach, kratownicach itp. Często nadajniki są schowane lub imitują drzewa, krzyże, kamienie ozdobne.

Proszę poinformować sąsiadów i wyjaśnić im zagrożenie zdrowia i życia przez promieniowanie telefonów bezprzewodowych standardu DECT oraz używanie bezprzewodowej sieci komputerowej WLAN. Urządzenia sieci WLAN jak komputery są wyposażone w moduły WiFi ( Wireless Fidelity). WiFi - zapewnia bezproblemową komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami bezprzewodowymi.

Telefonować przez tradycyjne telefony sznurowe (z kablem) i łączyć takie urządzenia jak np. komputery połączeniami kablowymi w sieci lokalnej LAN (Local Area Network) w jakości skrętki z drutów, czy światłowodów.
Nasze zdrowie podziękuje nam za to!

Pulsujące promieniowanie telefonów przenośnych DECT i urządzeń w sieci bezprzewodowej WLAN przenika najgrubsze betonowe ściany i cienkie kości czaszki. Szczególnie zagrożone są dzieci, starzy ludzie i inne grupy ryzyka.

Zaburzenia zdrowia związane z pulsującą techniką nadawania

1. Zaburzenia neurologiczne, bóle głowy, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, drażliwość, zmęczenie i depresja.
2. U dzieci: zaburzenia zachowania, hyperaktywność i agresja, trudności w nauce podobnie jak w syndromie ADS, tzw. krzyczące niemowlęta, zaburzenia wzroku i rozwoju.
3. Zaburzenia rytmu serca (arytmia) i nadciśnienie.
4. Szumy w uszach (Tinnitus) oraz zawroty głowy.
5. Podrażnienia oczu i zaburzenia widzenia.
6. Zmiany w morfologii krwi, przede wszystkim u dzieci - czerwone krwinki nie wykształcają się
w pełni. Dlatego nie są one zdatne w pełni odżywiać tkanki tlenem. Powstają objawy podobne do anemii.
7. Zrolowanie (sklejenie się) czerwonych krwinek. Wzrost ryzyka zakrzepów.
8. Następuje pogorszenie się wszystkich dotychczasowych chorób.
9. Nowotwory rakowe, szczególnie mózgu.


Dlatego żądać!:

- zakazu używania standardów DECT oraz sieci WLAN
- zakazu wszystkich pulsujących systemów bezprzewodowych opartych na mikrofalach,
szczególnie w mieszkaniach i instytucjach
publicznych
- nie wprowadzania technologii WiMax oraz LTE bez potwierdzonego, niezbitego dowodu nieszkodliwości dla człowieka i środowiska
- referendów lokalnych dla stacji bazowych komunikacji bezprzewodowych
- wprowadzenia Demokracji Bezpośredniej

Wyniki badań dotyczące pulsującego promieniowania

1. Uszkodzenia genów (pęknięcia DNA).
2. Zakłócenia wymiany międzykomórkowej.
3. Oddziaływanie na Centralny Układ Nerwowy- otwarcie bariery krew- mózg: bakterie, trucizny i obce substancje mogą wejść łatwiej z obiegu krwi do mózgu.
- zmiany w EEG, także podczas snu
- zmniejszenie się zdolności uczenia się
- obniżenie pamięci
4. Osłabienie systemu odpornościowego (immunologicznego).
5. Zmiany w układzie hormonalnym. Obniżenie się poziomu hormonu regulującego- melatoniny.
6. Podwyższenie ryzyka zachorowania na raka.
7. Skłonności do bezpłodności, zniekształcenie płodu i zakłócenia przebiegu ciąży.
8. Niewydolność krążenia.
9. Obniżenie sprawności umysłowych, dając spowolnienie.
10. Znaczne pogorszenie się uwagi i szybkości reakcji (ważne w ruchu ulicznym).

*Technologia bezprzewodowa Wimax jest to ulepszona w zasięgu i szybkości wersja WLAN. Gdy w sieci WLAN osiąga się zasięgi 30 do 100 metrów to Wimax pozwala na znacznie większe odległości do 50 kilometrów. Gdy WLAN ładuje maksymalnie -downstream z 3 MB/s to Wimax osiąga 23 razy więcej - 70 MB/s. Najnowższą technologią jest wprowadzany od roku 2010 system LTE (ang. Long Term Evolution) wyróżniający się zachowaniem dobrej komunikacji podczas ruchu - do 350 km/godz, zasięgiem stacji bazowej do 5 km oraz przepustowością do 150 MB/sTELEFONIA KOMÓRKOWA SZKODZI TWOJEMU ZDROWIU

Człowieku, gdybyś ty to wiedział !

Dla komórek w sprzedaży są coraz częściej chipy, naklejki, amulety itp. aby rzekomo unieszkodliwić promieniowanie. W różnych badaniach udowodniono nieskuteczność takich produktów.
Salford: mózg szczura nienapromieniowany mózg szczura napromieniowany 2 godziny komórką GSM
Uwaga !

Medycyna doświadczalna i nauka udowadniają, że promieniowanie z komórek przyczynia się i powoduje następujące zaburzenia zdrowotne:

Bóle głowy uczucie gorąca z tyłu ucha, podrażnienie oczu, zmętnienie soczewki oka - zaćma, zaburzenia snu, niepokój. Problemy z nauką - zaburzenia koncentracji, osłabienie pamięci.

Ostrożnie! do 10 minut po rozmowie telefonicznej przez komórkę, istnieje zwiększone niebezpieczeństwo wypadku drogowego (samochody, motocykle)

Już po paru minutach rozmowy przez komórkę bariera "krew - mózg" zostaje uszkodzona i staje się nieszczelna. To powoduje zniszczenie komórek nerwowych przez wchodzące białka i trucizny. Możliwe jest uszkodzenie genów. Istnieje pod-wyższone ryzyko raka mózgu i oczu.

W stanie czuwania komórka wytwarza okresowe pulsujące pola magnetyczne niskiej częstotliwości, które w wartościach maksymalnych strumienia mocy, są biologicznie niebezpieczne. Osłabiają one system odpornościowy (immunologiczny). Stan czuwania, tj. wyłączona komórka, która jednak stale promieniuje, aby utrzymać kontakt ze stacją bazową, ma tylko wyłączony sygnał dźwiękowy. Ażeby odłączyć komórkę od stacji bazowej i wyłączyć promieniowanie oraz systemy lokalizacyjne trzeba wyjąć baterię lub akumulator, inaczej każdy użytkownik jest zlokalizowany i zidentyfikowany. Wiadomo, gdzie jest i z kim rozmawia. Ta kontrola jest potrzebna dla policji i wojska amerykańskiego (nowa strategia militarna, patrz ulotkę dot. wież telefonii). Wykorzystują ją też specjalnie wyszkoleni złodzieje i bandyci. Jeżeli ze względów zawodowych nie można zrezygnować z posiadania komórki, trzeba trzymać ją w stanie czuwania przynajmniej w odległości 2 metrów od ciała.

TELEFONIA KOMÓRKOWA SZKODZI TWOJEMU ZDROWIU

WSZYSCY JUŻ TO SŁYSZELI,
że poprzez napromieniowanie pulsującymi mikrofalami jakie są używane w komórkach, powstaje zagrożenie dla zdrowia. Szczególnie pulsowanie promieniowania mikrofalowego, z komórek i stacji bazowych, jest dla całego otoczenia niebezpieczne.
Włączona komórka działa podobnie jak stacja bazowa telefonii komórkowej, którą się trzyma przy głowie. Zagrożenie jest nie tylko dla użytkownika, ale i dla wszystkich w okręgu wielu metrów.

A MOŻE TO JESZCZE NIEZNANE?
Profesor Leif G. Salford, neurochirurg szwedzkiego Uniwersytetu w Lund podał: ?Nasze badania wskazują, że promieniowanie z komórek otwiera barierę "krew -płyn mózgowo-rdzeniowy", (w skrócie "krew - mózg"), ułatwiając truciznom dostanie i? do mózgu.?
Poddane sekcji mózgi szczurów, pokazują jako następstwo promieniowania z telefonii komórkowej dobrze widoczne uszkodzenia. Mózgi są przepełnione ciemnymi plamami i wyraźnie uszkodzone. Sączy się z nich ciecz. Lekarstwa oraz substancje toksyczne znajdują otwartą drogę do mózgu, dając nieprzewidziane następstwa.

Prof. Salford (2003): "Ta praca przedstawia po raz pierwszy dowody, że nietermiczna ekspozycja mikrofalami powoduje uszkodzenia neuronów."
Następna w 2008 potwierdziła i dała te same dowody.
Dla młodzieży i dzieci naświetlanie mikrofalami jest o wiele bardziej szkodliwe, niż dla dorosłych, ponieważ ich centralny system nerwowy jest w okresie rozwoju. Producenci komórek, pomimo badań i licznych dowodów utrzymują w dalszym ciągu, że promieniowanie telefonii komórkowej tj. nadajników stacji bazowych i komórek jest nie udowodnione i dlatego nieszkodliwe... !!! Czyżby interesy finansowe i militarne były ważniejsze niż zdrowie Polaków, ich samych i ludzkości?


powiekszenie przez pukniecie w obrazekIZBA LEKARSKA OSTRZEGA PRZED UŻYWANIEM KOMÓREK PRZEZ DZIECI.
Finansowany przez Unię Europejską międzynarodowy projekt badawczy 120 ośrodków naukowych z 6 krajów: Finlandii, Austrii, Niemiec, Hiszpanii, Francji oraz Włoch, wykazały, że intensywne używanie komórek uszkadza materiał genetyczny. Wiedeńska Izba Lekarska poleca "Dzieciom i młodzieży poniżej 16 lat, nieużywanie komórek".

DEPARTAMENT UNIJNY DO SPRAW OCHRONY ŚRODOWISKA PODAŁ SWOJE STANOWISKO!
Fachowa i specjalistyczna Agencja Środowiskowa Unii Europejskiej jako jednostka, jest współwydawcą raportu, który podaje: "Telefonia komórkowa jest niebezpieczna i szkodliwa". Po 10 latach używania komórki wzrasta ryzyko guza mózgu z 20 do 200 procent. Efekty w komórkach ludzkich występują znacznie poniżej wartości granicznych. Polskie normy nas nie chronią ! Inne badania, które nie znajdują żadnych szkodliwości należy wytłumaczyć korupcją naukowców, a dokładnie zależnością finansową od życzeń zleceniodawców z mafii telefonii komórkowej.
Jak wykazały również 2 prace badawcze z USA i ze Szwajcarii, wyniki badań szkodliwości pól elektromagnetycznych zależą od stanowiska sponsorów.

TO ZALEŻY OD WAS!
Czy wiadomo, że najbardziej chodliwe aktualnie telefony komórkowe z internetem, jak iPhone, iPode, iPad i inne komórki z internetem, podwyższają znacznie poziom napromieniowania. Dla ich poprawnego funkcjonowania na wsiach potrzeba coraz więcej nadajników od internetu szerokopasmowego. Aktualnie podwieszają coraz więcej nadajników Wimax na starych masztach w okolicach wsi i miasteczek. Szkodliwość bezprzewodowego internetu o zasięgu do 50 km- w już przestarzałym standarcie WiMax- bezprzewodowej, mikrofalowej transmisji danych jest duża. Powoduje to napromieniowanie wykraczające daleko poza polskie normy, ale jest to ukrywane przy pomiarach "kontrolnych" różnymi trikami.

CZYŻCIE JUŻ TO PRZECZYTALI?
Z Rezolucji Parlamentu Unii Europejskiej dotyczącej zagrożeń polami elektromagnetycznymi z 2 kwietnia 2009 roku. Parlament Europejski (...) p.28 "wzywa państwa członkowskie do pójścia za przykładem Szwecji i uznania osób cierpiących na nadwrażliwość elektromagnetyczną za osoby niepełnosprawne w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony i równych szans"

Wyniki pracy badawczej z Salzburga, lipiec 2010
Ta praca naukowa o wpływie komórek na zdrowie z Salzburga (Austria) została uznana i potwierdzona na całym świecie. Prof. Hacker: "Analizy naszej pracy zostały opublikowane w amerykanskich, niemieckich, chińskich, a także indyjskich czasopismach naukowych. Szczególnie ważne są publikacje w Biomedical and Environmental Sciences Journal", stowarzyszenia "Bioelektromagnetics Society". Naukowcy stwierdzili 3 fakty podczas badań przedszkolaków Salzburga:

Promieniowanie od nadajników telefonii komórkowej i internetu bezprzewodowego powoduje stress, osłabienie układu odpornościowego człowieka (immunologicznego) i pogłębia depresję.

Francja: Nowa ustawa ochrony środowiska - Grenelle 2 weszła w życie od 12 lipca 2010 r. jest w niej m.in. zabronione w przedszkolach, szkołach podstawowych i wyżej używania telefonii komórkowej przez dzieci, uczniów a także przez nauczycieli i personel szkolny.
Ustawa ta rozszerza wcześniejszy z roku 2009 zakaz instalacji nadajników mikrofalowych na żłobkach, przedszkolach, szkołach oraz zakaz instalacji WLAN w bibliotekach uniwerstytetu Sorbonne i dalszych.

Izrael: od lipca 2009 roku jest zabroniona sprzedaż instalacji bezprzewodowych sieci WLAN i telefonii komórkowej w budynkach mieszkalnych.