umtsno.de

Neu hinzu | Beweise | Recht | Kontakt | Grenzwerte

Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


Jagniątkowo, Jelenia Góra, zwracamy się do Radnych Miasta Jelenia GóraSzanowny Panie,

Sprawa nadajnika telefonii komórkowej toczy się dalej. Pomimo odwołania do Wojewody i Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez jednego z mieszkańców graniczących z działką na której ma stanąć maszt Prezydent Jeleniej Góry wydał wczoraj decyzję na pozwolenie na budowę.

W międzyczasie powołaliśmy stowarzyszenie INICJATYWA PRZECIW ELEKTROSKAŻENIOM wnioskując do prezydenta o uznanie nas jako strony. Pomimo upływu ustawowego terminu udzielenia odpowiedzi wynoszącego 30 dni nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Podobnie było z poszczególnymi mieszkańcami sąsiadującymi z działką. Nie otrzymali żadnej odpowiedzi na wniosek o uznanie ich jako strony a w uzasadnieniu decyzji na pozwolenie na budowę Prezydent stwierdził, że te osoby nie mogą być uznane jako strona w postępowaniu.

W wydanej decyzji jest jednak informacja, że nasze stowarzyszenie zostało uznane jako stronę w postępowaniu.
Przysługuje nam teraz prawo odwołania, które możemy złożyc do Wojewody w terminie 14 dni.

Chciałbym prosić Pana o pomoc i wskazówki co ewentualnie powinno zawierać takie odwołanie aby było skuteczne. Aby ułatwić Panu poznanie sprawy w poniedziałek prześlę e-mailem fotokopie uzasadnienia decyzji 5 stron. Mogę przesłac to faksem ale musiałbym dostać od Pana numer faksu.
Niezależnie od naszego odwołania swoje odwołanie złoży jeden z mieszkańców, który musiał zostać uznany jako strona w postępowaniu.

Licząc na Pana pomoc

Łączę wyrazy szacunku
Spoleczny Komitet
G. M.
04 Jun 2005

Szanowny panie proszę studiować strony Pana Gelzoka tam przede wszystkim strony Rybnika-Ochojec
oraz strony z najnowszym sukcesem w Zabierzowie

Pana e-skrzynka zwraca listy, fotokopii nie dostałem
Pozdrowienia
Krzysztof PuzynaList otwarty do Radnych Miasta Jelenia Góra


Zwracamy się do Radnych Miasta Jelenia Góra z gorącym apelem o obronę naszych interesów i zajęcie stanowiska w sprawie planowanej budowy stacji bazowej oraz masztu telefonii komórkowej w Jagniątkowie.

Od dwóch lat jeden z operatorów telefonii komórkowej usiłuje przeforsować budowę masztu oraz stacji bazowej w Jagniątkowie, na dodatek w sąsiedztwie istniejących budynków mieszkalnych. Właściciel posesji na której ma stanąć maszt nie liczy się z opinią sąsiadów i forsuje tę inwestycję za wszelką cenę. Odległość masztu od sąsiednich zabudowań nie przekracza 100 m. Jak wynika z doświadczeń innych ludzi mieszkających w sąsiedztwie stacji bazowych i masztów telefonii komórkowej problemy zdrowotne mogą pojawić się przy odległościach przekraczających 300 m ( czytaj o szczegółach na stronach:

http://iddd.de/umtsno/slupsk.htm#lista

http://iddd.de/umtsno/ruskibrod/ruskibrod7.htm

Wobec takiego stanu rzeczy nie możemy pozostać obojętni.

Już w lipcu 2004 roku kilkanaście osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji występowało z ostrym sprzeciwem przeciwko działaniom Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze prosząc Pana Prezydenta o pomoc w przedmiotowej sprawie. Niestety do dnia dzisiejszego Prezydent nie ustosunkował się do naszego apelu, w międzyczasie wydając pozwolenie na budowę dla planowanej inwestycji.
Na szczęście, po odwołaniu się od decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę przez jednego z sąsiadów graniczących z planowaną inwestycją, Wojewoda Dolnośląski cofnął ją do ponownego rozpatrzenia ze względu na wiele uchybień proceduralnych.

Wśród tych rażących uchybień znalazło się między innymi bezpodstawne ingerowanie w cudze prawo własności oraz brak zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu przysługujące stronom zgodnie z Dz. U. Nr. 62, poz.62 z późn. zm. art. 53.

Sprawa konsultacji społecznej nabiera tu szczególnego znaczenia z uwagi na fakt, że stacja bazowa telefonii komórkowej zaliczona została do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Mieszkańcy nie zostali poinformowani o planowanej inwestycji zgodnie z przysługującym im prawem czego dali wyraz w liście otwartym skierowanym do Pana Prezydenta od którego nie uzyskali żadnej odpowiedzi do dnia dzisiejszego. W uchylonej decyzji Wojewody Dolnośląskiego poddana została również pod wątpliwość zgodność planowanej inwestycji z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.

Według planu dopuszcza się na tym terenie realizację obiektów turystycznych, pensjonatowych i usług elementarnych. W tej sytuacji wydaje się wielką nadinterpretacją zakwalifikowanie masztów oraz stacji bazowych telefonii komórkowej do usług elementarnych. Wszystkie te działania pokazują arogancję urzędników wobec przepisów oraz podstawowych praw obywatela.

Presja lokalnych władz i urzędników oraz jednego z Radnych jest jednak tak duża, że szanse na zablokowanie inwestycji stają się coraz mniejsze.
Szczególnie zastanawiającym jest fakt, że władze miasta zamiast bronić interesów dużej grupy mieszkańców zdecydowały się popierać interes pojedynczego przedsiębiorcy.

Musimy więc zapytać głośno

- Dlaczego Wydział Urbanistyki i Architektury nie zaproponował pod zabudowę masztu terenów miejskich oddalonych od zabudowań mieszkalnych dzięki czemu miasto Jelenia Góra mogłoby czerpać z tego duże korzyści finansowe, które w konsekwencji trafiłyby do nas mieszkańców np postaci nowo wybudowanych dróg lub gazociągu?

- Dlaczego pieniądze te oddaje się w ręce prywatnej osoby?

- Dlaczego nie ma żadnej kontroli planowanej inwestycji mogącej przynieść korzyści miastu, która jest jednocześnie pod dużą krytyką lokalnej społeczności z uwagi na swoją uciążliwość i zagrożenie?

Pozytywnym przykładem właściwego rozwiązania problemu masztu może być gmina Gryfów, gdzie samorząd nie wyraził zgody na budowę nadajnika w sąsiedztwie zabudowań, a Gmina była do końca nieugięta broniąc swoich obywateli. W konsekwencji firma zmieniła lokalizację z dala od domów. My również oczekujemy od naszych władz podobnej wrażliwości i właściwego dbania o interesy swoich obywateli.

W przypadku powstania tej inwestycji będziemy domagać się od miasta na drodze sądowej wysokich odszkodowań rekompensujących stratę wynikającą z obniżenia wartości naszych domów i gruntów zlokalizowanych w sąsiedztwie masztu. Wykorzystamy wszystkie środki prawne aby przeciwstawić się tej inwestycji..

Wyrok Sądu Administracyjnego w podobnej sprawie w Ruskim Brodzie pokazuje, że działania społeczne mogą okazać się równie skuteczne. Nie jest to jednak optymalne rozwiązanie dla wszystkich stron biorąc pod uwagę, że zmiana lokalizacji nadajnika w miejsce oddalone od zabudowań rozwiązuje problem od ręki. Niemożliwym jest aby miasto Jelenia Góra nie posiadało takich gruntów.

Widząc bezsilność naszych dotychczasowych działań postanowiliśmy stworzyć Społeczny Komitet Przeciwników Budowy Masztu, który uzyskał poparcie kilkudziesięciu mieszkańców Jagniątkowa. Zwróciliśmy się o wsparcie do podobnych organizacji w kraju oraz mediów.

W dalszym ciągu jednak liczymy na pomoc ze strony naszych Radnych, do których kierujemy nasz apel.

15 luty 2005

SPOŁECZNY KOMITET
PRZECIWNIKÓW BUDOWY MASZTU
Adres do korespondencji:
ul. Wczasowa 3
58-570 Jelenia Góra Jagniątków

Do wiadomości:
Wojewoda Dolnośląski

Źródło: (.pdf)Apel o prawo do życia
Urodziliśmy się tutaj i mamy prawo do życia!Praca Zakładu Medycyny WAM w Łodzi (po ang. i niem.)
http://iddd.de/umtsno/semm.htm#lodz
Promieniowanie pod antenami osiąga wartości progowe (po niem.)
http://iddd.de/umtsno/ante.htm
Wołanie o pomoc w Polanicy Zdroju (po niem.)
http://iddd.de/umtsno/pola.htm
Musi byc najpierw test pozytywny, zeby dostac "AIDSa" ?
http://iddd.de/umtsno/rodz.htm#pl
Zagrożenia elekromagnetyczne a bezpieczeństwo pracy ( .pdf, 500 kB)
http://iddd.de/umtsno/ciop.pdf
List otwarty do Watykanu (do Papieża Jana Pawła II)
http://iddd.de/umtsno/pappl.htm
Telefony komórkowe mogą zredukować płodność mężczyzn o 30 procent.
http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#30pr
Wieloletni użytek "komórek" zwiększa czterokrotnie ryzyko rozwoju raka ucha.
http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#svenska3

Uwaga!

Do kontaktu z umtsno wystarcza zwykły mail z tekstem bez opcji html, a napisany w kodowaniu Latin 2 czyli iso 8859-2. Listy bez polskich nagłówków nie sciągam z servera tylko niszczę bez czytania. Załączników .exe itp nie otwieram. Otwieram: .pdf, .doc, .rtf, .gif , .jpg i worda od znanych mi adresów

pozdrowienia
administrator

ze względu na globalną zensurę tematu szkodliwości promieniowania EM wyklejanie plakatów przy targach, koncertach, przy stadionach sportowych jest najskuteczniejszą metodą poinformowania ludzi o niebezpieczeństwie. Do plakatów, można też zamówić nieodpłatnie własną treść (webmaster@umtsno.de) ***


| polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | Apel Freiburdzki