umtsno.de

Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

B
rodnica | Rybnik | Rzeszów | dalsze miasta | Pl - De - En | Inicjatywa Demokracji Bezpośredniej | choroba mikrofalowa | Strona Pomiarowa | Ustawy i Druki | Prawo w Polsce


Przeciwdziałanie budowie i użytkowaniu
urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne
w sytuacjach,
gdy ich zastosowanie jest szkodliwe dla zdrowia i życia


dla powiększenia puknąć w zdjęcie dla powiększenia puknąć w zdjęcie
dla powiększenia puknąć w zdjęcie dla powiększenia puknąć w zdjęcie dla powiększenia puknąć w zdjęcie