umtsno.de

Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


Przeciwdziałanie budowie i użytkowaniu urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne w sytuacjach, gdy ich zastosowanie jest szkodliwe dla zdrowia i życia

Wyrok, akt IV SA/Wa 1642/06 na postanowienie Ministra Ochrony Środowiska, 6.12.2006r.

str. 7-11
str. 1-6 , całość: .pdf, 783,4 KB, na iddd.de od: 11.02.2007r.