umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA


Imię: Maciej, Tadeusz
Nazwisko: Kobyliński

Miejsce urzędowania: Pl. Zwycięstwa 3, pok.113
Telefon: (0-59) 842 42 20
Fax.: (0-59) 842 35 83
e-mail: prezydent@um.slupsk.pl

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych


Imię: Mariola
Nazwisko: Rynkiewicz

Miejsce urzędowania: Plac Zwycięstwa 1, pokój 05a
tel. (0-59) 848 83 70
e-mail:
m.rynkiewicz@um.slupsk.pl
wzios@um.slupsk.pl


SŁUPSK. Mieszkańcy umierają z powodu promieniowania masztów telefonii komórkowej, a Kobyliński daje sprawdzać wskaźniki i pozwala montować nowe wieże śmierci..

4 marzec 2006


Słupsk. Biuletyn Informacji Publicznej: Zarządzenia Prezydenta Miasta z lutego 2006
Zarządzenia Prezydenta Miasta ze stycznia 2006
tam nie ma potwierdzenia decyzji z listu Prezydenta Miasta do pani Eli Bartos, tylko są decyzje o nieruchomościach. Zarządzenia pana Prezydenta Miasta Kobylińskiego czyta się jak wykaz biura maklerskiego. Widać, że ten Prezydent jest zajęty - handlem nieruchomościami..

Jeśli list do pani Elżbiety Bartos jest poważną ofertą to powinien zawierać decyzję o natychmiastowym odłączeniu wieży śmierci i wstrzymaniu budowy nowych BTS-ów takich jak budowy nowej stacji telefonii komórkowej sieci ERA GSM
ale pan

Prezydent Miasta Słupska

informuje, że w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa, pod numerem 6/05 umieszczona została decyzja Nr 5/06 z dnia 27 lutego 2006 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA GSM, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym nr 302/9 przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w Słupsku realizowanego przez Polska Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181.

wprow. Joanna Miller (2006-03-03 14:33:10
)

Rak i inne choroby od stacji telefonii komórkowej są zbadanymi faktami nie od dzisiaj i tutaj odpowiedzialni za te inwestycje ludzie jak np Prezydent Miasta Kobyliński popełniają przestępstwo przeciwko ludzkości pozwalając na ciche mordy przez promieniowanie elektromagnetyczne z wieży śmierci gdy mydlą oczy pani Eli.

ON JEST ZDECYDOWANIE ZA DŁUGO (od 1986 do 1990 i od 2002 do 2006 ) PREZYDENTEM MIASTA. Rotacja z inicjatywy Premiera Marcinkiewicza DOBRZE ZROBI MIASTU I SZPITALOWI. A może Prezydent Kobyliński sam zrezygnuje..

Co do wskaźników zachorowalności polecam moje wyliczenia z 2004 r. oraz prace z Naila i Netania

Krzysztof Puzyna