umtsno.de
Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna

Profesor Włodzimierza Sedlak, Teologia Światła, czyli sięganie Nieskończoności, str. 78:

"Ogólnie wydaje się, że patologiczne skutki poboru mikrofalowego nie istnieją. Tymczasem przy odbiorze mikrofal przez dłuższy czas występują skutki nieswoiste. Co to znaczy? Nie istnieje układ "bodziec-skutek" w organiźmie. Nie ma odpowiedniego działania na poszczególne narządy. Skutki ujemne są rozlane w całym organiźmie. Podobnie jak przyrząd techniczny pomiarowy, ustrój żywy wykazuje odbiór całym organizmem. Nie tylko biologia poszczególnych narządów "choruje". W dziedzinie psychologicznej równowagi występuje zaburzenie nazywane mikrofalową nerwicą z okresowymi napadami radości i przygnębienia. Szeroko przekraczane dobre i złe samopoczucie bywa w formie wahadła nastrojów."auf iddd.de od 16.07.2007r.