umtsno.deStowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna


Walcz z mafi telefonii kom鏎kowej


Deklaracja Cz這nkowstwa

DEKLARACJA

Niniejszym deklaruj cz這nkostwo w STOWARZYSZENIU EKOLOGICZNYM "OJCZYZNA" , kt鏎ego Regulamin nr R- 01/06 z dnia 28 stycznia 2006r. jest mi znany i zobowi您uj si go przestrzega.

1. Imi i nazwisko:.................................................

2. Data i miejsce urodzenia:.................................................

3. Numer PESEL.................................................

4. Adres zamieszkania:.................................................

5. Telefon:................................................. e-mail: .................................................

安idnica, data: .................................................

podpis: .................................................

26.09.2006

ca造 plik, .doc, 79 KB