umtsno.de


Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna


kontakt | Kamieniec | dalsze miasta |
Prawo | Krytyka RRM Dz.U.2007 nr 158 | Ustawy i Druki | Wyciag tlumaczeń 13 badań | Bezpieczna odległość od stacji bazowych | praktyczny przykład pomiarowy(rys) | Ważna krytyka raportu (.pdf) | księga gości: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


Walcz z mafią telefonii komórkowej


Świdnica, strona główna

na iddd.de od 13.07.2008r.

Szanowny Pan
Minister Sprawiedliwości
Prokurator Generalny
Prof. Zbigniew Ćwiąkalski

Al. Ujazdowskie nr 11
00-950 WARSZAWA

Nasz nr EK- 16/08 Świdnica, data: 15.01.2008 r.

Dot.: monitu w sprawie załatwienia n. skargi nr EK-80/07 z dn. 31.05.2007 r.


Szanowny Panie Ministrze !

Za pismem naszym nr EK-80/07 z dn. 31. maja 2007r. złożyliśmy na ręce Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego skargę w sprawie systemowo dokonywanych manipulacji prawnych, godzących w zdrowie ludności, środowisko i postanowienia Konstytucji RP. Manipulacje powyższe są racjonalnie wytłumaczalne tylko w konwencji zorganizowanej hiperkorupcji.

Mimo upływu ponad 7 miesięcy i wbrew postanowieniom art. 35, § 3 KPA oraz art. 151 Konstytucji - nie otrzymaliśmy dotąd z Ministerstwa Sprawiedliwości żadnej odpowiedzi jak zostały załatwione nasze naprawcze żądania, sprecyzowane dokładnie w p. 10.1 i p. 10.2 w/w skargi nr EK-80/07.

Podkreślamy, że bezczynność Ministerstwa Sprawiedliwości utwierdziła Prawodawcę w absolutnej bezkarności i zachęciła 21.08. 2007r. do kolejnych drastycznych manipulacji prawnych ? prosimy porównać punkt 5 skargi nr EK-200/07, skierowanej 20.11.2007r. na ręe Sz. Pana Premiera oraz Dz.U.07.158.1105, § 1.

Oczekując na osobiście podpisaną przez Sz. Pana Ministra odpowiedź
o spowodowanych działaniach gwarantujących kompleksowe i terminowe załatwienie n. skargi nr EK-80/07, pozostajemy z wyrazami należnego szacunku

Zarząd Stowarzyszenia Ekologicznego "OJCZYZNA"