umtsno.de


Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna


kontakt | Kamieniec | dalsze miasta |
Prawo | Krytyka RRM Dz.U.2007 nr 158 | Ustawy i Druki | Wyciag tlumaczeń 13 badań | Bezpieczna odległość od stacji bazowych | praktyczny przykład pomiarowy(rys) | Ważna krytyka raportu (.pdf) | księga gości: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


Walcz z mafią telefonii komórkowej


Świdnica, strona główna

na iddd.de od 13.07.2008r.

URZĄD MIEJSKI, Wojciech Murdzek
ul. Armii Krajowej nr 49
58-100 Świdnica

Nasz nr EK- 156/07 Świdnica, data: 14.09.2007r.

Dot.: opinii w sprawie planowanej budowy nowej stacji bazowej tel. cyfrowej nr 2039/4357 - PTK CENTERTEL przy ul. K. Szymanowskiego nr 13 w Świdnicy.
więcej w pliku:

plik oryginalny w całości, .doc, 400,7 KB

Załączniki:


6.1 Szkic obrazujący lokalizację stacji bazowej nr 2039/4357 przy ul. K. Szymanowskiego nr 13 w Świdnicy.

6.2 Szkic z obliczeniami gęstości mocy mikrofalowych PEM, emitowanych do bloków mieszkalnych przez stację bazową tel. cyfrowej nr 2039/4357.
dla powiększenia pukać, powrót przez funkcje powrotu przeglądarki

6.3 Dowód na interpretacyjne oszustwo o braku braku szkodliwego oddziaływania mikro-falowych PEM o gęstości mocy poniżej 0,1 [W/m2] na zdrowie ludzi i środowisko, emitowanych przez stację bazową tel. cyfrowej nr 2039/4357.