umtsno.de


Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna


kontakt | Kamieniec | dalsze miasta |
Prawo | Krytyka RRM Dz.U.2007 nr 158 | Ustawy i Druki | Wyciag tlumaczeń 13 badań | Bezpieczna odległość od stacji bazowych | praktyczny przykład pomiarowy(rys) | Ważna krytyka raportu (.pdf) | księga gości: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


Walcz z mafią telefonii komórkowej


Świdnica, strona główna

na iddd.de od 09.08.2010r.


Ministerstwo Środowiska, Minister Środowiska Sz. Pan Profesor Maciej Nowicki, ul Wawelska nr 52/54, 00-922 Warszawa, Nasz Nr EK-238/09 Świdnica, dn. 23.11.2009r.
Dot.: skargi na wycięcie z Prawa ochrony środowiska (Dz.U.08.25.150) art. 11.powiekszenie przez pukniecie na miniature, 460,4 KB
Szanowny Panie Profesorze i Ministrze !
W nawiązaniu do art. 151 Konstytucji RP oraz art. 227 KPA, przedkładamy poniższą skargę na wycięcie przez Ustawodawcę w Prawie ochrony środowiska (w skrócie POŚ) artykułu 11, co godzi w praworządność i wspiera nieuprawnioną degradację środowiska.


UZASADNIENIE PROŚBY

1. Z uwagi na powszechną korupcję przy wystawianiu przez gminne organy (prezydent, burmistrz, wójt) dycyzji uzgodnień i uwarunkowań środowiskowych dla inwestycji szkodliwych dla środowiska (zdrowia ludzi. zwierząt i roślin), w kolejnych edycjach Prawa ochrony środowiska:

a) wg Dz.U.94.49.196;
b) wg Dz.U.01.62.627;
c) wg Dz.U.06.129.902
d) wg Dz.U.08.25.150 (obow. do 15.11.2008r.),
występował następujący przepis:


"Art. 11 Decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna",- koniec przepisu.

2. Przepis wg art. 11 jak w p.1 był bardzo skutecznym narzędziem prawnym dla społeczeństwa, SKO, i Sądów Administracyjnych w obronie nieuprawnionej (korupcyjnej) degradacji środowiska, szczególnie w imię maksymalnych zysków zagranicznych korporacji przemysłowo-finansowych i radiokomunikacyjnych.

3. Ustawodawca zabiegając o maksymalne poszerzenie obszarów bezprawia i korupcji przy lokalizacji szkodliwych inwestycji, zdążył jeszcze przed aferą hazardową wyciąć z Prawa ochrony środowiska w/w art. 11 [vde -
Dz.U.08.199.1227, art. 144, pkt 4)].
(...)
Powiększenie, 460,4 KB