umtsno.de

Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna


Walcz z mafią telefonii komórkowejNaród nie może być bez końca rzucany na pastwę i bezkarność koncernów telefonii komórkowej

15.10.2006
plik oryginalny w całości, .doc, 1,85 MB


MINISTERSTWO ZDROWIA
Do rąk
Szanownego Pana Ministra
Prof. dr hab.
Zbigniewa RELIGI
ul. Miodowa nr 15
00-952 WARSZAWAEK- 17/06, Świdnica, data: 2006-03-14

Dotyczy: zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego Rozporządzenia Ministra Środowiska z 30.10.2003r. (Dz.U.03.192.1883).

Wielce Szanowny Panie Profesorze i Ministrze !

Tuż przed powołaniem naszego Stowarzyszenia (pismo Starostwa Świdnickiego nr SO.5051-I-22-5/2006r. z dnia 07.02.2006r.), wystąpiliśmy n. pismem nr STK-04/06 z dnia 12.01.2006r do Ministra Środowiska o dokonania pilnej i głębokiej nowelizacji Rozporządzenia z 30.10.2003r w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku (Dz.U.03.192.1883), godzącego w zdrowie Narodu i środowisko (Art. 68 i 74 Konstytucji) - pismo nr STK-04/06 w załączeniu.

Równocześnie przekazaliśmy n. pismo nr STK-04/06 do Pana Rzecznika Praw Obywatelskich, celem zaskarżenia cytowanego Rozporządzenia do Trybunału Konstytucyjnego. Ponieważ jednak w/w organy państwowe nie podjęły konstruktywnych działań dla wyprostowania wadliwego prawa, zwracamy się do Pana Ministra jako najwyższej publicznej władzy odpowiedzialnej za zdrowie Narodu, o zaskarżenie z Urzędu Rozporządzenia Min. Środowiska z 30.10.2003r. (Dz.U.03.192.1883) do Trybunału Konstytucyjnego.

W uzupełnieniu nieprawidłowości omówionych w piśmie nr STK-04/06, podajemy na bazie byłych aktów prawnych, dodatkowe fakty brutalnego uderzenia w/w Rozporządzenia w zdrowie Narodu i środowisko .

1. Oszukiwanie Narodu przez były rząd RP o nieszkodliwości PEM
2. Bezkarne wydłużanie czasu ekspozycji PEM na organizm Polaków.
3. Przedkładając wymienione w p. 1 i p. 2 rażące nieprawidłowości prawne, godzące w podstawy zdrowia Narodu, domagamy się:


3.1 Pilnego zaskarżenia przez Pana Ministra Zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003r. (Dz.U.03.192.1883) do Trybunału Konstytucyjnego.

3.2 Wywarcia nacisku na Ministra Środowiska o pilną i głęboką nowelizację Rozporządzenia jak w p. 3.1 oraz usunięcie manipulowanych zmian w prawie ochrony środowiska w imię pogłębienia samowoli telefonii komórkowej względem społeczeństwa (patrz pismo nr STK-04/06, punkt 7).

3.3 Dla dania Polakom (zmuszonym mieszkać pod stacjami bazowymi) prawnej możliwości ubiegania się o odszkodowanie za utracone zdrowie i życie, dokonać aktualizacji i reaktywowania Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.08.1972r. Naród nie może być bez końca rzucany na pastwę i bezkarność koncernów telefonii komórkowej.

3.5 Potępić na forum Rady Ministrów i Sejmu wprowadzoną w ostatnich latach praktykę, w myśl której przepisy decydujące o zdrowiu Narodu wydaje Minister Środowiska. Przygotowanie i autoryzacja przepisów w powyższym zakresie musi powrócić do wyłącznej kompetencji Ministra Zdrowia.

Oczekując w myśl Kpa, Art. 35.3 na pisemne ustosunkowanie się Sz. Pana Ministra do palących problemów przedłożonych w nin. piśmie, pozostajemy z wyrazami wysokiego szacunku