umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Walcz z mafią telefonii komórkowej

Okupacja Książnicy Pomorskiej przez PTC Era | W Szczecinie walka trwa: wznowienie | Decyzja PIS, uchylenie i umorzenie | Decyzja PIS, uchylenie | Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wznawia postępowanie

Szczecin , Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wznawia postępowanie

11.09.2006

cały plik, .pdf, 122,2 KB
Decyzja PIS, uchylenie

D E C Y Z J A
Szczecin, dnia 24 sierpnia 2006

Na podstawie art. 132 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z p.zm.) po rozpatrzeniu odwołania z dnia 15 sierpnia 2006 r. Pana Zbigniewa Gelzoka zam. w Rybniku przy ul. Brackiej 16A występującego jako pełnomocnik Pana Jana Świętonia zam. w Szczecinie przy ul. Kaperskiej 48 oraz pisma Urzędu Miasta Szczecin z dnia 9 sierpnia 2006 r. znak

3743/WUiAB/III/DK/RKP/06
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie

uchyla
swoją decyzję z dnia 3 sierpnia 2006 r. znak WS-N.NZ-401-1532/06 dotycząca wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony zdrowia ludzi projektu budowlanego stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTC ERA nr 33224 na działce nr 2/2 przy ul. Zaściankowej 2 w Szczecinie.

plik oryginalny, .pdf, 98,4 KBDecyzja PIS, uchylenie i umorzenie

DECYZJA
Szczecin, dnia 24 sierpnia 2006

Na podstawie art. 151 § 1 ust. 2 i art. 138 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z p.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 lipca 2006 r. złożonego przez Pana Zbigniewa Gelzoka zam. w Rybniku przy ul. Brackiej 16A - pelnomocnika Pana Jana Świętonia zam. w Szczecinie przy ul. Kaperskiej 48 oraz pisma Urzędu Miasta Szczecin z dnia 9 sierpnia 2006 r. znak
3743/WUiAB/III/DK/RKP/06

uchylam swoją decyzję z dnia 18 lipca 2005 r. znak WS-N.NZ-403-834/05 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony zdrowia ludzi projektu budowlanego stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTC ERA nr 33224 na działce nr 2/2 przy ul. Zaściankowej 2 w Szczecinie oraz umarzam postępowanie w przedmiotowej sprawie.

plik oryginalny, .pdf, 100,8 KBW Szczecinie walka trwa: wznowienie


POSTANOWIENIE
Szczecin, dnia 24 sierpnia 2006 r.

Na podstawie art. 149 § 1 w związku z art. 145 § 1 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z p.zm.) na wniosek z dnia 20 lipca 2006 r. Pana Zbigniewa Gelzoka zam. w Rybniku przy ul. Brackiej 16A - pełnomocnika Pana Jana Świętonia zam. w Szczecinie przy ul. Kaperskiej 48, w związku z pismem Urzędu Miasta Szczecin z dnia 9 sierpnia 2006 r. znak 3743/WUiAB/III/DK/RKP/06

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie

wznawia
postępowanie administracyjne w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony zdrowia ludzi projektu budowlanego stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTC ERA nr 33224 na działce nr 2/2 przy ul. Zaściankowej 2 w Szczecinie.

plik oryginalny, .pdf, 85,5 KBOkupacja Książnicy Pomorskiej przez PTC Era
Szczecinianie walczą o swoje życie
Stacja bazowa stoi na terenie filii Książnicy Pomorskiej przy ul. Zaściankowej. Przeciwko ustawieniu protestowali i protestują wszyscy okoliczni mieszkańcy.

Na terenie filii Książnicy Pomorskiej przy ul. Zaściankowej wbrew woli mieszkańców stanęła stacja bazowa sieci Era. Ponieważ nie godzili się na budowę nadajnika zapowiadają, że nie dopuszczą do jego uruchomienia.

Stacja nadawcza została ustawiona przez firmę PTC na terenie należącym do Książnicy Pomorskiej. Dyrektor Książnicy, Lucjan Bąbolewski, próbował wycofać się z umowy podpisanej przez swojego poprzednika, co jednak wiązałoby się z olbrzymim odszkodowaniem. A na to Książnicy nie stać.

- W lipcu 2004 roku dowiedzieliśmy się, że nadajnik ma być zbudowany zaledwie kilkanaście metrów od naszego domu - mówi Danuta Krysińska. - Zostaliśmy jednak pisemnie zapewnieni przez pana Bąbolewskiego, że wymówił dzierżawę Erze. Kiedy po kilku miesiącach byłam z rodziną na urlopie, otrzymałam telefon od sąsiadów, że właśnie rozpoczyna się budowa nadajnika. Czujemy się oszukani. Pan dyrektor powiedział kilka dni temu, że teraz to już może nas tylko przytulić.

Nie udało nam się porozmawiać z dyrektorem Książnicy, ponieważ przebywa na urlopie.

Nie poddają się
Mieszkańcy, wraz radą osiedla, szukali pomocy w Sądzie Administracyjnym. Ten jednak uznał, że wszystkie procedury zostały zachowane.Teraz szukają ratunku gdzie indziej. Rada nawiązała właśnie współpracę ze stowarzyszeniem Zbigniewa Gelzoka.

- Pracowałem dla Ery przy budowie stacji bazowych i wiem, że fałszują raporty o ich szkodliwości - mówi Zbigniew Gelzok. - W wieku trzydziestu dwóch lat byłem już na rencie, nadajniki zrujnowały mi życie. Teraz pomagam wszystkim, którym przychodzi żyć w sąsiedztwie takich urządzeń. Jeśli trzeba będzie, to przyjadę do Szczecina. Wiem, że przebywanie w bliskości stacji bazowych zagraża zdrowiu i życiu, a ja jestem tego najlepszym przykładem.

Nie wiedzą, kiedy uruchomią stację
Pracownicy biura prasowego Polskiej Telefonii Cyfrowej nie potrafili odpowiedzieć, kiedy dokładnie stacja zostanie uruchomiona. Mieszkańcy zapowiadają protesty.

- Założona została grupa, która w imieniu wszystkich mieszkańców będzie walczyć o niedopuszczenie do uruchomienia nadajnika. - mówi Wojciech Braciszewski, przewodniczący RO Krzekowo - Bezrzecze. - Grupa wystąpi też ponownie do sądu z powództwa cywilnego. Będziemy chwytać się wszystkich luk, w których nie zachowano procedur prawnych. Przede wszystkim tego, że sanepid powołał się na opinię biegłych Polskiej Telefonii Cyfrowej. Zażądamy zatem przeprowadzenia niezależnych pomiarów.

Natalia Geldner, 22 kwietnia 2006 r


Uwagi umtsno: patrz walka w Żorach oraz Ludzie chcieli by wiedzieć, czy anteny na maszcie działają