umtsno.de

Walcz z mafią telefonii komórkowej
 1. Wrocław, strona główna
 2. Myśleliśmy, że to słupy oświetlenia boiska
 3. Adresy i aktualna hierarchia odpowiedzialnych za wyroki na mieszkańców urzędników i urzędów
 4. 8.9.05, zawiadomienie o wniesieniu odwołania z 30.08.2005r. przez mieszkańców ulicy Wiśniowej od decyzji Prezydenta Miasta Wrocławia
 5. 5.2.06, Wygrana mieszkańców przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym
 6. 18.5.06, Oficjalne zawiadomienia
 7. 8.11.06, Raport oddziaływania na środowisko, (RonŚ)
 8. 11.12.06, W załączeniu przesyłam wniosek i raport oddziaływania na środowisko
 9. 17.1.07, Przeciwko woli mieszkańców ulicy Wiśniowej E. Biały i jego przełożeni decydują o następnej instalacji stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej ERA.
 10. 26.1.07, Wykręty Łukasiewicza, odpowiedź na pismo z 29 grudnia 2006r. w sprawie postępowania administracyjnego dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 11. 1.2.07, zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez dyrektora wydziału Bogdana Łukaszewicza
 12. 6.2.07, zażalenie mieszkańców ulicy Wiśniowej do Ministra Ochrony Środowiska podaje inż. Edward Biały dalej
 13. 22.2.07, Opinia i protest mieszkańców Wrocław Krzyki dotycząca nierzetelnego Raportu oddziaływania na środowisko
 14. 6.3.07, Raport Anny Warżały pod względem metodologii, wyliczeń i wniosków nie spełnia kryteriów prawa ochrony środowiska oraz podstaw matematyki i fizyki