Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci: organizuj demokrację bezpośrednią według trzech zasad DB


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe maszty telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.


Walcz z mafią telefonii komórkowej
Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji i Akustyki Raport nr I-28/S-032/01 Badanie Opromieniowania Mieszkania nr 38 w Gliwicach przy ul. Solskiego 3 przez stację telefonii komórkowej, mieszkanie Pani Agnieszki Pasierbiewicz, Wrocław, lipiec 2001

3. Aparatura pomiarowa
szerokopasmowy miernik pola elektromagnetycznego typu MEH-25 z sondami o sferycznej charakterystyce promieniowania typu:
- 3AE-12
- 3AE-1
- 3AE-11
- 3AS-1
- 3AS-2
- 3AS-3
szerokopasmowy miernik pola elektromagnetycznego typu MEH-25 z sondami o liniowej charakterystyce promieniowania typu:
- AE-3
- AH-3
- AE-4
- AH-4
szerokopasmowy miernik pola elektrycznego typu ME-2 o zakresie częstotliwości 20 Hz - 2 kHz i wartości natężenia mierzonego pola od 0,2 A/m - 500 A/m
Miernik wolnozmiennego pola magnetycznego i pola magnetostatycznego typu F.W. Bell Model 4048