Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci: organizuj demokrację bezpośrednią według trzech zasad DB


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe maszty telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.


Walcz z mafią telefonii komórkowej
Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji i Akustyki Raport nr I-28/S-032/01 Badanie Opromieniowania Mieszkania nr 38 w Gliwicach przy ul. Solskiego 3 przez stację telefonii komórkowej, mieszkanie Pani Agnieszki Pasierbiewicz, Wrocław, lipiec 2001; Czas i miejsce pomiarów, urządzenia wytwarzające promieniowanie, pomiary,

Pomiary przeprowadzono dnia 29.06.2001 r. w godzinach od 17:30 - 21:00 w obecności Pani Agnieszki Pasierbiewicz zamieszkałej przy ul. Solskiego 3/38

Pod pojęciem wartości natężenia pola nm (wartość niemierzalna) rozumie się wartość poniżej czułości sondy pomiarowej miernika pola wykorzystywanego zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi w metrologii pól elektromagnetycznych, dla zadanych podzakresów częstotliwości pomiarowych. Przykładowo dla kilku typów sond pomiarowych poziomy te wynoszą:

- AS-3 -oznacza wartość gęstości mocy mikrofalowej mniejszą niż 10 mW/m2,
- 3AS-2 -oznacza wartość gęstości mocy mikrofalowej mniejszą niż 10 mW/m2,
- 3AS-1 -oznacza wartość gęstości mocy mikrofalowej mniejszą niż 5 mW/m2,
- 3AE-1 -oznacza wartość pola elektrycznego poniżej 2V/m
- 3AE-11 -oznacza wartość pola elektrycznego poniżej 1V/m