Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci: organizuj demokrację bezpośrednią według trzech zasad DB


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe maszty telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.


Walcz z mafią telefonii komórkowej
Śląska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Oddział Ochrony Radiologicznej, Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych
ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice 2 skrytka pocztowa 591

PROTOKÓŁ nr OR / pem / 433 - 11 / oś / 2001 Z POMIARÓW GĘSTOŚCI MOCY PROMIENIOWANIA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO O CZĘSTOTLIWOŚCI 300 MHz - 300 000 MHz
wykonanych dla celów ochrony środowiska w mieszkaniu Pani Agnieszki Pasierbiewicz w Gliwicach, przy ul. Solskiego 3/38.

Omówienie wyników pomiarów
Pomiary gęstości mocy pola elektromagnetycznego w zakresie 0,3-300 GHz wykonano w mieszkaniu Pani Agnieszki Pasierbiewicz oraz na klatce schodowej i korytarzu ostatniej kondygnacji w bloku przy ul. Solskiego 3/38 w Gliwicach
Opinia
na podstawie:
1. §2 rozporządzenia MOŚ, ZNiL z dnia 11 sierpnia 1998 r. (Dz.U. nr 107, poz. 676)
2. wyników pomiarów przeprowadzonych dnia 29.03.2001 r.
nie stwierdzono występowania promieniowania elektromagnetycznego o wartościach przekraczających dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego. Nie stwierdza się występowania obszaru ograniczonego użytkowania.