Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci: organizuj demokrację bezpośrednią według trzech zasad DB


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe maszty telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.


Walcz z mafią telefonii komórkowej

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
40-957 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591
tel.: (032) 351-23-34 fax: (032) 351-23-18 351-23-02 351-23-44

wsse.katowice@pis.gov.pl
http://wsse.katowice.pis.gov.pl/

Dział Laboratoryjny, Oddział Badań Higieny Radiacyjnej, Sprawozdanie nr:
DL-739/HR-223/2009/01
Temat: Pomiar Gęstości Mocy Promieniowania Elektromagnetycznego dla środowiska - Gliwice, ul. Solskiego 3

Cel i zakres
Celem pomiaru jest sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Metodyka pomiarów
Pomiary wykonano zgodnie z Procedurą Badawczą nr HP/PB -04 " Pomiary pól elektromagnetycznych w środowisku w zakresie częstotliwości od 50 Hz i od 10 MHz do 38 GHz" wydanie nr 2 z dnia 09.02.2009 r.
Data pomiarów
23.09.2009
Miejsce pomiarów
Gliwice ul. Solskiego 3 (mieszkanie nr 38; piwnica)
Obiekt pomiarów
Stacja bazowa telefonii komórkowej Polskiej Telefonii Komórkowej Sp. z o.o. Gliwice 50137 Nowy Świat zlokalizowana przy ul. Solskiego 3/5.
Anteny sektorowe K736077 - 3 szt.
Anteny kierunkowe VHLP2-38-1 szt.
Warunki pracy źródeł podczas pomiarów: w dniu 23.09.2009 r. w godzinach 10.00 - 11.00: brak danych.
Dane dotyczące źródeł pól elektromagnetycznych zaczerpnięto z pisma nr PTC/70/Rollout/IZO/2009 z dnia 20.10.2009 r. otrzymanego z Biura Regionalnego Katowice Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Katowice ul. Sowińskiego 46A.
Warunki środowiskowe (na zewnątrz):
Słonecznie, temperatura ok. 27 grad C, wilgotność ok. 40 %