Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci: organizuj demokrację bezpośrednią według trzech zasad DB


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe maszty telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.


Walcz z mafią telefonii komórkowej

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
40-957 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591
tel.: (032) 351-23-34 fax: (032) 351-23-18 351-23-02 351-23-44

wsse.katowice@pis.gov.pl
http://wsse.katowice.pis.gov.pl/

Dział Laboratoryjny, Oddział Badań Higieny Radiacyjnej, Sprawozdanie nr:
DL-739/HR-223/2009/01
Temat: Pomiar Gęstości Mocy Promieniowania Elektromagnetycznego dla środowiska - Gliwice, ul. Solskiego 3

wyniki pomiarów
Uwagi
1. Podane wartości są maksymalnymi wartościami zmierzonymi w danym obszarze
Tablica nr 1 - pomiar miernikiem NARDA NBM-550 w zakresie 3 MHz - 18 GHz
Częstotliwość: 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz

Dopuszczalna gęstości mocy promieniowania elektromagnetycznego dla miejsc dostępnych dla ludności: 100 mW/m2