umtsno.deNarody Europy dojrzały do Demokracji Bezpośredniej. Prawdziwi Suwereni posiadają naturalne prawo do samorządzenia i do rozstrzygania o własnym losie. Jak mówią Szwajcarzy: Naród ma zawsze rację, nawet jeśli ona jest sprzeczna z konstytucją.


Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe stacje bazowe telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.

Walcz z mafią telefonii komórkowej

strona główna dla Gliwic

Szanowny Panie!

Dostałem bardzo ważną rzecz to pozwoli ostrzec ludzi i trzeba pokazać jak się bronić przed zgłoszeniami ponieważ Wojewoda uznał, za prawidłowe wniosek o montażu urządzeń, szkoda tylko, że nie zna Prawa Ochrony Środowiska. To można robić bez zgłoszenia nawet, ale stacja bazowa jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, a nie urządzeniem w myśl Prawa Budowlanego, to przekręty operatorów, a zgodnie z prawem nie można stacji robić na zgłoszenie ponieważ,

- Prawo Ochrony Środowiska -

Art.46.

1. Wydanie decyzji w sprawie planowego przedsięwzięcia mogąco znacząco oddziaływać na środowisko wymaga, z zastrzeżeniem ust. 7. przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko..

4. Decyzją, o której mowa w ust. 1, jest:

1) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu-wydawana na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego oraz decyzja o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wydawana na podstawie ustawy z dnia 7 LIPCA 1994 r.- Prawo budowlane..

i nie ma innej możliwości (dowód Wyrok Sądu Administracyjnego z dnia 25 luty 2005 roku o sygn. akt 7/IV SA 4800/03.

W tym wypadku należy tylko ustalić czy mamy do czynienia z urządzeniem czy stacją bazową telefonii komórkowej. To przekręty operatorów i trzeba je pokazywać.

Proszę zwrócić uwagę na końcówkę pisma.

Dodatkowo wyjaśnia się, że orzeczenie zawarte w decyzji jest równoznaczne z przyjęciem montażu w/w urządzeń antenowych, a nie stacji bazowej telefonii komórkowej jako przedsięwzięcia.

Operatorzy odpowiedzą za zbrodnie dokonane na Polakach.
Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.
02 Jun 2005
uchylić zaskarżoną decyzję