Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci:
to demokracja bezpośrednia w gminie
Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"do strony głównej sprawy stacji PTK Centertel Orange (France Telecom) w Kamieńcu Ząbkowickim


Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe maszty telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.
Walcz z mafią telefonii komórkowej
OZNAKOWANIE ŹRÓDŁA PEM, WSPÓŁUŻYTKOWNICY, OPIS POMIARÓW

TAJEMNICA OSZUSTW POMIAROWYCH ODKRYTA !!!
VI. OZNAKOWANIE ŹRÓDŁA PEM.
VII. WSPÓŁUŻYTKOWNICY.
VIII. OPIS POMIARÓW
1. Data pomiarów: 14.10.2008r.
2. Nazwiska osób wykonujących pomiary:
Daniel Łaszcz,
w pomiarach uczestniczył Kamil Solski
3. Instytucja zatrudniająca osoby wykonujące pomiary:
Firma Usługowo-Handlowa Helena Sawała,
Laboratorium Pomiaru Pól Elektromagnetycznych,
ul. Jantarowa 13, 75-256 Koszalin,
4. Nazwiska osób udzielających informacji do sprawozdania:
Pan Tadeusz Figula-Koordynator-Huawei Polska sp. z o.o.
5. Opis zestawu pomiarowego:
A. nazwa miernika: MEH-25 nr 4/01
- skład: sonda AS-3, zakres częstotliwości 0,3-40 GHz
- zakres pomiaru pola: 0,002 - 20 W/m2; 2,4-90 V/m
- na zakresach pomiarowych: 10 - 1000 V/mMaszty i anteny telefonii, tajemnica oszustw pomiarowych w Polsce odkryta !

15.09.2009
Krzysztof Puzyna

Ponad 2,7- krotne zabezpieczenie, że miernik MEH poziomu normy nie zmierzy. Polska norma dla ekspozycji ludności przez pola elektromagnetyczne telefonii komórkowej to 100 000 mikrowatów/m2 ( 0,1 W/m2 ok. 6,14 V/m - w normie stoi 7 V/m )

Mierząc dopiero od wartości 265 252 mikrowatów/m2 czyli od ok. 0, 27 W/m2 mają pomiarowcy 2,7- krotny odstęp i zabezpieczenie, że przekroczeń normy nie pomierzą !!!

Pomiary dopiero od 10 V/m poza zakresami polskiej normy 7 V/m to najprawdopodobniejsza metoda oszustwa stosowana nagminnie w Polsce, ja ją odkryłem dzięki firmie, której pracownicy mało rozumieją o pomiarach (nie tylko przeliczenia jednostek i dane techniczne są po części błędne - patrz u dołu kopię strony sprawozdania 4).

Bardzo dziękuję pani Sawała !

Metodę oszustwa, którą jako najprawdopodobniejszą opisałem już przed paroma laty, jest teraz udowodniona przez pomiary pani firmy w Kamieńcu Ząbkowickim.

Ogólnopolski przekręt pomiarowy wyszedł na jaw tylko dzięki pani dokładnemu opisowi pomiarów. Gdyby pan Łaszcz, Solski lub pani dyrektorka Sawała oprócz liczenia szmalu mieli jakiekolwiek pojęcie o pomiarach to by tajemnicy oszustwa pomiarowego nie opublikowali jak ci wszyscy pomiarowcy co na warsztatach pomiarowych w Warszawie, pewnie takie strategie oszustwa opracowali...

Następnym dowodem pomiarów miernikiem MEH dopiero od zakresu 0,27 W/m2, czyli od 10 V/m są bardzo rzadkie sprawozdania pomiarowe dla ludności, gdzie są zapisane pomierzone wartości pola EM w polu bliskim przy antenie. Wszystkie zaczynają się dopiero od 0,28 W /m2

Wytłumaczeniem logicznym uczciwych, ale nagminnych pomiarów dopiero od 10 V/m jest przypuszczenie, że chodzi tu o poziom czułości miernika, czyli że miernik MEH konstrukcyjnie nie nadaje się do sprawdzania wartości polskiej normy powyżej 6,14 V/m i poniżej 10 V/m.


Z pomiarowym życzeniem dokładności
Dipl.-Ing. Krzysztof Puzynapolskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | choroba mikrofalowa