Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci:
to demokracja bezpośrednia w gminie
Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"do strony głównej sprawy stacji PTK Centertel Orange (France Telecom) w Kamieńcu Ząbkowickim


Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe maszty telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.
Walcz z mafią telefonii komórkowej
OPIS NAJBARDZIEJ NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW EKSPOZYCJI:


TAJEMNICA OSZUSTW POMIAROWYCH ODKRYTA (2) !!!
sonda 3AE-1, zakres częstotliwości 0,1-300 MHz
- zakres pomiaru pola: 2-330 V/m
- na zakresach pomiarowych: 10 - 1000 V/m
Świadectwo Wzorcowania Nr LWiMP/W/055/08 wydany przez LWiMP Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej przeprowadzony dnia 20.05.2008r. ważny do 19.06.2009r.
B. Cyfrowy miernik wilgotności względnej powietrza i temperatury Typ AZ 8703 Nr fabryczny 9467968
Świadectwo wzorcowania nr 1227/2006
C. Częstotliwość źródeł
zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentów dostarczonych przez zamawiającego oraz potwierdzono pomiarem stosując analizator pola Protek 3201 nr 320006569.

7. Pomiary PEM zostały przeprowadzone na podstawie
- PN-72-04900- " Metody pomiaru gęstości strumienia mocy mikrofalowej"
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 październik 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192 z dnia 14.11.2003 r. poz. 1883)

8. Opis najbardziej niekorzystnych warunków ekspozycji:
prowadzenie prac związanych z konserwacją i naprawą urządzeń znajdujących się przy antenach oraz w pomieszczeniu z nadajnikami.

9. Opis warunków ekspozycji w jakich wykonywany był pomiar:
rzeczywiste warunki pracy.
polskie teksty | Inicjatywa Demokracji bezpośredniej | choroba mikrofalowa