umtsno.de
Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


Walcz z mafią telefonii komórkowej

Übersetzung von Krzysztof Puzyna, für Anmerkungen bezüglich des polnischen Meßverfahrens
oder der Meßdaten steht das Gästebuch und die Emailadresse des Übersetzers zur Verfügungmaszty telefonii komórkowej

Idzie pomiar, wyłączcie stacje !

O miernikach co nie mierzą. Afera pomiarowa, 22 miliony oszukanych. Poprawne pomiary promieniowania z masztów telefonii komórkowej. Faktyczna kontrola ekspozycji pól elektromagnetycznych (PEM) na zachowanie polskich norm higienicznych przez stacje bazowe telefonii komórkowej nie jest możliwa!

pełny tekst jest w formacie pdf:
idzie pomiar wyłączcie stację,
.pdf, 448,8 KB
http://iddd.de/umtsno/Pomiary/idziePomiarS.pdf

Dr Chr. Bornkessel erklärt (die Anwendung und die Bedeutung der Breitbandmessgeräte)

http://www.iddd.de/umtsno/Pomiary/mehpomiar.htm#chrb

TE LINKI POLECAM !
READ THIS FILES !
LESEN SIE GUTACHTEN !

NIK w Łodzi oszukany !

17 luty 2006

Przesyłam panu jak Dziennik Łódzki oszukuje ludzi mówiąc im o bezpiecznych stacjach według NIK. Dziś dostałem odpowiedź z Najwyższej Izby Kontroli. Nie potwierdzają tego. Gazeta oszukała ludzi. Dane raportu są niedostępne dla nikogo na razie.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok.

Uwaga administratora: w bazie danych gazet polskich cytowanego artykułu nie mogłem akurat znaleźć. To znaczy, że na bazę danych wszystkich gazet polskich, będącą w rękach jednej firmy, pewnie niemieckiej nie można liczyć, jeśli jest potrzebna.. Podobne doświadczenie robię z firmami internetowymi jak polbox, wp, czy onet. Jak jest coś ważnego co próbuję rozprowadzić przez te firmy po Polsce to mam zawsze trudności. Uważam, że internet w Polsce rozwinął się w złym kierunku i jest w większości pod złą kontrolą. Co to za fora w których nie można podać swojego kontaktu, czy wpisać adresy innych stron, taka cenzura ludzi dzieli, a nie łączy. Te massmedia terroryzują i okłamują pod płaszczykiem praworządności ! Tylko na niekomercjalnych stronach internetowych są prawdziwe informacje i niekomercjalne kontakty.

NIK w Łodzi został raczej oszukany niż przekupiony przez operatorów.

Jest to tylko sprawa czasu i urzędy kontrolne w Polsce tak jak sądy szwajcarskie, zrozumieją o co chodzi. Wkrótce przetłumaczę fragmenty tych wyroków, gdyż one dowodzą, że zdalne manipulacje mocą, czy nachyleniem anten przy oficjalnych pomiarach to fakty uwzględniane w Szwajcarii przy wyrokach sądowych- czyli jak pisałem przed rokiem operatorzy manipulują pomiary zdalnie.

Pomiary zapowiadane, nigdy nie pomierzą stanu prawdziwego natężenia pola EM, jeśli nachyleniem anten i mocą stacji bazowej można sterować zdalnie przez komórkę.

NIK w Łodzi został raczej oszukany niż przekupiony i dowie się dlaczego, jak poczeka na tłumaczenie fragmentów wyroków ze Szwajcarii przeze mnie, sam przetłumaczy lub znajdzie w Polsce uczciwych specjalistów co im powiedzą prawdę ..

Rząd musi wreszcie wydać przepisy i zapewnić środki dla prawidłowych pomiarów przez obywateli na życzenie o każdej porze dnia. Czyli pomiary z zaskoczenia, uwzględniające lewe praktyki operatorów i fałszywe raporty oddziaływania na środowisko, powinny stać się prawem zagrożonego promieniowaniem obywatela.

19.2.2006, K.P.
więcej

Komentarze do wyników pomiarów w Polanicy i Rybniku Kommentare zu gemessenen Werten in Rybnik und in Polanica Zdrój, Polen

Hallo Panie Matz, ja nie znam żadnego instrumentu, który byłby mniej czuły.
11.10.05

Hallo Panie Matz, ja nie znam żadnego instrumentu, który byłby mniej czuły. Nie chodzi jednak o miejsce po przecinku. To szaleństwo jest wszędzie takie same. Dla mnie jest interesujące, że wartość dopuszczalna gęstości mocy jest w rzeczy samej 100 razy mniejsza niż wartości niemieckie. Nieprawdaż, dziwne? Istnieją po prostu prawa natury: niemieckie i polskie.

pozdrawiam

Dr. Stefan Spaarmann"
sspaarmannamweb.de

Hallo Herr Matz, ich kenne kein Gerät, das so unempfindlich ist.
11.10.05

Hallo Herr Matz, ich kenne kein Gerät, das so unempfindlich ist. Es kommt aber überhaupt nicht auf die Kommastelle an. Der Wahnsinn ist überall der Gleiche. Aber für mich ist interessant: Der Grenzwert der erlaubten Strahlungsdichte ist in Polen offenbar ca. ein Hunderstel des Deutschen.
Komisch, nicht ? Es gibt eben deutsche Naturgesetze und polnische.

Gruß

Dr. Stefan Spaarmann"
sspaarmannamweb.de

Sanepid, a pomiary miernikiem MEH-25 nr 13/98 z sondą pomiarową w Rybniku
13 Września 2005
To: Hubert Trzaska hubert.trzaskaprzypwr.wroc.pl

Szanowny Panie
Na polecenie Prof. Trzaski przeanalizowałem przesłane przez Pana sprawozdanie z pomiarów DL-471/HR-98/2005/01.
Odpowiedzi na Pańskie pytania zamieściłem przy odpowiednich pytaniach

dr inż. Paweł Bieńkowski
Kierownik Techniczny Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola
Elektromagnetycznego (AB 361)
ITTA, Politechnika Wrocławska

pawel.bienkowskiprzypwr.wroc.pl


Szanowny profesorze Trzaska,
potrzebujemy dodatkowych wyjaśnień, wymaga tego interes społeczeństwa polskiego.

Chodzi o szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego MEH- 25 nr. 13/98 z sondą pomiarową AS-3 nr. 13/98 Świadectwo wzorcowania z dnia 16.07.2004 pochodzi z Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej nr. LWiMP/W/052/04, które jest ważne jeszcze do 16.08.2005.

1. Co mierzy ten miernik?
Czy miernik ten podaje sumę gęstości wszystkich występujących pól e-m różnych częstotliwości ?

Tak, w zakresie częstotliwości pomiarowych sondy (dla analizowanej sondy od 0,4 do 38 GHz). Wskazywana wartość jest wypadkowym natężeniem pola (gęstości mocy) - pierwiastek z sumy kwadratów natężeń od poszczególnych źródeł.

2. Czy rezygnacja z metody wyznaczania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, jeżeli w środowisku występują pola elektromagnetyczne z różnych zakresów częstotliwości -podanej w załączniku nr. 3 - sumowanie gęstości pól według podanego wzoru z aktualnej normy (Dz.U. Nr 192 z dnia 14.11.2003 r. poz. 1883 ) jest spowodowana ograniczeniem konstrukcyjnym takiego miernika?Sonda automatycznie wykonuje tą procedurę w zakresie 0,4 - 38GHz - mierzy wypadkowe natężenie pola (gęstość mocy). Zresztą w analizowanym przypadku nie ma potrzeby korzystania z tej procedury, gdyż wszystkie źródła pracują powyżej 3 MHz, a od tej częstotliwości wartość dopuszczalna natężenia PEM jest stała - można to potraktować jak jeden zakres częstotliwości w rozumieniu Rozporządzenia Dz.U. Nr 192 z dnia 14.11.2003 r. poz. 1883 (a nie normy).

Jeśli nie to prosilibyśmy o przykład jak sprawozdanie pomiarowe przy użyciu takiego miernika, przy uwzględnieniu załącznika nr. 3 powinno by wyglądać?

3. Czy może te pomiary były po prostu nie wykonane, czułość urządzenia ma być do 0,03 Wata/m2, a w wynikach podaje się pomiary poniżej progu czułości tego urządzenia jako pomiary rzeczywiste.

Nie znalazłem w całym sprawozdaniu żadnej wartości poniżej 0,03 W/m2, więc nie rozumiem pytania. Jeżeli chodzi Panu o zapis "poniżej 0,03", to jest to stwierdzenie, że w punkcie pomiarowym natężenie pola (gęstość mocy) nie przekroczyło wartości granicznej czułości miernika, tj. 0,03 W/m2, co uważam za zapis jak najbardziej poprawny i prawidłowy, znaczący dla mnie, że wskazówka w mierniku nie wychyliła się wcale lub wychylenie było poniżej pierwszej opisanej działki skali miernika (my stosujemy w takich wypadkach zapis "nm" co jest tłumaczone jako "niemierzalne" - tj. poniżej czułości miernika i sond pomiarowych)

Bardzo nas interesuje pańska opinia
Przesyłam panu całe sprawozdanie w załączniku.

Pozdrowienia
Krzysztof Puzyna


Sanepid und Messungen in Rybnik mit dem Meßgerät MEH-25 Nr. 13/98 mit einer Sondenantenne
13 Sep 2005
An Herrn Hubert Trzaska hubert.trzaskaanderpwr.wroc.pl

Sehr geehrter Herr,
auf die Veranlassung des Professors Trzaska, habe ich den von Ihnen beigelegte Meßbericht DL-471/HR-98/2005/01 geprüft.
Antworten auf Ihre Fragen, habe ich direkt unter jeweiligen Fragen gemacht.

Dr. Ing. Paweł Bieńkowski, Technischer Leiter des Laboratoriums für die Eichung und Meßkunde für Elektromagnetische Felder (AB 361) ITTA, Technische Hochschule in Wrocław

pawel.bienkowskianderpwr.wroc.pl

Sehr geehrter Prof. Trzaska,
die Schutzbedürftigkeit und das Interesse der polnischen Öffentlichkeit erfordert zusätzliche Erklärungen.

Es geht um das Breitband-Meßgerät für elektrische Feldstärke MEH-25 Nr. 13/98 mit einer Sondenantenne AS-3 Nr 13/98. Das Eichattest vom 16.07.2004, Nr. LWiMP/W/052/04 stammt vom Institut für Fernmeldewesen und Akustik der Technischen Hochschule in Wrocław . Diese Bescheinigung ist bis zum 16.08.2005 gültig.

1. Was mißt dieses Meßgerät? Gibt das Meßgerät die Summe der Leistungsflussdichten aller vorhandenen elektromagnetischen Felder der verschiedenen Frequenzen an?

Jawohl, das Meßgerät mißt im Frequenzbereich der angewandten Antennensonde vom 0,4 MHz bis 38 GHz. Angezeigter Wert ist die Resultante der Feldstärke (Leistungsflussdichte) - Quadratwurzel aus der Summe der zweiten Potenz der Feldstärke von den einzelnen Quellen.

Anm. K. P. siehe dazu polnische Grenzwerte
dazu ein Vergleich in en (.doc, 150 KB)
auf polnisch, Polnische Grenzwerte - Gesetz (.pdf, 174 KB)
auf englisch, polnische Grenzwerte, Tabellen, exLink

2. Ist der Verzicht auf das Meßverfahren nach Anhang 3 (Summenbildung) bedingt durch die Konstruktionsbegrenzungen des Meßgerätes ?

Anm. des Übers. - Anhang 3 gehört zum aktuellen polnischen Gesetz, (Dz.U. Nr 192 vom 14.11.2003 r. poz. 1883 ) , wo gültige Meßverfahren für den Fall, daß man mit verschiedenen Meßquellen der elektromagnetischen Felder mit verschiedenen Frequenzen zu tun hat, angegeben sind, siehe Bild unten aus Anhang 3 in polnisch, Seite 13 Polnische Grenzwerte - Verfügung (.pdf, 174 KB)

Anlage Nr. 3

Methoden zur Grenzwertebestimmung der EMF wenn in der Umwelt EMF aus verschiedenen Frequenzbereichen auftreten
(Ein Zitat)
1. Wenn Anlagen in verschiedenen Frequenzbereichen, aus den Frequenzen bestimmt in Spalte I der Tabelle 1 und in Spalte I der Tabelle 2 aus der Anlage Nr. 1 zur Verfügung (Anm. Übers. - Verfügung Dz.U. Nr 192 vom 14.11.2003 r. poz. 1883) arbeiten, dann werden die Feldstärken mit höheren Werten als die Grenzwerte nach folgender Formel berechnet:Die Meßsonde macht dieses Verfahren im Bereich vom 0,4 - 38 GHz automatisch- sie mißt resultierende Feldstärke (Leistungsflussdichte). In dem angegebenen Fall gibt es keinen Bedarf diese Prozedere anzuwenden, denn alle Feldquellen arbeiten oberhalb von 3 MHz. Ab dieser Frequenz ist die zulässige Grenzwert für die Feldstärke von EMF konstant ( Anm. Übersetzer - 100 000 Mikrowatt/m2 ) darum kann man die verschiedenen Feldquellen als Quellen mit einer Frequenz behandeln im Sinn der Verfügung Dz.U. Nr 192 vom 14.11.2003 r. poz. 1883 ( und nicht der Prüfnorm) * - * und nicht im Sinn der Justierung des Gerätes - so versteht die Anmerkung in Klammern der Übersetzer

Wenn nicht, dann würde ich Sie bitten um einen Beispiel wie ein Prüfbericht bei der Anwendung des genannten Meßgerätes, bei der Berücksichtigung der Anlage 3 wie oben, soll aussehen?

3. Oder vielleicht wurden die Messungen nicht durchgeführt? Die Empfindlichkeit des Gerätes wird mit 0,03 Watt/m2 angegeben aber in dem Prüfbericht werden Ergebnisse - unter 0,03 Watt als wirkliche Anzeige, also unter dem kleinsten Meßwert angegeben.

Ich habe im ganzen Prüfbericht keine Größe unter 0,03 Watt/m2 gefunden, darum verstehe ich Ihre Frage nicht. Wenn es Ihnen um den Eintrag "unter 0,03" geht, dann ist das die Feststellung, daß die Feldstärke (Leistungsflussdichte) am Meßpunkt die Grenzwert der Meßempfindlichkeit des Meßinstruments d.h. 0,03 Watt/m2 nicht überschritten hat. Das sehe ich als sehr korrekten Eintrag, der für mich bedeutet, daß der Zeiger sich nicht bewegt hat, oder daß der Zeigerausschlag unterhalb der ersten beschriebenen Skalenwert war (wir notieren in solchen Fällen "nm" was als nicht meßbar übersetzt wird - d.h. unter der Meßempfindlichkeit des Meßgerätes und der Meßsonden )

Uns liegt sehr viel an Ihrer Meinung
Den ganzen Prüfbericht lege ich bei

Mit schönen Grüßen
Krzysztof Puzyna

Guten Tag, für die Überprüfung der polnischen Meßtechnik, habe ich mich entschlossen Meßwerte aus Rybnik und Polanica zu veröffentlichen.

Ich wende mich an Menschen, die mehr Ahnung haben als wir. Wie beurteilen Sie diese Messungen. Ihre Meinungen sind für uns wichtig. Diese Seite habe ich leider nur in deutsch übersetzen können.

Was denken Sie über diese Prüfberichte und Ergebnisse?

Es ist für uns wichtig dazu Meinungen von Leuten,
die mehr auf dem Meßgebiet wissen zu bekommen.

Für mich ist es von der entscheidenden Bedeutung, daß bei keinen der Messungen in Polen aber auch bei keinen Prüfmessungen in Deutschland der Überraschungseffekt für Betreiber ausgeschlossen wurde.

Wenn bei Messungen 2002 in NRW von Dr. Bornkessel mehrere Meßpunkte knapp an der Grenze 0,1 W/m2 vorbei kamen d. h. an den Grenzwert in Polen und an den Vorsorgegrenzwert in der Schweiz, waren alle Ergebnisse der Immissionsschutz-Messungen in Niedersachsen 2005 von TÜV-Nord schon sehr weit von der Grenze 0,1 W/m2 entfernt, siehe Studien unten.

Ein Zufall bei den ähnlichen Größen der Studien? Wo ist dann die Wahrscheinlichkeit der größten Schwankungsbreite? Oder haben intensive Diskussionen mit den Betreibern zur ferngesteuerten Leistungsdrosselung der Sendeanlagen zum Zeitpunkt der Messungen beigetragen?

In keinem der Berichte wird dieser von Mobilfunkgegner am häufigsten erhobener Einflußfaktor analysiert und ausgeschlossen.

Krzysztof Puzyna

Wann ist Hochfrequenzstrahlung eigentlich gepulst?

Einfach aber treffend kann man sich die Pulsung wie ein ständiges Ein- und Ausschalten des Hochfrequenz-Signals vorstellen. Erfolgt dieses Ein- und Ausschalten in konstanter, regelmäßiger Folge, so spricht man von periodischer Pulsung. Die Häufigkeit des Ein- und
Ausschaltens pro Zeiteinheit (so und so oft pro Sekunde) entspricht dann der Pulsfrequenz.

Im optischen Bereich (Licht ist auch ein hochfrequente
elektromagnetische Welle) kann man sich die Pulsung im wahrsten Sinne des Wortes sehr anschaulich machen. Benutzt man z.B. eine Taschenlampe gemäß dem Morsealphabet mit kurzen und langen Lichtimpulsen zur Nachrichtenübertragung (beispielsweise als Notsignal in den Bergen), so handelt es sich um ein gepulstes Signal
- aber es ist aufgrund der beliebig möglichen Zeichenfolge nicht periodisch gepulst. Ein mit konstanter Frequenz blitzendes Lichtblitzstroboskop dagegen sendet periodisch gepulste Lichtstrahlung aus.

Warum sollte man nun Hochfrequenzstrahlung gepulst benutzen?

Hierfür seien zwei der wichtigsten Gründe genannt:

1. Man muss nach dem Senden eine Pause einlegen, um das Echo der ausgestrahlten Welle empfangen zu können. Das ist das Funktionsprinzip des Pulsradars.

2. Mehrere Benutzer teilen sich eine Sendefrequenz. Während einer sendet, müssen die anderen Sendepause halten. Diese Vorgehensweise wird als Zeitmultiplex (TDMA = Time Division Multiple Accesss) bezeichnet. Damit trotzdem für jeden Teilnehmer der Eindruck einer kontinuierlichen Übertragung entsteht, wird recht schnell zwischen den einzelnen Teilnehmern gewechselt - beim GSM-Mobilfunk z.B. 217 mal pro Sekunde. Die Folge ist eine Pulsfrequenz von 217 Hertz beim GSM-Handy. Beim DECT-Telefon benutzen Basisstation und Mobilteil die gleiche Frequenz; man spricht dann von Zeitduplex (TDD = Time Division Duplex), die Pulsfrequenz beträgt bei DECT 100 Hertz. Bei allen Funkdiensten mit TDMA und/oder TDD ist also - meist periodische - Pulsung mit im Spiel.

Herzliche Grüße

Dr.-Ing. Martin H. Virnich

VDB - Berufsverband Deutscher Baubiologen VDB e.V.

Nachricht Elektrosmognews vom 14.09.2005


Cytat z "Badania promieniowania generowanego przez stacje bazowe telefonii komórkowej w NRW ", Instytut dla Telefonii Komórkowej i Satelitarnej s.z.o.o., dr Christian Bornkessel

" Pomiary długofalowe są dlatego sensowne, gdyż padająca od zródeł energia pól elektromagnetycznych w tych samych punktach pomiarowych może się z czasem zmienić i to przede wszystkim z dwóch powodów:

1. W GSM przy wielokanałowych stacjach bazowych od kanału drugiego jest wbudowany tzw. inteligentny układ sterowania mocą stacji.
Taki układ sterujący stacją, powoduje,
- że ona tylko wtedy nadaje, gdy są rozmowy do przekazania.
- podczas przerw w rozmowie następuje rozpoznawanie nadawanych sygnałów (jeśli jest włączone DTX = Discontinuous Transmission )
- że jest nadawane tylko w tych szczelinach czasowych, w których jest przeprowadzana rozmowa
Moc sygnału nadawczego może być od szczeliny czasowej do szczeliny czasowej różna, zależnie od jakości połączenia pomiędzy komórką a stacją bazową (inteligentny układ sterowania mocą)
Stacje bazowe UMTS-u są również wyposażone w inteligentny układ sterowania mocą.

2. Przy komunikacji bezprzewodowej docierają sygnały stacji bazowej do miejsca odbioru z reguły na różne sposoby (wielodrogowe rozprzestrzenianie się sygnałów) np.: na drodze bezpośredniej, pośredniej jako odbicie od budynków i przedmiotów itp. Jeśli zmieniają się warunki rozprzestrzeniania np. poprzez poruszanie się osób i samochodów obciążenie polem w danym punkcie może się silnie wachać (Fading)."
Zitat aus "Untersuchung der Immissionen durch Mobilfunk Basisstationen in NRW", Seite 41, Institut für Mobil- und Satelitenfunktechnik GmbH, Dr. Christian Bornkessel.

"Eine Langzeitmessung macht vor allem deswegen Sinn, weil sich bei vielen Anlagen in der Tat die durch sie verursachten Immissionen an einem festen Messort mit der Zeit ändern können. Hierfür gibt es vor allem zwei Gründe:
1 . Bei GSM ist bei mehrkanaligen Sendeanlagen, ab dem zweiten Kanal eine sog.intelligente Leistungsregelung integriert,die dafür sorgt, daß
- nur dann gesendet wird, wenn Gespräche zu übertragen sind,
- in Gesprächspausen das Sendesignal ausgetastet wird (sofern DTX = Discontinuous Transmission aktiviert),
- nur in denjenigen Zeitschlitzen gesendet wird, in denen ein Gespräch läuft, und
- die Sendeleistung von Zeitschlitz zu Zeitschlitz unterschiedlich sein kann entsprechend der Verbindungsqualität zwischen Handy und Basisstation (intelligente Leistungsregelung ).
UMTS Anlagen verfügen ebenfalls über eine Leistungsregelung .

2.Beim Mobilfunk gelangen die Signale der Basisstation in der Regel auf verschiedenen Wegen, z.B. direkter Pfad, indirekter Pfad durch Reflexionen an Gebäuden und Gegenständen usw. zum Immissionsort (Mehrwegeausbreitung). Verändern sich die Ausbreitungsbedingungen, z.B. durch Bewegung von Personen und Autos, kann dadurch die Immission an einem festen Punkt zeitlich sehr stark schwanken (Fading)."
pomiary Rybnik "Elrow" oryg., .pdf, 285 KB | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6-7


pomiary w Polanicy Zdroju | exUntersuchung der Immissionen durch Mobilfunk Basisstationen in NRW-Bornkessel, (.pdf,4,13 MB) | exELF -Gutachten-Gruber, (.pdf, 1,1 MB) | exImmissionsschutz-Messungen (Mobilfunk)in Niedersachsen-TÜV, (.pdf, 3,77 MB) | exHochfrequenz-Expositionen in Wohnungen in der Umgebung von Mobilfunk-Basisstationen-Neitzke, Ecolog, (.pdf, 2,95 MB) | HAMBURG, Immissionen in der Umgebung von Mobilfunk-Standorten- Umweltbehörde, (.pdf, 0,62 MB) | exGutachten zur EMVU-Belastung durch das WLAN- Uni Bremen, (.pdf, 1,14 MB) | Słupsk, stacja PTC ERA, spis Anten po rekonfiguracji | Słupsk, stacja PTC ERA, spis Anten przed rekonfiguracją
| Domasław k. Wrocławia Raport oddziaływania na środowisko | Taktyka fałszowania raportów | Lublin, Raport o oddziaływaniu na środowisko | Wrocław, 6.3.07, Raport Anny Warżały pod względem metodologii, wyliczeń i wniosków nie spełnia kryteriów prawa ochrony środowiska oraz podstaw matematyki i fizyki, cz.3 | idzie pomiar wyłączcie stację, .pdf, 448,8 KB