umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Walcz z mafią telefonii komórkowej

Mapa położenia | Walka we Wrocławiu
  1. Witaj,Twoja strona jest dla nas bardzo ważna
  2. Ksiądz rozliczał parafian z podpisów w naszym proteście
  3. Raport oddziaływania na środowisko
  4. Interpelacja radnej Ewa Zygłowicz
  5. Interpelacja radnej Ewa Zygłowicz, poprawiona
  6. Dalsze odpowiedzi do pani Ewy, bezpieczna odległość
  7. Domasław k. Wrocławia pozdrawia
Afisz do druku, .pdf, 20 KB

Domasław k. Wrocławia pozdrawia

7 Mar 2006

W niedzielę(26.03) kolejny termin zebrania i kolejna bitwa na argumenty i opanowanie. Chcemy wnioskować za tajnym głosowaniem, gdyż pod okiem księdza , wójta, sołtysa ,komitetu parafialnego dla wielu mieszkańców jest to trudne.

Karta do głosowania nasza propozycja:

Proszę odpowiedzieć na jedno z pytań, stawiając krzyżyk w odpowiedniej kratce:

1. Czy jest Pani/Pan przeciwny budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na wieży kościoła?

2. Czy jest Pani/Pan za budową stacji bazowej telefonii cyfrowej na wieży kościoła?

Poza tym rozwieszamy z p. Józkiem Galbarczykiem (jedyna strona, gdyż teren oddziaływania wynosi w raporcie 36 m) takie plakaty, zał.) oraz przeprowadzamy rozmowy informujące o ważności zebrania dla sprawy z osobami które poparły nasz protest (170 na 350 uprawnionych do głosowania).

Pozdrawiam.
E.Zygłowicz

5 Mar 2006Witam,
Dziękuję za ustosunkowanie się, i za cenne informacje. Jesteśmy po drugiej rozprawie administracyjnej, na której udało się podważyć prawomocność uchwały zebrania wiejskiego w sprawie budowy stacji ("za " głosowało 28 osób na 56). Zebranie odbyło się w I-szym terminie, a nie powinno, bo nie było 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Pan Zbigniew był na rozprawie, wspomagał nas swoim doświadczeniem i znajomością rzeczy.

Pozdrawiam Panie Krzysztofie,
życząc dobrych dni, jak najwięcej.
E.ZyglowiczDalsze odpowiedzi do pani Ewy, bezpieczna odległość, bezpieczne natężenie

28.luty 2006 r.

.."Witam Panie Krzysztofie !!
Dziękuję za poprawki.

E.Z -Widziałam, ale proszę ustosunkować się do wartości pól e-m od p. W.Koszałkowskiego z Telefonii z Warszawy , które przesłałam Panu w ost. poczcie."


Witam Pani Ewo,
Dopuszczalne poziomy
Polska
100 000 mikrowatów/m2


Jedyny dotychczas akt prawny rady uni europejskiej odnośnie EMF z 12. lipca 1999
powstał na podstawie zaleceń ICNIRP (10) jako propozycja skorumpowanej komisji europejskiej z jej prezydentem Jacques Santerem.

(Santer musiał ustąpić z powodu kradzieży pieniędzy unijnych. Następcą został Romano Prodi oskarżony o manipulacje podatkowe. omówienie pod http://iddd.de/idb.htm)

dowód cytuję z aktu rady uni europejskiej odnośnie EMF z 12. lipca 1999

http://iddd.de/umtsno/EUimplement.pdf
lub po niemiecku
http://iddd.de/umtsno/EUBestimmungen.pdf

"(10) ...
Międzynarodowy Komitet do Ochrony przed promieniowaniem niejonizującym (ICNIRP) wypracował dla tematu zalecenia, które kierownicza, naukowa delegacja komisji (unijnej -przyp. autora) przejęła."

W roku 1999 europejska komisja i Światowa Organizacja Zdrowia, WHO reklamowała klub icnirp- jako organizację przy ONZ-ecie.

To przeciwnicy budowy masztów zmusili petycją i listami sekretarza ONZ Kofi Anana do odpowiedzi. Z odpowiedzi Kofi Anana wynikło, że ICNIRP nie ma nic wspólnego ani z ONZ ani z WHO. Jest to tzw. prywatna organizacja pozarządowa. ICNIRP jest organizacją marketingową przemysłu telefonii komórkowej z siedzibą w państwowym urzędzie ochrony przed promieniowaniem w Monachium (patrz raport o katastrofalnej działalności - des Bundesamtes für Strahlenschutz DE- Niemcy). Sekretarzem naukowym jest człowiek z tego urzędu inżynier R. Matthes.

Polecenia ICNIRP dla interesującego nas przypadku stałego napromieniowania mieszkańców częstotliwościami 2-300 GHz to 10 000 000 mikrowatów/m2

Rozróżnienie poleceń natężeń pól EM na obszary częstotliwości nie jest przedmiotem tego dokumentu. Podział na częstotliwości 900 i 1800 MHz nie jest z dokumentu "Implementation report on the Council Recommendation limiting the public exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz).(*) of 12. July 1999"

tylko jest z normy niemieckiej !

to co pani cytuje Council Recommendation of 29.July 1999 nie istnieje, data jest pomylona

Zdródłem i pomysłodawcą wartości dopuszczalnych promieniowania elektromagnetycznego (PEM) opartych na działaniu wyłącznie termicznym był prof. Schwan USA, który w 1953 roku zaproponował 100 Milionów Mikrowatów na metr kwadratowy, które jakoby powierzchnia ciała ludzkiego 2 metry kwadratowe jest w stanie rozproszyć przez odprowadzenie ciepła.. Jest to bardzo przybliżone, gdyż dzieci nie mają powierzchni ciała 2 metry kwadratowe. Poza tym zredukowanie promieniowania do wytwarzania efektu cieplnego niezależnie od frekwencji pola nie odpowiada rzeczywistym skutkom tego promieniowania. Szkody dla organizmu i
choroby stwierdzono już przy długotrwałym napromieniowaniu przy 10 mikrowatach na m2.- (Dr. Lebrecht v. Klitzing) czyli w odległości ponad 1000 metrów od stacji bazowej.

patrz
http://iddd.de/umtsno/gespo.htm

Na stronie
http://iddd.de/umtsno/60krebs.htm#base

mam opublikowane oryginalne badania naukowe. Wszystkie one stwierdzają wpływ chorobowy na człowieka przy wartościach dużo poniżej normy polskiej czyli 100 000 mikrowatów na metr kwadratowy i zdala od tzw. bezpiecznych odległości. np. badania z miasta Naila w Niemczech udowadniają raka z powodu stacji bazowych w odległościach 350 -400 metrów od stacji. Standart ICNIRP a więc WHO, Unii
i Niemiec jest 6 metrów. Jak już pani napisałem znajdzie pani ten ważny artykuł pod

http://iddd.de/umtsno/Pomiary/swaha.htm#odl

inne wartości natężenia pola EM, większość poniżej polskiej normy 100 000 mikrowatów/m2 powodują białaczki, zmiany krwi, bóle głowy, otwarcie bariery krew-mózg, raka, guzy, paranoje, ślepotę i inne. patrz tabelkę

Researcher | Reported biological effectsPower density | [mikroW/m2] Hocking 1996 | Leukemia in children near transmitters | 2000 - 80 000 Chiang 1989 | Changes in white blood cells activity among school children | 0 - 40 000 Simonenko 1998 | Headaches, dizziness, irritability, tiredness, weakness | 10 000 Salford 1997 | Breakage of blood brain barrier (digital phone) | 25 000 Dolk 1997 | Leukemia, melanoma and bladder cancer near TV and radio transmitters.| 50 000 Shutenko 1981 |Redivision of metals in the lungs, brain, heart, liver, kidneys, muscles, bones, skin, blood.| 100 000

The disease The frequency
Paranoia| 45 000
Depression /Suicide 66 000
Manic behaviour/Anger 110 000
Blindness if aimed at the head/Heart attack if aimed at the chest 250 000

Z tego powodu i z poniższych Profesor Schwan wycofał się ( w 2004 r.) ze swoich poleceń czyli przyjęcia modelu wyłącznie oddziaływań termicznych. On stwierdził, że naukowcy nie są w stanie tego modelu sprawdzić i udowodnić, gdyż wojsko i firmy przemysłowe - chcąc uniknąć nowych ustaw rządowych - w USA i możliwych roszczeń o odszkodowania, starają się wszelkie szkody zatuszowywać i nie dopuszczają naukowców do badań w tym kierunku - z listu prof. dr. hab. Profesora Hechta do lekarzy szwajcarskich str 152

http://iddd.de/umtsno/profhecht.htm

patrz tam spis treści.

Nachylenie anten robią operatorzy elektrycznie dlatego są w stanie manipulować strumieniem EM sterując zdalnie jego nachyleniem w dół czy w górę przez komórkę.

Czyli wszelkie pomiary robione oficjalnie będą niewłaściwe. Jak podają sedziowie szwajcarscy - operatorzy powinni zagwarantować kąt nachylenia strumienia mocy- np jakimś umocowaniem mechanicznym w innym wypadku ludzie nie mają żadnych gwarancji o wypromieniowanej mocy w danej odległości. To musi pani sobie tak wyobrazić jak reflektor który jest przestawiany raz w górę gdy są pomiary kontrolne i w dół gdy nikt nie widzi.. Przy czym chodzi o pochylenie elektryczne do 12 stopni, według waszego raportu OŚ, czyli niezauważalne dla oka.-

Jak przestawią strumień mocy jak np reflektor w górę to oświetla nie chodnik a niebo. Ale chodzi o to by anteny promieniowały tam gdzie są ludzi co mają komórki. Dlatego mówienie strumień PEM jest skierowany równolegle do ziemi jest tylko prawą w momencie kontroli. Po kontroli pomiarowej robią co chcą.

To na tyle, reszta będzie z czasem uporządkowana i do zobaczenia na stronie.

Pozdrawiam
Krzysztof Puzyna

23.2.2006 r.

Pani Ewo temat bezpieczna odległość od stacji bazowych jest opracowana pod

http://iddd.de/umtsno/Pomiar/swaha.htm

Pozdrawiam Krzysztof

Witam Pani Ewo,

Jest bardzo pouczający aktualny wyrok dotyczący pomiarów w Schwajcarii no i wyniki badań raka np z Izraela. One tłumaczą to czego nie ma w wypowiedziach rady eu będącej w 1999 jeszcze pod wpływem prywatnego klubu ICNIRP i propagującej normy termiczne, a nie biologiczne.

Normy biologiczne poniżej 10 mikroW/m2 chronią żywe organizmy, a termiczne ICNIRP 10 milionów mikroW/m2 chronią zwłoki przyrządy elektroniczne oraz mafię telefonii komórkowej.

Normy ICNIRP nie mają sensu ochrony zdrowia, gdyż żaden normalny człowiek nie wkłada głowy do włączonego piecyka mikrofalowego.

Pozdrawiam
KrzysztofInterpelacja poprawiona

1. luty 2006 r.

Witam Pani Ewo !
Dziękuję za informację.

Dopuszczalne normy

Prof Trzaska próbował mi też tłumaczyć, że 100 000 mikrowatów na m2 w stosunku do innych państw na świecie to mało. Proszę zobaczyć co ja na ten temat piszę.

Z "Interpelacja.doc"

"W krajach Europy Zachodniej już od wielu lat nie instaluje się anten w sąsiedztwie zabudowań, a jedynie na wysokich masztach z dala od siedzib ludzkich (co najmniej 2 km), a istniejące się wyłącza. Dopuszczalna norma tego promieniowania wynosi w Polsce 0,1 W/m2 i jest 1000 razy większa niż poziom zalecany przez UE a 100.000.000 razy większa niż poziom potrzebny do pracy komórek telefonicznych."

To nie jest prawdą w Niemczech, Benelux, Włoszcech, Anglii, Francji itd

Skąd pani to ma?
U mnie odpowiedź jest pod http://iddd.de/umtsno/odpsejm/prl.htm
Pani odpowiedź jest ważna, gdyż ta mylna informacja jest nam naprawdę niepotrzebna.

z Interpelacja radnej

Najważniejsze pani nie wymienia - komórek nie wkładać do kieszeni w spodniach..
patrz
http://iddd.de/umtsno/wienerplakat/wiener100proc.gif

Bezpłodność jest udowodniona !

Pozdrawiam
KrzysztofInterpelacja

Mon, 30 Jan 2006

Ewa Zygłowicz
radna

Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce
Interpelacja dotyczy: uruchomienia w wieży Kościoła w Domasławiu stacji bazowej telefonii komórkowej.

Reprezentując mieszkańców zamieszkałych i pracujących we wsi Domasław, występuję o usunięcie źródeł promieniowania elektromagnetycznego oraz wydania zakazu budowy nowej stacji ( 10 anten),które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ochrona zdrowia należy do zadań własnych gminy.

Niezrozumiały jest zatem fakt, że władze gminy nie zrobiły nic, by zapobiec uruchomieniu anten w centrum wsi, na niewielkiej wysokości nad naszymi domami i mieszkaniami.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Domasławia nie przewiduje budowy stacji bazowych telefonii komórkowej na działce nr 171/8, która leży w strefie ochrony konserwatorskiej "A?, ani poza nią.

Proszę tę interpelację traktować jako protest mieszkańców stanowczo domagających się likwidacji urządzeń które działają od 1998 roku i zakazu budowy nowych z uwagi na szkodliwe działanie na nasze zdrowie i samopoczucie .

więcej, .doc, 27,5 KB
patrz też plik do pobrania, Wyjaśnienia dla wojewodów, .doc, 44,8 KBRaport oddziaływania na środowisko

Mon, 30 Jan 2006

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Stacja Bazowa PTC ERA GSM Wrocław 46282 Domasław Domasław ul. Wrocławska, gm. Kobierzyce, pow. Wrocławski

Część 1, .doc, 25,4 KB
Część 2, .doc, 26,9 KB
Część 3, .doc, 32,7 KB

Odroczenie rozpr.adm. do 1.03.b.r. Dziekuję za fantastycznego Pomocnika.

Pozdrawiam :) E. Zygłowicz z Domasławia k/WrocławiaKsiądz rozliczał parafian z podpisów w naszym proteście.

Mon, 30 Jan 2006

Witaj,
przesyłam dane techniczne projektowanej stacji i tej , która jest u nas od 1998 r. Jesteśmy po rozprawie administracyjnej (27.01.06- godz.10, t.j. dogodna dla ludzi pracujących).

Z telefonii byli: p.p. Szymanek i M. Banach z "Gawineksu" a z W-wy przybył złotousty p. W. Koszałkowski, który swoimi mało zrozumiałymi dla laików, wywodami "wypełnił całą przestrzeń mentalną" słuchaczy,

pozostawiając im literaturę: COUNCIL of 12 July 1999 w jęz. angielskim, rozdz. 5 pracy e. Sobiczewskiej, St. Szmigielskiego"Oddz. biolog. i ryzyko pól mikrofal.., Rozporz. Min ŚrodDz.U 192,poz 1883 z 30.X.03, tabelkę dopuszcz. poziomów w zał. (p. Wojt, prac. d/s ochr.środ, p. Mecenas, 5-ciu członków komitetu parafialnego -którzy "walczą" o środki finansowe od operatorów na kościół, radna -czyli ja, jedyna strona w tej sprawie wraz z synem, pełnomocnik Ks. Proboszcza).

Fragmenty wypowiedzi p. Wójta -obrazują jego stanowisko " ja sześć lat pracowałem pod masztem telefonii- w domyśle i nic mi nie jest", " potrzebna nam łączność dla LG"-inwestorzy z Korei i inni ).

Z wypowiedzi pełn. księdza - umowa z telefonią zawarł Ksiądz - 3 .08.05 r., wypowiedział ją 16.XI.05 r. po proteście mieszkańców. Niby sytuacja jasna, ale komitet parafialny nie daje za wygraną i rząda kopii protestu -głównie listy, i zapowiedział zbieranie swoich podpisów i zwołanie zebrania mieszkańców w/w spr. na które obiecał przyjechać z W-wy p. Koszałkowski. a Ksiądz przeszedł siebie- podczas kolędy rozliczał parafian z podpisów w naszym proteście.


Ewa Zygłowicz
gzyrek przez poczta.onet.plWitaj,Twoja strona jest dla nas b. ważna
14 Jan 2006

Elektroskażenia u nas ?


Od: Ewa Zygłowicz, gzyrekprzypoczta.onet.pl

czerpiemy unikalne informacje i dziękujemy za to.

Nasza sprawa jakich wiele jest w RP: podwrocławska wieś Domasław /E 67/, ok. 600 mieszk., w centrum, w najwyższym punkcie wsi kościół ze śmiercionośną wieżą o wys. 35 m, w strefie konserwatorskiej A. Na niej firma Gawinex p. M. Banacha z up. Pol.Telef. Cyfr. Z W-wy sp.oo chce posadowić stację bazową PTC-ERA nr 46282 z wyposażeniem elektryczno-przesyłowym i antenami sektorowymi typu AS-1 pasm GSM/DSC/UMTS zamontowanymi na wys. 24 m w azymutach 0,180,270 i anteną paraboliczną linii radiowej typu AMI na wys. 24 m npt. w azym. 183.

Źródła prom. e-m o łącznej mocy 100 W. W raporcie oddziaływania w/w stacji na środowisko wynika, że sumaryczna moc równoważna wypromieniowywana izotropowo przez anteny stacji wyniesie 11420,32 Watów ! Z danych i obliczeń wynika, że wytwarzane pola o wart. wyższych niż dopuszczalne t.j przekraczjace wartość graniczną 0,1 W/m2 będa występowały dla tej stacji do odległości 36,24 m od anten na wys. pow. 14,3 m npt.

Z działką kościelną bezpośrednio graniczy jeden właściciel posesji, który wysłał swój sprzeciw do wojewody, woj. insp. sanit., wójta, woj. konserw. zabytków. Mieszkańcy / ok.90 os./ poparło go w petycji wysłanej do w/w adresatów. 27.01.06 będzie w urzędzie gminy rozprawa administracyjna godz.10. W planie zagospodarowania przestrzennego tej części wsi nie ma mowy o urządzeniach telekomunikacyjnych. Jak mamy się bronić, doradź.

Pozdrawiam.15.1.06
Witam Pani Ewo,

dziękuję za list, powinniście się bronić według prawa - nie ma w planie to jest zakaz, czyli nie ma prawa się tam nic znaleźć czy zbudować co ma coś wspólnego z telekomunikacją.

Uczcie się od tych co już zwyciężyli. Np. od tych z Brodnicy- polecam, od Pana Gelzoka, czy uczcie się solidarności u ludzi w Ruskim Brodzie. patrz strona o tych co już zwyciężyli. Polecam również mój list dotyczący postawy proboszczów
(uświadomić księża, że wraz z nowymi antenami będzie możliwe to co już jest wprowadzone w Hamburgu - pornograficzne filmiki bezpośrednio na komórkę. Stawiając anteny na wieży kościoła uczestniczy ksiądz bezpośrednio w akcie i biznesie z pornografią. Będzie wtedy możliwe wcześniej czy później - ja myślę raczej wcześniej, w waszym kościele podczas mszy dla skrócenia czasu oglądać na komórce nie tylko zdjęcia nagich pań, ale też całkowicie wyuzdane filmy pornograficzne. )

Zasadniczo trzeba powiedzieć, że wartości rzekomo "bezpieczne" obliczane w stosunku do normy polskiej, której wartości graniczne ustalono dla potrzeb przemysłu telefonii komórkowej są absolutnie niebezpieczne dla zdrowia. Niestety badania te są po niemiecku i angielsku. Mówią w Polsce- polskie normy 100 000 mikrowatów na m2 są jedne z najostrzejszych na świecie. Polskie normy 100 000 mikrowatów na m2 nie są jedne z najostrzejszych na świecie- to propaganda
Ostre dla przemysłu telefonii komórkowej jest 10 mikrowatów na m2 w New South Wales -Australia, czy 660 mikrowatów na m2 w Toskanie -Włochy, czy 1000 mikrowatów na m2 w całych Włoszech jako cel do osiągnięcia.

Zaproponujcie wprowadzić wartości 0,001 mikrowata na m2
Przy tych wartościach komórki i UMTS i dect-telefony jeszcze powinny funkcjonować..

Co do danych z projektu stacji bazowej, jak u góry w Twoim liście - to muszę zauważyć, nie podałaś modelu rachunkowego według którego zostały te wartości obliczone, przy tym duże znaczenie dla raportów oddziaływania stacji telefonii komórkowej na środowisko robionych teoretycznie - ma m.in.

1. nie uwzględnianie w modelach rachunkowych listków ubocznych jak na rys., które dają szczególne wzmocnienie natężenia pola em w małych odległościach do 20 metrów patrz przykład
na którym widać wzmocnienia w granicach do 10 metrów spowodowane uwzględnieniem też małych listków od tej śmiercionośnej koniczynki..

2. nie uwzględnianie w modelach rachunkowych tak zwanych odbić od przeszkód. Z powodu odbić fal em od ścian budynków, od dachu, czy okolicznych gór może powstać lokalne zogniskowanie się i wzmocnienie pól elektromagnetycznych w jednym miejscu. Jak na przykład bezpośrednio pod anteną. Takie wzmocnienie pola może przekraczać tam wartości pola wiązki głównej.

3. nie uwzględnianie z reguły w modelach rachunkowych raportów tak zwanego nachylenia mechanicznego anteny.

Te rzeczy najlepiej by wytłumaczył wam naukowiec z Politechniki Wrocławskiej Profesor Trzaska. Proszę się go zapytać i dać mi znać, czy on ma ochotę pomagać ludziom w swojej okolicy.

PS. Gdzie dokładnie - przy jakim miasteczku leży wasza wioska ?

Pozdrawiam
Krzysztof Puzyna