umtsno.de
Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"Walcz z mafią telefonii komórkowej


  1. Stacje bazowe ery na szkole podstawowej
  2. Postanowienie Wojewody Dolnośląskiego
  3. Postanawiam zabijać dzieci - Edward Biały
  4. Sanepid, a pomiary miernikiem MEH-25
  5. exDomasław, wieś podwrocławska, witaj,Twoja strona jest dla nas bardzo ważna, bezpieczna odległość, bezpieczne natężenie, afisz z zebrania, krytyka raportu
  6. Protest we Wrocławiu z poparciem wielu spółdzielni mieszkaniowych
  7. exWrocław - Krzyki, Sztabowa 101, tam walczą !
  8. Wrocław, Wojszyce, Parafialna 28-30, Pomocy ! ta stacja P4 stanie w centrum osiedli domków
  9. 28.06.2007, exProtest z Wrocławia Wojszyce powołujący się na wiele wyroków i wiadomościWojszyce, Parafialna 28-30, prosimy o pomoc !


Ta stacja stanie w centrum budowanych osiedli domków 4- ro piętrowych o czym przyszli właściciele jeszcze nie wiedzą.

więcej

Jerzy Dererzyński
corem[@o2].pl
Sat, 30 Jun 2007 22:10:44Protest we Wrocławiu z poparciem wielu spółdzielni mieszkaniowych

11 Jul 2006
Tu jest ogromny protest gdzie mam poparcie spółdzielni mieszkaniowych.

Pozdrawiam Zbigniew Gelzok

Wrocław, dnia 30 czerwca 2006 r.
Prezydent Wrocławia

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 7, 75 § 1, art. 77 § 1 i art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 9 8 z 2000 r., poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. n r 62, poz. 627),

postanawiam
wezwać do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z O.O., sieci Era n r 46418, zlokalizowanej na wieży struno-betonowej na działce nr 10, AM-2, obręb Plac Grunwaldzki we Wroclawiu przy ul. Jaracza 37, o następujęce elementy:

całość pliku, .pdf, 141,4 KB
Stacje bazowe ERY GSM oraz PLUS GSM na szkole podstawowej we Wrocławiu !

Szanowny Panie

Właśnie dziś otrzymałem takie pismo. Na dachu tej szkoły podstawowej jest już jedna stacja bazowa, bodaj Plusa. Nie protestowałem wcześniej. Teraz, jednak, gdy chcą montować następne anteny zacząłem szukać i znalazłem Was. Trochę poczytałem i zamierzam się temu projektowi przeciwstawić. Własnie chciałem wysłać, proponowane przez Was, pismo do architektury http://iddd.de/umtsno/gełzok/NowywzorWarszawa.doc i natknąłem się na schody, nie mogę znaleźć możliwości wydrukowania wskazanych załączników.

"MiCaR" rentprzymicar.plProszę kontaktować pana Gelzoka

umtsnoPostanowienie Wojewody Dolnośląskiego


Niech pan Biały

wystawi własne dziecko na działanie mocy 100 watowej stacji bazowej telefonii komórkowej GSM przez 8 godzin to mu życzę - w razie czego wstawcie kierownika szkoły do napromieniowywanej klasy. To co pan Biały dozwala jest zbrodnią i kłamstwem. Niedługo narysuję przebieg pól bo ludzie z takimi kłamstwami- pola em promieniują w niebo lub promieniują poziomo nie powinni pełnić funkcji w ochronie środowiska.

Jeszcze raz widać jak bardzo potrzebna jest prawdziwa polityczna zmiana w systemie. Jeśli ludzie po studiach i do tego chrześcijanie są zdolni do takich decyzji. Uratować nas może tylko demokracja bezpośrednia - jedyne pewne rozwiązanie zapewniające stuprocentową kontrolę strategicznych decyzji politycznych i tym samym prawdziwą likwidację korupcji i band ograbiających nasz kraj w stylu "samoobrony"..

Pozdrawiam
Krzysztof Puzyna
27 sierpień 2005
Hallo, we Wrocławiu na politechnice macie fachowca profesora Trzaskę. Proszę w sprawach technicznych spróbować u niego. Profesor Trzaska ma ze względu na swoje stanowisko także obowiązki wobec społeczeństwa i dlatego to on, a nie ja powinien bajki w stylu pola em stacji bazowych są bezpieczne bo promieniują do góry lub równolegle do dachu oficjalnie korygować.

Na mój list, patrz poniżej jest odpowiedź...Sanepid, a pomiary miernikiem MEH-25 nr 13/98 z sondą pomiarową w Rybniku

To: Hubert.Trzaskaprzypwr.wroc.pl
25. lipca 2005

Szanowny profesorze Trzaska,
potrzebujemy dodatkowych wyjaśnień, wymaga tego interes społeczeństwa polskiego.

Chodzi o szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego MEH-
25 nr. 13/98 z sondą pomiarową AS-3 nr. 13/98 Świadectwo wzorcowania z dnia 16.07.2004 pochodzi z Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej nr. LWiMP/W/052/04, które jest ważne jeszcze do 16.08.2005.

1. Co mierzy ten miernik? Czy miernik ten podaje sumę gęstości wszystkich występujących pól e-m różnych częstotliwości ?

2. Czy rezygnacja z metody wyznaczania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, jeżeli w środowisku występują pola elektromagnetyczne z różnych zakresów częstotliwości -podanej w załączniku nr. 3 - sumowanie gęstości pól według podanego wzoru z aktualnej normy (Dz.U. Nr 192 z dnia 14.11.2003 r. poz. 1883 ) jest spowodowana ograniczeniem konstrukcyjnym takiego miernika?

Jeśli nie to prosilibyśmy o przykład jak sprawozdanie pomiarowe przy użyciu takiego miernika, przy uwzględnieniu załącznika nr. 3 powinno by wyglądać?

3. Czy może te pomiary były po prostu nie wykonane, czułość urządzenia ma być do 0,03 Wata/m2, a w wynikach podaje się pomiary poniżej progu czułości tego urządzenia jako pomiary rzeczywiste.

Bardzo nas interesuje pańska opinia
Przesyłam panu całe sprawozdanie w załączniku.

Pozdrowienia

Krzysztof Puzyna

Załącznik:

SanepidPomiaryElrow.pdf, 285 KB

patrz też strony Rybnika