umtsno.de


Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna


kontakt | Kamieniec | dalsze miasta |
Prawo | Krytyka RRM Dz.U.2007 nr 158 | Ustawy i Druki | Wyciag tlumaczeń 13 badań | Bezpieczna odległość od stacji bazowych | praktyczny przykład pomiarowy(rys) | Ważna krytyka raportu (.pdf) | księga gości: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


Walcz z mafią telefonii komórkowej


Świdnica, strona główna

na iddd.de od 13.07.2008r.
Ministerstwo Środowiska Maciej Nowicki
ul. Wawelska nr 52/54
00-922 WARSZAWA

Nasz nr EK- 55/08 Świdnica, data: 28.02.2008 r.

Dot.: skarga na usiłowanie wykorzystywania przez Departament Ocen wstecz przestępczego prawa, godzącego w środowisko, ludność i Konstytucję - n. skarga nr EK- 41/08 z dn. 08.02.2008r.

Szanowny Panie Ministrze !

W nawiązaniu do n. skargi nr EK-41/08 i otrzymanej ostatnio w związku z tą skargą kopii pisma Departamentu Ocen nr DOOŚ-oa-pem-520 -1/5610/07/08/Ma z dn. 13.02. 2008r., przedkładamy co następuje:

1. Korporacje telefonii cyfrowej kierując się minimalnymi nakładami na inwestycje i eksploatację oraz maksymalnym zyskiem, wypracowały w Polsce nieludzki system "prawny", ograbiając ludność wokół stacji bazowych z fundamentalnych, konstytucyjnych praw do zdrowia, życia i ekologicznego bezpieczeństwa (art. 39; 68.3; 74.1).

2. Ważniejsze przestępcze postanowienia i akty prawne tego systemu, zostały wyspecyfikowane w kolumnie 3 WYKAZU, załączonego do n. skargi nr EK-200/07 (w zał.). Zbrodnicze skutki tego systemu zostały udokumentowane w p. 1 i 2 n. skargi nr EK-200/07 oraz syntetycznie omówione w kolumnie 4 WYKAZU załączonego do tej skargi.

3. Ostatnim przestępczym przekrętem (najgrubszego kalibru), wypracowanym przez korporacje telefonii cyfrowej jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 21.08.2007r. [Dz.U.07.158.1105, § 1, pkt 1, a) i pkt 2, a)]. Geneza oraz skutki prawne i społeczne tego Rozporządzenia omówione zostały w p. 5.2 n. skargi nr EK-200/07 oraz w p. 3.3 i p. 4 n. przykładowego odwołania nr EK-33/08 z dn. 04.02.2008r., skierowanego do SKO w Wałbrzychu (proszę porównać zał. nr 2 do skargi nr EK- 41/08 z dn. 08.02.2008r., skierowanej uprzednio na ręce Pana Ministra).

patrz też dodatkowe dowody prawne na przestępcze manipulacje Prawodawcy, godzące w środowisko, ludność, i Konstytucję

więcej w pliku:

plik oryginalny w całości, .doc, 285 KB