umtsno.de


Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna


kontakt | Kamieniec | dalsze miasta |
Prawo | Krytyka RRM Dz.U.2007 nr 158 | Ustawy i Druki | Wyciag tlumaczeń 13 badań | Bezpieczna odległość od stacji bazowych | praktyczny przykład pomiarowy(rys) | Ważna krytyka raportu (.pdf) | księga gości: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


Walcz z mafią telefonii komórkowej


Świdnica, strona główna

na iddd.de od 13.07.2008r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
Wydział IV

ul. Jasna nr 2/4
00-013 WARSZAWA

Nr EK- 214/07 Świdnica, 12.12.2007 r.

Dotyczy: nałożenie na Ministra Środowiska grzywny - n. skarga nr EK -124/07


Wysoki Sądzie !

1. Kierując się postanowieniami "Prawa postępowania przed sądami administracyjnymi" (Dz.U.02.153.1270) art. 54 § 1, przesłaliśmy do Ministra Środowiska (pocztą poleconą) za pismem przewodnim nr EK -125/07 z dn. 06.08.2007r. naszą skargę do WSA - Warszawa nr EK -124/07 z dn. 06.08.2007r. wraz z kompletem załączników o numerach 4.1 do 4.18.
2. Ponieważ skarga nr EK-124/07 obnażała przestępcze manipulacje i interpretacyjne oszustwa w zakresie prawa ochrony zdrowia ludności i środowiska - Minister zablokował tą skargę i nie przesłał jej do rozpatrzenia przez Wysoki Sąd.
3. Wskutek upływu czasu ponad 3 miesiące, skierowaliśmy do Ministra Środowiska interwencyjne pismo nr EK-197/07 z dn. 14.11.2007r., na które dotąd nie otrzymaliśmy z Ministerstwa żadnej odpowiedzi.
4. Z uwagi na celowe naruszanie przez Ministra postanowień KPA oraz prawa postępowania przed Sądami Administracyjnymi, domagamy się:
a) nałożenia przez Wysoki Sąd na Ministra Środowiska grzywny w wysokości 10 - krotnego przeciętnego wynagrodzenia (Dz.U.02.153.1270, art. 55 § 1, art. 154 § 6),
b) spowodowania aby Minister Środowiska przekazał naszą skargę nr EK-124/07 do rozpa-trzenia przez Wysoki Sąd (Dz.U.02.153.1270, art. 54 § 2).
Oczekując na pisemną informacje o podjętych przez Wysoki Sąd działaniach, zapewniających przywrócenie w Ministerstwie Środowiska przestrzegania praworządności, pozostajemy z wyrazami wysokiego szacunku

Zarząd Stowarzyszenia Ekologicznego "OJCZYZNA"