umtsno.de


Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna


kontakt | Kamieniec | dalsze miasta |
Prawo | Krytyka RRM Dz.U.2007 nr 158 | Ustawy i Druki | Wyciag tlumaczeń 13 badań | Bezpieczna odległość od stacji bazowych | praktyczny przykład pomiarowy(rys) | Ważna krytyka raportu (.pdf) | księga gości: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


Walcz z mafią telefonii komórkowej


Świdnica, strona główna

na iddd.de od 13.07.2008r.


Wojewódzki Sąd Administracyjny
Wydział II we Wrocławiu
ul. Św. Mikołaja nr 78-79
50-126 WROCŁAW

Nasz nr EK- 88/08 Świdnica, 15.04.2008r.

Skarga o stwierdzenie nieważności Decyzji SKO- Wałbrzych nr SKO 4131/12/2008 z dn. 11.03.2008r. oraz DECYZJI Prezydenta Świdnicy Nr 10/Ś/08, znak DIM. Oś. 7625-4/06-08 z dn. 30.01.2008r., umarzających postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiąwzięcia pod nazwą: "Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Sieci Era Nr 49649" w Świdnicy przy ul. Jarzębinowej nr 3 (dz. nr 47/4, AM9, obręb5).

więcej w pliku:

plik oryginalny w całości, .pdf, 7411,8 KB