umtsno.de


Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna


kontakt | Kamieniec | dalsze miasta |
Prawo | Krytyka RRM Dz.U.2007 nr 158 | Ustawy i Druki | Wyciag tlumaczeń 13 badań | Bezpieczna odległość od stacji bazowych | praktyczny przykład pomiarowy(rys) | Ważna krytyka raportu (.pdf) | księga gości: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


Walcz z mafią telefonii komórkowej


Świdnica, strona główna

na iddd.de od 13.07.2008r.


Szanowny Pan Prezes
Rady Ministrów
Donald Tusk

Al. Ujazdowskie nr 1/3
00-583 WARSZAWA

Strona Skarżąca:
Stowarzyszenie Ekologiczne "OJCZYZNA"

ul. Prądzyńskiego nr 157/4, 58-105 ŚWIDNICA

Strony Przeciwne:

a) Minister Środowiska
ul. Wawelska nr 52/54
00-922 WARSZAWA

b) Minister Zdrowia
ul. Miodowa nr 15
00-952 WARSZAWA

c) Minister Budownictwa
ul. Wspólna nr 2/4
00-926 WARSZAWA

Nasz nr EK-200/07 Świdnica, data: 20.11.2007 r.

SKARGA

na dokonane przez 3 Strony Przeciwne manipulacje w prawie ochrony środowiska, zdrowia i prawie budowlanym, godzące w środowisko, zdrowie Narodu i Konstytucję RP.


Załączniki:

1. Wykaz ważniejszych manipulacji w prawie ochrony środowiska, zdrowia i prawie budowlanym, dokonanych w l. 2001-2007 przez Ministra Zdrowia, Środowiska i Ministra Budownictwa, godzących w Konstytucję, środowisko i zdrowie polskiego Narodu.
2. Zobrazowanie zapromieniowania terenu mikrofalowymi Polami Elektro-Magnetycznymi (PEM) przez stację bazową telefonii cyfrowej (komórkowej).

więcej:

plik, skarga do premiera Tuska, .doc, 215,3 KB
plik PDF oryginalny w całości, .pdf, 2272,6 KB
plik, ważniejszych manipulacji w prawie ochrony środowiska, zdrowia i prawie budowlanym, dokonanych w l. 2001-2007 przez Ministra Środowiska, Zdrowia i Ministra Budownictwa, godzących w Konstytucję, środowisko i zdrowie polskiego Narodu., .doc, 276,8 KB