umtsno.de


Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna


kontakt | Kamieniec | dalsze miasta |
Prawo | Krytyka RRM Dz.U.2007 nr 158 | Ustawy i Druki | Wyciag tlumaczeń 13 badań | Bezpieczna odległość od stacji bazowych | praktyczny przykład pomiarowy(rys) | Ważna krytyka raportu (.pdf) | księga gości: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"


Walcz z mafią telefonii komórkowej


Świdnica, strona główna

na iddd.de od 14.07.2008r.


KLUB PARLAMENTARNY
Platformy Obywatelskiej
Szanowny Pan Przewodniczący
Zbigniew Chlebowski

ul. Wiejska nr 4/6/8
00-902 WARSZAWA

Nasz nr EK- 25/08 Świdnica, data: 30.01.2008 r.

Dot.: zdecydowanej pomocy Platformy Obywatelskiej w powstrzymaniu
bezprawia godzącego w zdrowie Polaków, środowisko i Konstytucję

Szanowny Panie Przewodniczący !

1. W nawiązaniu do p. 3 skierowanej na ręce Sz. Pana naszej petycji nr EK-19/08 z dn. 16.01.2008r. bijemy na alarm, że zestawione w naszej skardze nr EK-200/07 z dn. 20.11.2007r. manipulacje i akty prawne godzące w zdrowie i środowisko, już uruchomiły dosłownie wszędzie lawinę telekomórkowego bezprawia w lokowaniu i rozbudowie stacji bazowych telefonii cyfrowej o coraz większej mocy emisji.

2. Aktem szczególnej wagi jest tutaj oparte na oszustwie przestępcze Rozporządzenie tele-komórkowego imperium z dn. 21.08.2007r. (Dz.U.07.158.1105, § 1, pkt 1a) i pkt 2a), które w połączeniu z uprzednimi manipulacjami wycięło wszelkie uprawnienia organów administracyjno-samorządowych, GIS i Sądów Administracyjnych dla uniemożliwienia obrony zdrowia i życia kompletnie zniewolonych Polaków, zmuszonych zamieszkiwać wokół stacji bazowych tel. cyfrowej i innych nadajników mikrofalowych PEM (pr. porównać p. 5 n. skargi nr EK-200/07).

3. Każdy dzień zwłoki w podjęciu naprawczych działań przez Sz. Pana i Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej to kolejne bazy tel. cyfrowej o mocy > 20000 [W], wyposażone w anteny rozsiewcze o mocy < 2000 [W], lokowane bezkarnie na istniejących obiektach budowlanych w odległości > 100 [m] od szpitali, domów dziecka, przedszkoli, szkół, domów starców, więzień, praktycznie bez żadnych formalności i decyzji administracyjno-prawnych. Formalnie wystarcza zarejestrowanie przez inwestora w starostwie powiatowym tkzw. "zgłoszenia budowy". Powyższy proceder generuje zbrodnicze skutki względem zdrowia ludności, środowiska i postanowień Konstytucji, co zostało obszernie udokumentowane w punkcie 2 n. skargi nr EK-200/07 z dn. 20.11.2007r.

- 2 - nr EK-25/08

4. Przedkładając drastycznie nabrzmiewający problem bezkarnego naruszania przez Prawodawcę podstawowych praw obywatelskich i konstytucyjnych, ponownie bardzo prosimy o pełną determinację w doprowadzeniu do rozpatrzenia n. skargi nr EK-200/07 przez Sz. Pana Premiera i Sejmową Komisję Śledczą, dla uchylenia wszystkich przestępczych manipulacji i aktów prawnych wyspecyfikowanych w kolumnie nr 3 "WYKAZU" załączonego do tej skargi.

Do niniejszego monitu załączamy wspierający nasze działania protest Prezydenta Świdnicy nr DIM. Oś. 7625-5/08 z dn. 15.01.2008r., skierowany do Ministerstwa Środowiska w sprawie rażącej dyskryminacji i ograniczenia dotychczasowych uprawnień organów gminy i ludności w zakresie ochrony środowiska i zdrowia przez Rozporządzenie dn. 21.08.2007r. (Dz.U.07.158.1105).

Oczekując na osobiście podpisaną przez Sz. Pana Przewodniczącego odpowiedź o spowodowanych działaniach wspierających kompleksowe i terminowe załatwienie n. skargi nr EK-200/07, pozostajemy z wyrazami należnego szacunku

więcej:
plik oryginalny w całości, .doc, 285 KB

dla powiększenia puknąć, powrót przez funkcje powrotne przeglądarki

dla powiększenia puknąć, powrót przez funkcje powrotne przeglądarki