Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci: organizuj demokrację bezpośrednią według trzech zasad DB


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe maszty telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.


Walcz z mafią telefonii komórkowej
Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji i Akustyki Raport nr I-28/S-032/01 Badanie Opromieniowania Mieszkania nr 38 w Gliwicach przy ul. Solskiego 3 przez stację telefonii komórkowej, mieszkanie Pani Agnieszki Pasierbiewicz, Wrocław, lipiec 2001; Wyniki Pomiarów,
Wnioski końcowe:
w wyniku przeprowadzonych pomiarów w zakresie częstotliwości pomiarowych objętych unormowaniami prawnymi dotyczącymi tak ochrony pracy jak i ochrony populacji generalnej przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym w mieszkaniu nr 38 budynku przy ulicy Solskiego 3 w Gliwicach nie stwierdzono przekroczenia żadnej z wartości granicznych stref ochronnych dla poszczególnych podzakresów częstotliwości w przedziale od 50 Hz do 38 GHz, co w świetle obowiązujących przepisów, wskazuje na brak zagrożenia polem elektromagnetycznym od badanych urządzeń nadajników.

Dotyczy to także bezpośredniego otoczenia budynku (parking i drogi dojazdowe wokół budynku)