Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci: organizuj demokrację bezpośrednią według trzech zasad DB


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe maszty telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.


Walcz z mafią telefonii komórkowej
Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji i Akustyki Raport nr I-28/S-032/01 Badanie Opromieniowania Mieszkania nr 38 w Gliwicach przy ul. Solskiego 3 przez stację telefonii komórkowej, mieszkanie Pani Agnieszki Pasierbiewicz, Wrocław, lipiec 2001

1. Cel i zakres ekspertyzy; 2. Dopuszczalne poziomy natężenia pola elektromagnetycznego; 2.1 Oznaczenia źródeł PEM i stref ochronnych wokół nich; 3. Aparatura pomiarowa; 4. Dokumenty związane; 5. Czas i miejsce pomiarów; 6. Urządzenia wytwarzające promieniowanie; 7. Pomiary; 8. Wnioski