Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci: organizuj demokrację bezpośrednią według trzech zasad DB


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe maszty telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.


Walcz z mafią telefonii komórkowej
Śląska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Oddział Ochrony Radiologicznej, Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych
ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice 2 skrytka pocztowa 591

PROTOKÓŁ nr OR / pem / 433 - 11 / oś / 2001 Z POMIARÓW GĘSTOŚCI MOCY PROMIENIOWANIA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO O CZĘSTOTLIWOŚCI 300 MHz - 300 000 MHz
wykonanych dla celów ochrony środowiska w mieszkaniu Pani Agnieszki Pasierbiewicz w Gliwicach, przy ul. Solskiego 3/38.

Pomiary wykonano dnia 29.03.2001 r.
Podstawa prawna, przyrząd pomiarowy, źródło niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego: stacja bazowa nr 50137 systemu ERA GSM pomiary wykonano podczas normalnej pracy w/w stacji bazowej