Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci: organizuj demokrację bezpośrednią według trzech zasad DB


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe maszty telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.


Walcz z mafią telefonii komórkowej

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice 2 skrytka pocztowa 591
Dział Laboratoryjny
Oddział Badań Higieny Radiacyjnej
Sprawozdanie nr: DL - 1438 / HR - 192 / 2004 / 01/ S
Temat: POMIAR GĘSTOŚCI MOCY PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO w zakresie 0,3 GHz - 38 GHz dla środowiska.
Klient: Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście 44-100 Gliwice, ul. Jasnogórska 9

Wyniki pomiarów, tabela wyników nr 1,
budynek mieszkalny ul. Solskiego nr 5 - 11 kondygnacja korytarz przy maszynowni windy,
budynek mieszkalny ul. Solskiego nr 5 - 11 kondygnacja korytarz obok suszarni
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych
gęstość mocy promieniowania elektromagnetycznego dla miejsc dostępnych dla ludności: 0,1 W / m2

nw - wartość gęstości mocy poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego miernika z sondą AS-3 nr 13/98: tj. 0,03 W/m2
nw - wartość gęstości mocy poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego miernika z sondą AS-1 nr 13/98: tj. 0,02 W/m2