Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci: organizuj demokrację bezpośrednią według trzech zasad DB


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe maszty telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.


Walcz z mafią telefonii komórkowej

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach
40-957 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591
NS/HR-0911-15/09
Pani Agnieszka Pasierbiewicz
ul. Andersena 20/5
44-100 Gliwice

W nawiązaniu do Pani pisma z dnia 15.07.2009 r. dotyczącego przeprowadzenia pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w należącym do Pani lokalu mieszkalnym nr 38 w budynku przy ul. Solskiego 3 w Gliwicach, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej operatora PTC ERA GSM Sp. z o.o. zlokalizowanej na dachu w/w budynku, przekazuję wyniki pomiarów przeprowadzonych w dniu 23.09.2009 r. Wykonane pomiary nie wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu pól elektromagnetycznych.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach
lek. med. Grzegorz Hudzik

sprawozdanie nr DL-739/HR-223/2009/01