umtsno.de


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Pl - De - En | polskie teksty | dalsze miasta | Kontakty | Brodnica | Rybnik | Rzeszów | Słupsk | Warszawa | Ustawy i Druki
| Inicjatywa Demokracji Bezpośredniej | choroba mikrofalowa | ukradli Polskę | Krytyka polskiej normy | Strona Pomiarowa | Wybór protestów w Polsce | exadres głównej strony związku OSPE| Prawo w Polsce


Przeciwdziałanie budowie i użytkowaniu
urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne
w sytuacjach,
gdy ich zastosowanie jest szkodliwe dla zdrowia i życia