umtsno.de

Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"

Przeciwdziałanie budowie i użytkowaniu
urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne
w sytuacjach,
gdy ich zastosowanie jest szkodliwe dla zdrowia i życia


  1. 23.09.2006 r. wyciąg stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego, .pdf, 431,7 KB
  2. 21.10.2006 r., OSPE, Polanica Zdrój, Ministerstwo Sprawiedliwości, wniosek do MS .pdf, 123,9 KB
  3. 21.10.2006 r., OSPE, Warszawa, dotyczy działania na szkodę Państwa Polskiego oraz mieszkańców przez powiązanego z operatorem Mazowieckiego Inspektora Ochrony Środowiska. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ma przejąć odpowiedzialność za niego, .pdf, 185,3 KB
  4. Petycja, dotyczy: dyskryminacji obywateli Polski oraz stowarzyszeń.
  5. 6.12.2006r. Warszawa: Wyrok na postanowienie Ministra Ochrony Środowiska, .pdf, 783,4 KB