umtsno.de

Stowarzyszenie Ekologiczne Ojczyzna


Walcz z mafią telefonii komórkowej
Nasz nr EK-109/06 Świdnica, data: 20.09.2006r


Skarga stanowi być może wadliwy wzorzec prawny dlatego jej opublikowanie zostało wstrzymane.