Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci: organizuj demokrację bezpośrednią według trzech zasad DB


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe maszty telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.


Walcz z mafią telefonii komórkowej

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice 2 skrytka pocztowa 591

Dział Laboratoryjny
Oddział Badań Higieny Radiacyjnej

Sprawozdanie nr: DL - 1438 / HR - 192 / 2004 / 01/ S

Temat:
POMIAR GĘSTOŚCI MOCY PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO w zakresie 0,3 GHz - 38 GHz dla środowiska.

Klient: Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście 44-100 Gliwice, ul. Jasnogórska 9
opracował:
Oddział Badań Higieny Radiacyjnej
Piotr Brandwein
data 11.09.2004 r.
osoba autoryzująca
----
data 11.09.2004 r.

(Przyp. K.P.: podpis anonimowy nie do zindentyfikowania!)

Zatwierdził:
Kierownik Działu Laboratoryjnego
mgr. inż. Maria Sosnowska
data 13.08.2004 r.