Najlepsza taktyka przeciwko Masztom Śmierci: organizuj demokrację bezpośrednią według trzech zasad DB


Dla waszych wpisów i kontaktów księga i notes: "Przeciwko masztom telefonii komórkowej"
Jeśli masz komórkę to Ty finansujesz nowe maszty telefonii komórkowej, a z tym choroby i powolną śmierć nie tylko Tobie najbliższych osób.


Walcz z mafią telefonii komórkowej

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
ul. Raciborska 39, 40-957 Katowice 2 skrytka pocztowa 591
Dział Laboratoryjny
Oddział Badań Higieny Radiacyjnej
Sprawozdanie nr: DL - 1438 / HR - 192 / 2004 / 01/ S
Temat: POMIAR GĘSTOŚCI MOCY PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO w zakresie 0,3 GHz - 38 GHz dla środowiska.
Klient: Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście 44-100 Gliwice, ul. Jasnogórska 9

Cel i zakres pomiarów: Celem jest sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku., Metodyka badań: badania wykonano zgodnie z normą PN-T-06580-3 "Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Część3: Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy" oraz z załącznikami do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. ( Dz.U. nr 192 poz. 1883):
- załącznikiem nr 2: "Metody sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów elektromagnetycznych w środowisku"
- załącznikiem nr 3: "Metody sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów elektromagnetycznych, jeżeli w środowisku występują pola elektromagnetyczne z różnych zakresów częstotliwości"
Data Pomiarów: 04.08.04
Miejsce Pomiarów: Mieszkania, suszarnie, oraz korytarze budynku mieszkalnego przy ul. Solskiego 3,5
Dane Źródła Pola: Zespół Nadajników Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej systemu GSM
Pasmo częstotliwości: 0,3 GHz - 38 GHz
Właściciel: PTC "ERA" Sp. z o.o.
Zastosowanie (źródła pola EM): telekomunikacja.
Warunki Pracy: źródła pola.
Pomiary gęstości mocy promieniowania elektromagnetycznego przeprowadzono w godzinach 10:10 - 12:00 podczas normalnej pracy wszystkich zespołów stacji bazowej. Wyniki pomiarów obowiązują tylko dla danej konfiguracji stosowanych urządzeń nadawczych, ich liczby i wartości emitowanej mocy istniejących systemów antenowych i parametrów ich pracy oraz istniejących instalacji